Oznámenie o uložení listovej zásielky – Dagmar Jankura

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk Pre: Jankura Dagmar Od: Okr.súd – BB, Podacie číslo: SK027479276SK, Pod číslom: 30/2021. Menovaná si môže zásielku prevziať na stránkovom pracovisku miestneho úradu do 18 kalendárnych dní. Vyvesené: 24.09.2021