MONOGRAFIA OBCE KÁTLOVCE

Začiatkom septembra 2001 sme veľmi slávnostne oslávili 600. výročie prvej písomnej zmienky o našej obci. Táto výnimočná slávnosť bola spojená s vydaním prvej monografie o našej obci “Kátlovce 1401-2001″. Vydaním takejto publikácie je veľmi náročné, najmä keď jej vydanie je presne termínované. Napriek tomu, že naša kniha je vo všeobecnosti hodnotená ako veľmi kvalitná tak po obsahovej stránke, ale aj grafickej stránke, je treba povedať, že po jej vytlačení sa zistili určité formálne, ale aj obsahové nepresnosti. Uvedené nepresnosti po obsahovej stránke sa vyskytli, najmä v oblasti novších dejín, keď  tieto vznikli v dôsledku časovej tiesne, ktorá spôsobila, že tieto časti už nebolo možné kvalifikovane a odborne posúdiť. Všetky zistené nepresnosti boli opravené a vydané ako opravy, čo je obvyklé pri všetkých odborných publikáciách. Vloženie týchto oprav sa do publikácii vykonáva spravidla pred uvedením týchto publikácií do predaja, čo v našom prípade pre časovú tieseň nebolo možné. Tieto “Opravy Kátlovce 1401-2001″ sú vytlačené na samostatne vydanom opravnom liste, ktorý je k dispozícii na Obecnom úrade a v predajniach potravín v obci.
Autorský kolektív, ako aj vedenie obce, sa týmto s dôverou obracia na všetkých občanov našej obce a prosí o pochopenie a uznanie že všetky zistené nepresnosti a chyby vznikli len nedopatrením v dôsledku časovej tiesne.
Za pochopenie ďakujeme a veríme, že si doplníte našu prvú monografiu o uvedené opravy. Pre úplnosť uvádzame, že tzv. povinné výtlačky, ktoré sme z obecného úradu poslali do významných kultúrnych inštitúcii s celoslovenskou pôsobnosťou, ako sú MATICA SLOVENSKÁ-Slovenská národná knižnica v Martine, UNIVERZITNÁ  KNIŽNICA v Bratislave, knižnica Historického ústavu SAV v Bratislave, Krajská štátna knižnica v Trnave  ďalej knižnica Trnavskej Univerzity, Štátny okresný archív v Trnave, dostali už výtlačky s vloženou prílohou opráv.

Za pochopenie ďakuje vedúci autorského kolektívu S. Kubiš

  Monografia obce Kátlovce - OPRAVY A ZMENY (76,2 KiB, 589 zobrazení)