NÁBOŽENSKÉ TRADÍCIE

sme absolvovali s MO JDS a MO MS prof. dr. Š. Vagoviča za dosť dramatického počasia – silného vietra a dažďa - ako i náročnejšieho terénneho výstupu do kopca, a to v sobotu, 9.marca. Ďakujem obom predsedom dobrovoľných organizácií za organizáciu ako i za osobnú účasť, tiež všetkým, čo si Krížovú cestu skutočne užili, tak ako sa patrí v pôste – s obetavosťou. Spolu s nami sa zúčastnili i predsedovia: BŽR – Mária Ďuračková, COOP Jednota – Mária Čapkovičová, MS prof. dr. Š. Vagoviča – Mgr. E. Chrvalová, JDS – Ján Holický, MSS Kátlovani – Jozef Krchnár, PZ Dolina – Ján Jamrich. Na Butkovom vrchu sme stretli aj autora celého projektu a hlavného sponzora všetkých prác nového pútneho miesta Božieho milosrdenstva, Ing. Antona Barcíka, generálneho riaditeľa Cementárne Ladce.

Na sviatok Nanebovzatia Panny Márie sme vo farnosti privítali pútnikov z farnosti Kriváň pri Detve, časť Korytárky, kde kedysi bol farárom náš vdp. Pavol Zemko. Po svätej omši sa konalo malé pohostenie v zasadacej miestnosti OÚ, za ktoré poďakovanie patrí starostovi obce a pracovníkom obecného úradu.

V nedeľu 13. augusta 2017 sa pri soche Nepoškvrneného počatia Panny Márie za Blavou konala slávnostná sv. omša, ktorú celebroval miestny farár vdp. Pavol Zemko. Za prípravu obetných darov poďakovanie patrí krojovanej skupine žien MO JDS, za miesta na sedenie a ozvučenie pracovníkom OÚ. Poďakovanie za hudobný sprievod patrí organistke Ivone Matúšovej a za občerstvenie firme Slov-Mart, s.r.o. Ing. Petra Martinoviča a JOFFRE caffe s.r.o. Jozefa Ferecha.

Naši tretiaci– (na spoločnej fotke horný rad zľava do prava) Rastislav Krajčovič, Marek Valovič, Pavol Čapkovič, (na fotke dolný rad zľava doprava) Maroš Ušák, Adam Ušák, Timea Ušáková,Lenka Gabrišová, a Saša Brestovanská - boli 28.mája 2017 na Prvom sv. prijímaní, ktoré im pripravili predovšetkým rodičia, Chrámový spevokol, Mgr. Veronika Šulková – učiteľka náboženstva s triednou učiteľkou Mgr. Annou Lackovou a Ivonou Matúšovou,O.C.H. – organistkou s nádhernou kvetinovou výzdobou od Mgr. Silvie Ušákovej. K vydarenej a veľkej spomienkovej udalosti prispelo i krásne slnečné počasie.K našim deťom sa pridali i Adrián, Matej, Veronika a Vilko.

Tak ako mnohí iní kňazi vysvätení v mesiaci Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, tak aj kňazi smolenického dekanátu v Trnavskej arcidiecéze si obnovili svoje kňazské sľuby na svojich pravidelných mesačných rekolekciách 7.júna 2016 v Kátlovciach pod vedením svojho dekana Petra Šimka, farára v Smoleniciach na pozvanie miestneho farára Pavla Zemka. Hlásateľ Božieho slova, František Bačík, farár v Hornej Krupej, všetkým spolubratom pripomenul, že ich duchovná obnova sa koná v Svätom roku milosrdenstva. O čom si kňazi aj vypočuli prednášku asesora Milana Červeňanského, farára z Horných Orešian, ktorého témou bola encyklika sv. Jána Pavla II. Dives in misericordia. Prítomných kňazov pozdravil aj starosta obce Kátlovce, Pavol Johanes.

V nedeľu 3. januára 2016 sa konal z nášho kostola Svätého Ducha priamy prenos sv. omše v kresťanskej televízii NOE. Omšu celebroval vdp. Pavol Zemko, farár v Kátlovciach a vdp. Zdeněk Gerhard Klimeš, farár družobnej obce Hradčovice, odkiaľ na omši bola prítomná aj delegácia obce vedená starostom RSDr. Janom Popelkom s manželkou. Omše sa tiež zúčastnil starosta obce Kátlovce Pavol Johanes, poslanec NR SR Mgr. Alojz Přidal, predseda PD Kátlovce Jozef Suchánek, všetci s manželkami a ďalší vzácni hostia. Bohaté obetné dary zabezpečili jednotlivé dobrovoľné organizácie obce. Spevom omšu obohatila Mužská spevácka skupina Kátlovani, Chrámový spevokol doplnený členmi Mládežníckeho spevokolu a sólista SND Mgr. Daniel Čapkovič.