Oznámenie o uložení listovej zásielky – D. Jankura

OZNÁMENIE O uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk PRE: D. Jankura , Kátlovce OD: POST SERVIS podacie číslo: SK007613775SK Pod číslom: 40/2019 Menovaný si môže zásielku Oznámenie o uložení zásielky prevziať na stránkovom pracovisku miestneho úradu do 18 kalendárnych dní Vyvesené: 29.11.2019 Zvesené: