Z ČINNOSTI SPOLKOV

Členovia ZO SZZ v Kátlovciach hodnotili svoju činnosť na výročnej schôdzi 6. februára 2016.

Dňa 8. januára 2016 sa v požiarnej zbrojnici uskutočnila výročná členská schôdza DHZ Kátlovce. Počas schôdze neprišlo k žiadnym zmenám, čiže Výbor DHZ bude aj naďalej pracovať v rovnakom zložení. Schôdzu už tradične zahájila a viedla naša členka pani Anna Lackovičová. Po zahájení pani Lackovičová privítala hostí, ktorí prijali naše pozvanie. Boli to: Ján Blažo – riaditeľ OV DPO Trnava, vtedajší poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Mgr. Alojz Přidal, pán Pavol Johanes – starosta obce, Ing. Peter Drobný – zástupca starostu obce, pán Jozef Suchánek – predseda PD Kátlovce a náš dvorný fotograf Michal Čapkovič. Svojou účasťou nás poctili aj niektorí predsedovia dobrovoľných organizácií obce. Ďalším bodom schôdze bola správa o činnosti DHZ Kátlovce, ktorú predniesol tajomník a tréner družstva mužov pán Peter Krchnár. Vo svojej správe zhodnotil nielen výsledky súťažného družstva, ale všetky aktivity DHZ za uplynulý rok. Boli sme aj informovaní o tom, že dňa 6. 5. 2015, sa pri príležitosti sviatku hasičov naša členka Anna Lackovičová zúčastnila na konferencii Trnavského samosprávneho kraja, kde bola aj spolu s ďalšími hasičmi prijatá prezidentom SR Andrejom Kiskom. Svoj prejav ukočil pán Krchnár poďakovaním celému družstvu a sponzorom, ktorí nám počas celého roku pomáhali, hlavne pri organizovaní Memoriálu Ignáca Krchnára spojeného s Okresným kolom DHZ. Menovite: OÚ Kátlovce, PD Kátlovce, p. Petrovi Martinovičovi, p. Danielovi, p. Petrovi Krchnárovi ml., p. Ivanovi a Veronike Valentovým a samozrejme všetkým členom a ich manželkám. Na záver boli odovzdané členom vernostné medaily.