KULTÚRNO-SPOLOČENSKÉ AKCIE

V sobotu 27. augusta 2016 v aréne KHL športového areálu usporiadala obec Kátlovce ďaľší ročník súťaže o najlepší kátlovský guláš. Cieľom podujatia je stretnutie sa občanov, ich pobavenie formou súťaže a celkové zabavenie sa pri hudbe, nápojoch a ochutnávke dobrých gulášov. O najlepší kátlovský guláš prišlo súťažiť spolu 12 súťažných družstiev nielen z Kátloviec, ale i blízkeho okolia. Kvalitu gulášov hodnotili všetci návštevníci prostredníctvom zakúpeného gulášového poukazu. Najlepší kátlovský guláš uvarilo družstvo dobrovoľných hasičov v zložení: Ing. Ivan Švec, Pavol Krchnár a Ján Daniš - všetci s manželkami. Víťazné družstvo získalo kotlík na varenie guláš. Druhé miesto obsadilo družstvo Metation team a bronzovú priečku získalo družstvo MO JDS Kátlovce. Päť najlepších družstiev bolo odmenených vecnými cenami. Ceny víťazom odovzdal starosta obce Pavol Johanes za asistencie manželky. Výťažok z tohto podujatia bude použitý na výstavbu detského ihriska v priestoroch bývalého tenisového kurtu v športovom areáli TJ F Kátlovce. Poďakovanie patrí všetkým organizátorom, zúčastnením a sponzorom podujatia.

Organizátori dvojdňového podujatia Žijeme spolu – Obec Kátlovce, Farnosť Kátlovce, ZŠ s MŠ P.U.Olivu Kátlovce a všetky dobrovoľné organizácie v obci pripravili na začiatku prázdnin pre deti, mládež i dospelých veľkolepý program. Počas víkendu 1. a 2. júla 2016 boli pre deti pripravené rôzne hry, futbal na multifunkčnom ihrisku, kreatívne dielne, futsal v telocvični, ďalšie atraktívne súťaže, nafukovacie atrakcie, opekačka spojená s diskotékou, maľovanie na tvár, modelovanie z balónikov, vybíjaná, hokejbalový turnaj, trblietavé tetovanie, minidisco na ihrisku, kúpeľ v hasičskej pene a rôzne ďalšie súťaže, na konci ktorých boli všetci účastníci odmenení. Obohatením podujatia bola ochutnávka jedál našich starých materí v réžii MO JDS Kátlovce. Nechýbali ani ukážky záchranárskej techniky okresných hasičov Trnava, zoskok parašutistov, či interaktívna výstava ZSE spojená s vizualizáciou prostredníctvom virtuálnych okuliarov. Milovníci ľudovej i modernej hudby a folklóru si prišli na svoje na sobotňajšej folklórnej prehliadke MSS Kátlovanov, žiakov ZUŠ Jaslovské Bohunice, FS Prvosienka z Dobrej Vody a Mužského speváckeho zboru z družobných Hradčovíc v sprievode dychovej hudby Hradčovjanka. Tá vytvorila výbornú náladu formou ľudovej zábavy. Večer si ešte otestovali svoje vedomosti o obci Kátlovce a družobných Hradčoviciach zástupcovia oboch obcí. Výborné podujatie predčasne ukončila blížiaca sa búrka. Veľké poďakovanie patrí všetkým dobrovoľným organizáciám v obci, farnosti i ZŠ s MŠ P.U.Olivu, ktorí si rozdelili úlohy na zabezpečení podujatia a aj ich zodpovedne plnili. Tiež ďakujeme Rodičovskému združeniu pri ZŠ a Rodičovskému združeniu pri MŠ za vecné ceny pre deti. Poďakovanie za dobrú spoluprácu patrí aj PD Kátlovce a tiež družobnej obci Hradčovice a jej starostovi Jánovi Popelkovi s manželkou.

Hody v Kátlovciach sa konávajú medzi prvými v našom regióne, na sviatok Svätého Ducha, ktorému je zasvätený náš kostol (mesiac máj - jún). Pretože sú tak skoro hovorí sa im "šalátové hody". Tradične sú sprevádzané hodovými atrakciami na parkovisku pred obecným úradom a hodovými zábavami v športovom areáli. Na hody sa v obci žije aj športom, hlavne futbalom. V nedeľu futbalové Áčko deklasovalo Naháč 6 : 0. V pondelok sa konal tradičný futbal starých pánov, v ktorom domáci zdolali Cestárov 8 : 3. Na hodový pondelok o 9.00 hod dopoludnia odslúžil sv. omšu v našom kostole náš rodák, vdp. Marian Uváček, farár v Bábe, ktorý požehnal lipu pred kostolom a tak spolu s naším farárom vdp. Pavlom Zemkom obnovili tradíciu, keď naši predkovia na hody dávali konáriky lipy do okien pre ochranu príbytku od zla, alebo ich kládli na hroby príbuzných, aby im pomáhali dostať sa čo najskôr do neba. Hody sú jedinečnou príležitosťou na spoločné stretnutie sa rodín, príbuzných, priateľov, alebo známych.

Obec Kátlovce v spolupráci so ZŠ a MŠ a MSS Kátlovani pripravili v druhú májovú nedeľu už tradične našim mamičkám pestrý program. Každá mamička pri vstupe dostala krehkú pozornosť – kvet od obce Kátlovce. V úvode slávnosti sa prítomným mamičkám a babičkám prihovoril starosta obce Pavol Johanes. Potom žiaci materskej školy pozdravili prítomné mamy milým pásmom, za čo sa im mamičky poďakovali veľkým potleskom. Nechýbali ani básničky a pesničky. Pásmom ľudových i moderných tancov a hovoreným slovom sa predstavili žiaci základnej školy. Potom v mene eRka mariánskou piesňou vzdali úctu mamám žiaci 6. ročníka ZŠ v sprievode varhanov Faustíny Chrvalovej. Na záver deti obdarovali svojich rodičov darčekmi vlastnej výroby. Ľudové piesne o láske našich matiek v podaní Mužskej speváckej skupiny Kátlovani dali záverečnú bodku za vydareným podujatím.

V sobotu 30. apríla 2016 sa na parkovisku pred Obecným úradom už tradične zišli občania na každoročné stavanie mája. Aj tento rok sa s májom hravo „popasovali“ muži z domáceho dobrovoľného hasičského zboru a ľudovými melódiami a spevom prítomných rozveselili chlapi z Mužskej speváckej skupiny Kátlovani v sprievode ľudových umelcov: Marián Čerešnák – harmonika, Karol Demovič – bubon a Ján Kubiš – saxofón, pod taktovkou ich vedúceho Jozefa Krchnára. Dobrým vínkom účastníkov akcie častovala prvá dáma obce Margita Johanesová.

Do našej obce zavítal dňa 31. marca 2016 starosta družobnej obce Hradčovice Jan Popelka s manželkou, riaditeľom ZŠ Hradčovice Josefom Hrubošom a autorom Stromu života p. Jaroslavom Štukovcom, obyvateľom Hradčovíc, aby tento strom osadili ako symbol priateľstva a dobrej spolupráce medzi oboma obcami. Táto myšlienka sa zrodila na návšteve našej delegácie v Hradčoviciach, kde takýto strom majú zasadený v priestore medzi obecným úradom a základnou školou. Po rekonštrukcii chodníka okolo ZŠ v Kátlovciach vznikol vhodný priestor pre zasadenie tohto stromu. Starosta družobnej obce Hradčovice s potešením prijal toto prianie a na náklady ich obce dal zhotoviť uvedený strom. Spod šikovných rúk obyvateľa Hradčovíc, p. Jaroslava Štukovca vyrástol tento Strom života, ktorý aj sám autor spolu s delegáciou zasadil v Kátlovciach. Strom je umeleckým dielom a je vyrobený zo železných prútov, na ktorých ako na konároch sedia farebné sklenené vtáčiky. Občania Kátloviec sú vďační za tento milý darček – symbol priateľstva a dobrej spolupráce a pevne veria, že tak, ako toto priateľstvo obcí, aj tento strom vydrží veľmi veľmi dlho neporušený.

Štartovací, čiže nultý ročník ochutnávky klobás a paštét usporiadala Obec Kátlovce v sobotu 12. marca 2016. Svojimi výrobkami – domácimi klobásami a paštétami, sa v kultúrnom dome v Kátlovciach prezentovalo 18 prihlásených účastníkov ochutnávky. Okrem toho, že tieto výrobky hodnotila odborná komisia v zložení: Pavol Zemko, Martina Domanová, Jozef Suchánek a Peter Martinovič, mohli bezplatne ochutnať aj občania, ktorí do KD prišli nielen z Kátloviec, ale i zo širokého okolia v hojnom počte, čo svedčí o úspešnosti tohto podujatia. Veríme, že dobrý chýr o tejto akcii sa roznesie ďaleko a v budúcom ročníku sa počet vystavovateľov rozšíri a pribudne aj ochutnávačov. Hlavný cieľ podujatia bol naplnený vo výmene skúseností medzi jednotlivými výrobcami ohľadom spracovávania, mletia, údenia, varenia a celkovej výroby mäsových produktov. Odborná porota vyhodnotila výrobky a udelila ocenenia nasledovne: O najlepšiu klobásu: 1. miesto - Ján Púčik, Ružindol, 2. miesto – Peter Klukay, Kátlovce, 3. miesto – Vlastimil Gašpar, Dechtice. O najlepšiu paštétu: 1. miesto – Ján Púčik, Ružindol, 2. miesto – Jozef Krchnár, Kátlovce, 3. miesto - Rudolf Braniša, Dlhá. Čestné uznania: Pavol Lackovič, Dechtice – za pesto – medvedí cesnak, Štefan Garaj, Trnava – za hríbovú pomazánku, Jozef a Katarína Chmeloví, Dobrá Voda – za najkrajšiu prezentáciu.

Volieb do NR SR sa dňa 5. marca 2016 v obci Kátlovce zúčastnilo 685 voličov, z celkového počtu zapísaných 937. Tí odovzdali 664 platných hlasovacích lístkov. Konkrétne výsledky volieb nájdete v oznamoch obce.

Dňa 27. januára 2016 obec Kátlovce na pozvanie starostu obce zorganizovala stretnutie rodičov a ich malých ratolestí, ktoré sa narodili v roku 2015. Celkovo sa v našej obci v uplynulom roku narodilo 16 detí: Nela Turanská, Tomáš Valovič, Ester Martinovičová, Tomáš Vágovič, Dominika Hetešová, Ema Lukáčová, Nina Ďuračková, Ellie Renée Šteiner, Lenka Klapicová, Denis Procháska, Daniel Turanský, Natália Strečanská, Lujza Mancová, Alexander Mancovič, Samuel Kolarik a Matúš Klukay. Na úvod predniesol starosta obce slávnostný príhovor na uvítanie detí do života, taktiež vyjadril svoju radosť z vysokej účasti rodičov s deťmi a obdaroval deťúrence plyšovou hračkou a pamätným telegramom. Cieľom tohto stretnutia bolo okrem oficiálneho privítania malých občanov medzi obyvateľmi Kátloviec aj vzájomné spoznávanie sa rodičov, keďže mnohí z nich sa do našej obce prisťahovali z iných obcí. Napokon sa pri malom občerstvení rozprúdila debata, v ktorej starosta obce odpovedal na otázky rodičov o aktuálnom dianí v obci a vzájomná diskusia rodičov, v ktorej si odovzdávali svoje doterajšie rodičovské skúsenosti.

Príchod nového roku 2016 vítali Kátlovčania 30 minút po polnoci už tradičným ohňostrojom, ktorý zakúpil obecný úrad Kátlovce. Novoročný ohňostroj bol odpálený na miestnom futbalovom ihrisku, kde občania spoločne prišli privítať nový rok. Občania si medzi sebou navzájom podaním ruky, či symbolickou pusou želali blahopriania do nového roku. Nielen túto svetelnú parádu, ale i dúšok vareného vínka, či čaj s rumom, alebo pohár šampanského si prišlo vychutnať vyše dve stovky občanov. Občerstvenie záujemcom podával starosta obce Pavol Johanes s manželkou. Vítanie nového roku sa stalo milou akciou, ktorej sa občania aj napriek zime a neskorej nočnej hodine zúčastňujú za čo im patrí poďakovenie.