Oznámenie o uložení listovej zásielky – Čárska

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk Pre: Čárska Od: Ta, Podacie číslo: OA275930623SK Pod číslom: 20/2021. Menovaná si môže zásielku prevziať na stránkovom pracovisku miestneho úradu do 18 kalendárnych dní Vyvesené: 25.06.2021