SLUŽBY V OBCI KÁTLOVCE

SLOVENSKÁ POŠTA

ADRESA CENTRÁLY
Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9
975 99  Banská Bystrica 1

POŠTA KÁTLOVCE bola k 1.7.2021 zrušená !

PSČ pre obec Kátlovce zostalo 919 55

Poštová schránka na budove bývalej pošty v Kátlovciach pre doručovanie listov a pohľadníc je stále funkčná !

Pre obec Kátlovce doručuje poštu Pošta Dechtice
Adresa: Dechtice č. 488, 919 53 Dechtice

Tel.: 033/55 75 159

Zodpovedná osoba: Elena Machovičová

Úradné hodiny pošty Dechtice :

Pondelok 07:30 – 13:00 14:00 – 15:00
Utorok 07:30 – 12:00  
Streda 07:30 – 13:00 14:00 – 17:00
Štvrtok 07:30 – 13:00 14:00 – 15:00
Piatok 07:30 – 13:00 14:00 – 15:00