VŠEOBECNE-ZÁVÄZNÉ NARIADENIA

Pre vyhľadanie dokumentu zadajte požadovaný textový reťazec do vyhľadávacieho okienka.

   Počet súborov na stránke 53, s celkovou veľkosťou 24,4 MiB počet stiahnutých súborov zo stránky 26 934

   Návrh VZN 4/2021 o financovaní materskej školy a školských zariadení zriaďovateľskej pôsobnosti obce Kátlovce (veľkosť: 659,8 KiB | pridané: 2021-11-30)

   VZN č. 3/2021 o zápise na predprimárne a primárne vzdelávanie a o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území obce Kátlovce (veľkosť: 542,3 KiB | pridané: 2021-08-24)

   Návrh VZN 3/2021 o zápise na predprimárne a primárne vzdelávanie, a ovýške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území obce Kátlovce (veľkosť: 412,9 KiB | pridané: 2021-08-08)

   VZN č. 2/2021 o územnom plánovaní (veľkosť: 3,7 MiB | pridané: 2021-06-18)

   Návrh VZN č. 1/2021 o územnom plánovaní (veľkosť: 3,9 MiB | pridané: 2021-05-17)

   VZN č. 5/2020 o nakladaní s kom. a stavebnými odpadmi ... (veľkosť: 956,8 KiB | pridané: 2020-12-15)

   VZN č. 3/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za kom.odpady (veľkosť: 318,4 KiB | pridané: 2020-12-15)

   VZN 2 2020 o financovaní MŠ a školských zariadení..... (veľkosť: 658,7 KiB | pridané: 2020-12-15)

   VZN 4 2020 o zápise a výške mes.príspevku... (veľkosť: 406,0 KiB | pridané: 2020-12-15)

   Návrh VZN č. 5/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi ... (veľkosť: 706,8 KiB | pridané: 2020-11-30)

   Návrh VZN č. 3/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za kom.odpady (veľkosť: 357,3 KiB | pridané: 2020-11-27)

   Návrh VZN 4 2020 o zápise a výške mes.príspevku... (veľkosť: 405,3 KiB | pridané: 2020-11-25)

   Návrh VZN 2 2020 o financovaní MŠ a školských zariadení..... (veľkosť: 660,5 KiB | pridané: 2020-11-25)

   VZN č. 1/2020 o ochrannom pásme pohrebiska na území obce Kátlovce (veľkosť: 45,5 KiB | pridané: 2020-02-19)

   VZN 2 2019 o financovaní MŠ a školských zariadení (veľkosť: 660,2 KiB | pridané: 2019-12-16)

   VZN 3/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Kátlovce (veľkosť: 411,4 KiB | pridané: 2019-12-16)

   Návrh VZN č. 3-2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku na rok 2020 (veľkosť: 315,8 KiB | pridané: 2019-11-28)

   Návrh VZN 2 2019 o financovaní MŠ a školských zariadení (veľkosť: 660,5 KiB | pridané: 2019-11-28)

   VZN č. 1/2019 o zápise a výške mesačného príspevku ........ (veľkosť: 137,1 KiB | pridané: 2019-08-15)

   Návrh VZN č. 1/2019 o zápise a výške mesačného príspevku ........ (veľkosť: 137,3 KiB | pridané: 2019-07-26)

   VZN č. 2/2018 o financovaní materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Kátlovce (veľkosť: 475,9 KiB | pridané: 2018-11-22)

   VZN č. 3/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Kátlovce (veľkosť: 224,2 KiB | pridané: 2018-11-22)

   NÁVRH VZN č. 2/2018 o financovaní materskej školy a školských zariadení zriaďovateľskej pôsobnosti obce Kátlovce (veľkosť: 16,6 KiB | pridané: 2018-11-07)

   Návrh VZN č. 3/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a drobné stav. odpady (veľkosť: 121,0 KiB | pridané: 2018-11-07)

   VZN 1 2018- o zápise a výške mesač.príspevku ........ (veľkosť: 18,6 KiB | pridané: 2018-08-08)

   VZN 1/2018 o zápise na predprimárne a primárne vzdelávanie, a o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území obce Kátlovce (veľkosť: 18,6 KiB | pridané: 2018-07-17)

   VZN 2/2017 o financovaní MŠ a školských zariadení ... (veľkosť: 18,0 KiB | pridané: 2017-12-14)

   Návrh VZN č. 2 o financovaní materskej školy a školských zariadení zriaďovateľskej pôsobnosti obce Kátlovce (veľkosť: 742,8 KiB | pridané: 2017-11-28)

   VZN č. 3/2017 o nájomných bytoch a nakladaní s náj. bytmi (veľkosť: 226,7 KiB | pridané: 2017-10-26)

   VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 1/2017 o zápise na predprimárne a primárne vzdelávanie, a o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území obce Kátlovce (veľkosť: 18,5 KiB | pridané: 2017-09-04)

   Návrh VZN č. 1/2017 - o zápise na predprimárne a primárne vzdelávanie, a o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území obce Kátlovce (veľkosť: 18,8 KiB | pridané: 2017-08-15)

   VZN č. 4/2016 o miestnych daniach a miestnom polatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Kátlovce (veľkosť: 119,5 KiB | pridané: 2016-12-16)

   VZN č. 3/2016 o financovaní MŠ a školských zariadení ... (veľkosť: 42,0 KiB | pridané: 2016-12-16)

   VZN č. 2/2016 upravenie niektorých podmienok držania psov (veľkosť: 65,5 KiB | pridané: 2016-12-16)

   VZN č. 1/2016 o nakladaní s kom. odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi (veľkosť: 1 017,0 KiB | pridané: 2016-06-15)

   VZN č. 5/2015 o financovaní škôl a školských zariadení (veľkosť: 40,0 KiB | pridané: 2015-12-13)

   VZN č. 4/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku (veľkosť: 133,5 KiB | pridané: 2015-12-12)

   VZN č. 3/2015 o zápise detí a úhrade mesačného príspevku nastravu (veľkosť: 48,5 KiB | pridané: 2015-06-25)

   Návrh VZN č. 2/2015 o názvoch ulíc a verejných priestranstiev (veľkosť: 448,5 KiB | pridané: 2015-06-08)

   VZN č. 1/2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb (veľkosť: 83,5 KiB | pridané: 2015-05-09)

   VZN č. 3/2014 - o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (veľkosť: 657,6 KiB | pridané: 2014-12-30)

   VZN č. 2/2014 - o financovaní materskej školy a školských zariadení zriaďovateľskej pôsobnosti obce Kátlovce (veľkosť: 926,6 KiB | pridané: 2014-12-30)

   VZN č. 1/2014 - o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Kátlovce (veľkosť: 481,5 KiB | pridané: 2014-12-30)

   VZN č. 6/2012 - o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Kátlovce (veľkosť: 128,0 KiB | pridané: 2012-10-20)

   VZN č. 5/2012 - o podmienkach držania a vodenia psov na území obce Kátlovce (veľkosť: 84,5 KiB | pridané: 2012-10-19)

   VZN č. 4/2012 - o zápise na predprimárne a primárne vzdelávanie, a o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území obce Kátlovce (veľkosť: 53,5 KiB | pridané: 2012-10-19)

   VZN č. 3/2012 - Štatút obce Kátlovce (veľkosť: 1,5 MiB | pridané: 2012-10-10)

   VZN č. 2/2012 - Zásady hospodárenia s majetkom obce Kátlovce (veľkosť: 436,0 KiB | pridané: 2012-10-10)

   VZN č. 3/2011 - o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Kátlovce (veľkosť: 98,5 KiB | pridané: 2012-01-16)

   VZN č. 1/2011 - o spôsobe určenia úhrady, výšky úhrady a spôsobe platenia úhrady za opatrovateľskú službu (veľkosť: 45,5 KiB | pridané: 2011-04-11)

   VZN č. 1/2011 - Cenník poplatkov za služby poskytované obcou Kátlovce (veľkosť: 186,0 KiB | pridané: 2011-03-15)

   VZN č. 3/2010 - o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Kátlovce (veľkosť: 90,5 KiB | pridané: 2011-01-27)

   VZN č. 1/2010 - Cenník poplatkov za služby poskytované obcou Kátlovce (veľkosť: 176,0 KiB | pridané: 2010-01-18)Poznámka: Súbory si prevezmite kliknutím na názov súboru vedľa ikony typu súboru.