Oznámenie o uložení listovej zásielky – Fekoňa Jozef

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk Pre: Fekoňa Jozef Od: TT – OKR. SÚD, Podacie číslo: SK026865741SK Pod číslom: 27/2021. Menovaný si môže zásielku prevziať na stránkovom pracovisku miestneho úradu do 18 kalendárnych dní. Vyvesené: 31.08.2021