Oznámenie o uložení listovej zásielky – D. Jankura

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk Pre: D. Jankura Od: BA – KR.SÚD, Podacie číslo: OA249336717SK Pod číslom: 7/2021 Menovaná si môže zásielku Oznámenie o uložení zásielky prevziať na stránkovom pracovisku miestneho úradu do 18 kalendárnych dní Vyvesené: 19.02.2021