Obnovenie prezenčného vyučovania od 29.03.2021

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Pavla Ušáka Olivu oznamuje, že od pondelka – 29. 03. 2021 obnovuje prezenčné vyučovanie pre žiakov I. stupňa.

Podmienky  nástupu   dieťaťa  do školy:

Negatívny test aspoň jedného  zákonného zástupcu žijúceho v spoločnej domácnosti.

Platnosť testov  – zákonných zástupcov, u ktorých je test  vyžadovaný, platí 7 kalendárnych dní podľa aktuálnych pravidiel COVID AUTOMATU.

Zákonný zástupca musí pri nástupe dieťaťa od 29. 03. 2021 predložiť   vyhlásenie o bezinfekčnosti – Príloha č. 1

 

Žiak musí prísť s  rúškom prípadne s respirátorom  FFP2 + 1 kus bude mať v taške

Žiaci prvého stupňa základnej školy sa netestujú, aj keď presiahli vek 10 rokov

Vyučovanie bude prebiehať podľa riadneho   rozvrhu.

Činnosť ŠKD a školskej jedálne bude obnovená od 29. 03. 2021.

 

Vyučovanie žiakov II. stupňa bude naďalej prebiehať dištančne.

 

Podrobne  na : www.minedu.sk.

  Obnovenie prezenčného vyučovania pre žiakov I. stupňa (37,0 KiB, 40 zobrazení)