Opätovne triedime tvrdené plasty !

Oznamujem občanom, že od dnešného dňa budeme opätovne na Zbernom dvore Kátlovce triediť aj tvrdený plast. Žiadame Vás, aby ste uvedený tvrdený plast triedili a na zbernom dvore vkladali do veľkých žochov na to určených. Rozdelenie plastov podľa materiálu nájdete tu :

  Opätovne triedime tvrdené plasty - Špecifikácia (611,8 KiB, 85 zobrazení)