Obnovenie prezenčného vyučovania aj pre žiakov 5. až 7. ročníka

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Pavla Ušáka Olivu oznamuje, že na základe Rozhodnutia ministra  školstva, vedy, výskumu a športu  SR sa od  26. 04. 2021 obnovuje  prezenčné vyučovanie  aj pre žiakov 5. až 7. ročníka. Podmienkou nástupu žiaka do školy je negatívny výsledok PCR alebo AG testu. Žiadame zákonných zástupcov žiakov, aby záujem o testovanie svojich detí potvrdili na www.zskatlovce.edupage.org   V ZŠ Kátlovce budeme robiť  v stredu 21. 04. 2021  pre žiakov 5. –  9. ročníka   kloktacie testy. Kloktacie testy sa budú vykonávať  v čase od  8:00 hod.  na školskom dvore. O výsledku testov bude zákonný zástupca dieťaťa informovaný  e-mailom alebo sms správou v sobotu – nedeľu spoločnosťou Lead Horizon.