Oznámenie o uložení listovej zásielky – D. Jankura

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk Pre: D. Jankura Od: TA 1, Soc. poisť., Podacie číslo: OA253115915SK Pod číslom: 6/2021 Menovaná si môže zásielku Oznámenie o uložení zásielky prevziať na stránkovom pracovisku miestneho úradu do 18 kalendárnych dní Vyvesené: 10.02.2021