Oznámenie o uložení listovej zásielky – Jozef Fekoňa

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk Pre: Jozef Fekoňa Od: Okr.súd TT, Podacie číslo: SK028061945SK, Pod číslom: 31/2021. Menovaný si môže zásielku prevziať na stránkovom pracovisku miestneho úradu do 18 kalendárnych dní. Vyvesené: 12.10.2021