KULTÚRNO-SPOLOČENSKÉ AKCIE

V sobotu 30. apríla 2016 sa na parkovisku pred Obecným úradom už tradične zišli občania na každoročné stavanie mája. Aj tento rok sa s májom hravo „popasovali“ muži z domáceho dobrovoľného hasičského zboru a ľudovými melódiami a spevom prítomných rozveselili chlapi z Mužskej speváckej skupiny Kátlovani v sprievode ľudových umelcov: Marián Čerešnák – harmonika, Karol Demovič – bubon a Ján Kubiš – saxofón, pod taktovkou ich vedúceho Jozefa Krchnára. Dobrým vínkom účastníkov akcie častovala prvá dáma obce Margita Johanesová.

Do našej obce zavítal dňa 31. marca 2016 starosta družobnej obce Hradčovice Jan Popelka s manželkou, riaditeľom ZŠ Hradčovice Josefom Hrubošom a autorom Stromu života p. Jaroslavom Štukovcom, obyvateľom Hradčovíc, aby tento strom osadili ako symbol priateľstva a dobrej spolupráce medzi oboma obcami. Táto myšlienka sa zrodila na návšteve našej delegácie v Hradčoviciach, kde takýto strom majú zasadený v priestore medzi obecným úradom a základnou školou. Po rekonštrukcii chodníka okolo ZŠ v Kátlovciach vznikol vhodný priestor pre zasadenie tohto stromu. Starosta družobnej obce Hradčovice s potešením prijal toto prianie a na náklady ich obce dal zhotoviť uvedený strom. Spod šikovných rúk obyvateľa Hradčovíc, p. Jaroslava Štukovca vyrástol tento Strom života, ktorý aj sám autor spolu s delegáciou zasadil v Kátlovciach. Strom je umeleckým dielom a je vyrobený zo železných prútov, na ktorých ako na konároch sedia farebné sklenené vtáčiky. Občania Kátloviec sú vďační za tento milý darček – symbol priateľstva a dobrej spolupráce a pevne veria, že tak, ako toto priateľstvo obcí, aj tento strom vydrží veľmi veľmi dlho neporušený.

Štartovací, čiže nultý ročník ochutnávky klobás a paštét usporiadala Obec Kátlovce v sobotu 12. marca 2016. Svojimi výrobkami – domácimi klobásami a paštétami, sa v kultúrnom dome v Kátlovciach prezentovalo 18 prihlásených účastníkov ochutnávky. Okrem toho, že tieto výrobky hodnotila odborná komisia v zložení: Pavol Zemko, Martina Domanová, Jozef Suchánek a Peter Martinovič, mohli bezplatne ochutnať aj občania, ktorí do KD prišli nielen z Kátloviec, ale i zo širokého okolia v hojnom počte, čo svedčí o úspešnosti tohto podujatia. Veríme, že dobrý chýr o tejto akcii sa roznesie ďaleko a v budúcom ročníku sa počet vystavovateľov rozšíri a pribudne aj ochutnávačov. Hlavný cieľ podujatia bol naplnený vo výmene skúseností medzi jednotlivými výrobcami ohľadom spracovávania, mletia, údenia, varenia a celkovej výroby mäsových produktov. Odborná porota vyhodnotila výrobky a udelila ocenenia nasledovne: O najlepšiu klobásu: 1. miesto - Ján Púčik, Ružindol, 2. miesto – Peter Klukay, Kátlovce, 3. miesto – Vlastimil Gašpar, Dechtice. O najlepšiu paštétu: 1. miesto – Ján Púčik, Ružindol, 2. miesto – Jozef Krchnár, Kátlovce, 3. miesto - Rudolf Braniša, Dlhá. Čestné uznania: Pavol Lackovič, Dechtice – za pesto – medvedí cesnak, Štefan Garaj, Trnava – za hríbovú pomazánku, Jozef a Katarína Chmeloví, Dobrá Voda – za najkrajšiu prezentáciu.

Volieb do NR SR sa dňa 5. marca 2016 v obci Kátlovce zúčastnilo 685 voličov, z celkového počtu zapísaných 937. Tí odovzdali 664 platných hlasovacích lístkov. Konkrétne výsledky volieb nájdete v oznamoch obce.

Dňa 27. januára 2016 obec Kátlovce na pozvanie starostu obce zorganizovala stretnutie rodičov a ich malých ratolestí, ktoré sa narodili v roku 2015. Celkovo sa v našej obci v uplynulom roku narodilo 16 detí: Nela Turanská, Tomáš Valovič, Ester Martinovičová, Tomáš Vágovič, Dominika Hetešová, Ema Lukáčová, Nina Ďuračková, Ellie Renée Šteiner, Lenka Klapicová, Denis Procháska, Daniel Turanský, Natália Strečanská, Lujza Mancová, Alexander Mancovič, Samuel Kolarik a Matúš Klukay. Na úvod predniesol starosta obce slávnostný príhovor na uvítanie detí do života, taktiež vyjadril svoju radosť z vysokej účasti rodičov s deťmi a obdaroval deťúrence plyšovou hračkou a pamätným telegramom. Cieľom tohto stretnutia bolo okrem oficiálneho privítania malých občanov medzi obyvateľmi Kátloviec aj vzájomné spoznávanie sa rodičov, keďže mnohí z nich sa do našej obce prisťahovali z iných obcí. Napokon sa pri malom občerstvení rozprúdila debata, v ktorej starosta obce odpovedal na otázky rodičov o aktuálnom dianí v obci a vzájomná diskusia rodičov, v ktorej si odovzdávali svoje doterajšie rodičovské skúsenosti.

Príchod nového roku 2016 vítali Kátlovčania 30 minút po polnoci už tradičným ohňostrojom, ktorý zakúpil obecný úrad Kátlovce. Novoročný ohňostroj bol odpálený na miestnom futbalovom ihrisku, kde občania spoločne prišli privítať nový rok. Občania si medzi sebou navzájom podaním ruky, či symbolickou pusou želali blahopriania do nového roku. Nielen túto svetelnú parádu, ale i dúšok vareného vínka, či čaj s rumom, alebo pohár šampanského si prišlo vychutnať vyše dve stovky občanov. Občerstvenie záujemcom podával starosta obce Pavol Johanes s manželkou. Vítanie nového roku sa stalo milou akciou, ktorej sa občania aj napriek zime a neskorej nočnej hodine zúčastňujú za čo im patrí poďakovenie.