Najbližšie testovanie v sobotu 1. mája dopoludnia

Vzhľadom k tomu, že v súčasnej dobe je certifikát z testovania platný po dobu 14 dní, avšak rodičia detí, ktoré navštevujú školské zariadenie a rodičia, ktorí pracujú v oblasti zdravotníctva, sociálnych služieb a potravinárstva majú platnosť testu iba 7 dní. Preto pre týchto občanov je potrebné mať certifikát platný najviac 7 dní.  Oznamujeme občanom, že testovanie v našej obci sa uskutoční v sobotu 1. mája 2021 v čase od 8:00 do 12:00 hod. !