Oznámenie o uložení listovej zásielky – D.Fedoreková

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk Pre: D.Fedoreková Od: BA12 Podacie číslo: OA208448988SK Pod číslom: 32/2020 Menovaný si môže zásielku Oznámenie o uložení zásielky prevziať na stránkovom pracovisku miestneho úradu do 18 kalendárnych dní Vyvesené: 20.11.2020