Oznámenie o uložení listovej zásielky – Dagmar Jankura

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk Pre: Jankura Dagmar Od: Sociálna poisťovňa, Podacie číslo: OA374609790SK, Pod číslom: 36/2021. Menovaná si môže zásielku prevziať na stránkovom pracovisku miestneho úradu do 18 kalendárnych dní. Vyvesené: 07.12.2021