Z ČINNOSTI SPOLKOV

Na sklonku roku 2019 náš spevokol dostal ponuku na spoluprácu od spevokolu z neďalekej Chtelnice. Počas adventu sme sa stretli na niekoľkých skúškach na fare v Kátlovciach. Po nacvičení jednotlivých hlasov náš spoločný spev nabral umelecký charakter a z dvoch malých zborov vzniklo krásne hudobné teleso. A tak sme štvorhlasným spevom vianočných kolied spoločne spestrili 25. decembra 2019 svätú omšu v Kátlovciach, 26. decembra 2019 v Chtelnici, 29. decembra 2019 v susednej obci Nižná a 12.1. 2020 v Hornej Krupej. Úspešnú spoluprácu sme mohli prezentovať i na návšteve nášho bývalého pána farára Branislava Popelku vo farnosti sv. Štefana v Piešťanoch dňa 5. januára 2020, kde sme sa svojím spevom pripojili ku gratulantom k 70-inám vdp. Bohumila Mikulu, ktorý občas zastupuje a vypomáha aj v našej farnosti. Za našu úspešnú spoluprácu a obetavosť ďakujem predovšetkým dirigentovi a vedúcemu Zboru chrámu Najsvätejšej Trojice v Chtelnici DiS. art. Michalovi Radošinskému a všetkým členom zboru z Chtelnice a nášmu Kátlovskému chrámovému spevokolu KACHRAS. Za milé teplé občerstvenie treba poďakovať vdp. farárom z Chtelnice a Kátloviec, Krupej a starostovi Nižnej. Verím, že spevom vianočných kolied sme prispeli k dôstojnej oslave narodenia nášho pána Ježiša Krista. V predvianočnom období sme mohli vianočnými piesňami prisieť k dobrej atmosfére na prvom ročníku vianočných trhov poriadaných obcou dňa 14. decembra 2019 v kultúrnom dome v Kátlovciach. Za pozvanie a občerstvenie ďakujem starostovi našej obce Kátlovce. Veríme, že tradícia vianočných trhov sa u nás ujme a budeme ju aj naďalej obohacovať svojím spevom.

Dňa 3. mája 2019 už tradične privítali členovia výboru DHZ Kátlovce – Peter Krchnár, Pavol Krchnár a Ján Daniš deti z MŠ a ZŠ v hasičskej zbrojnici. Prehliadka zbrojnice a hasičskej techniky začala besiedkou s hasičskou tematikou. Deti však najviac zaujala hasičská technika, zásahové hasičské auto IVECO a jeho výbava a tiež historická striekačka.

V nedeľu 24. marca 2019 sme sa zišli v zasadačke Obecného úradu na zdobení veľkonočných kraslíc. Prišli nám pomôcť aj naše mamičky a babičky, ktoré spolu s deťmi z eRka vyzdobili rôznymi technikami vyfúknuté vajíčka. Na naše prekvapenie sa zapojili aj chlapci, ktorí spolu s ostatnými objavili čaro tvorby veľkonočnej kraslice. Cvičením trpezlivosti sme prišli na to, že ak chceme, môžeme urobiť krásne umelecké diela. Srdečná vďaka Obecnému úradu za občerstvenie a dobrovoľníkom za prinesené koláčiky.

Dňa 4. marca 2019 sa v zasadacej miestnosti OcÚ konala výročná členská schôdza COOP Jednota Trnava, SD - členská základňa Kátlovce. Predsedníčka členskej základne Mária Čapkovičová predniesla správu o činnosti za rok 2018 a plán činnosti na rok 2019. V diskusii členovia zaujali stanovisko k rozšíreniu predajne potravín. Pozvanie prijal aj Pavol Johanes, starosta obce, doc. Pavol Zemko farár v Kátlovciach a Eva Uváčková, vedúca predajne potravín COOP Jednota v Kátlovciach.