KULTÚRNO-SPOLOČENSKÉ AKCIE

Obec Kátlovce v spolupráci so ZŠ s MŠ P.U.Olivu Kátlovce, MSS Kátlovani pripravili v druhú májovú nedeľu už tradične našim mamičkám pestrý program. Každá mamička pri vstupe dostala krehkú pozornosť – kvet od obce Kátlovce. V úvode slávnosti sa prítomným mamičkám a babičkám prihovoril starosta obce Pavol Johanes. Potom žiaci materskej školy pozdravili prítomné mamy milým pásmom, za čo sa im mamičky poďakovali veľkým potleskom. Nechýbali ani básničky a pesničky. Pásmom ľudových i moderných tancov a hovoreným slovom sa predstavili žiaci základnej školy. Na záver deti obdarovali svoje mamičky darčekmi vlastnej výroby. Ľudové piesne o láske našich matiek v podaní Mužskej speváckej skupiny Kátlovani pod vedením vedúceho skupiny Jozefa Krchnára dali záverečnú bodku za vydareným podujatím.

V utorok 30. apríla 2019 sa na parkovisku pred Obecným úradom už tradične zišli občania na každoročné stavanie mája. Aj tento rok sa s májom hravo „popasovali“ muži z domáceho dobrovoľného hasičského zboru a ľudovými melódiami a spevom prítomných rozveselili chlapi z Mužskej speváckej skupiny Kátlovani. Starosta obce Pavol Johanes prítomných ponúkal chutným gulášom, ktorý uvarila Martina Domanová, jeho manželka Margita častovala prítomných dobrým vínkom a deti „vyfasovali“ nanuky. Touto cestou zároveň ďakujeme MSS Kátlovani a DHZ Kátlovce za ich stálu ochotu a pomoc pri zachovávaní tradícií v našej obci.

Druhé kolo voľby prezidenta SR sa konalo 30. marca 2019. Z celkového počtu 922 zapísaných voličov sa zúčastnilo 447 voličov, ktorí odovzdali 439 platných hlasov a 8 neplatných hlasov. Zuzana Čaputová získala 234 hlasov a Maroš Šefčovič 205 hlasov. Voľby sa konali v pokojnej atmosfére, okrsková volebná komisia nezaznamenala žiadny priestupok.

Aj keď bola burza plánovaná od siedmej hodiny už pred šiestou prví predajcovia blúdili po obci a hľadali kultúrny dom. Postupne sa kátlovský kulturák a blízke okolie zaplnili predajcami a kupujúcim. Vo vnútri bolo cca 25 predajcov na asi 40-tich stoloch a vonku 7 predajcov, ktorí pekne vyplnili okolie. Kúpiť sa dali handmade výroby-mydlové kytice, mydlá, šperky... Detské oblečenie, hračky, ktoré predávali najmä deti, ktoré si za utŕženeeurička hneď kúpili iné hračky od svojich kamarátov. Tiež rôzne domáce spotrebiče, rybárske potreby, knihy, staré mince a bankovky, pohľadnice, pracovné oblečenie... pre každého niečo... Prevládali však starožitnosti, keramika, sifónové fľaše, mosadzné veci, predmety bežnej dennej potreby z minulosti...

Voľby prezidenta sa konali 16. marca 2019. Volebnou miestnosťou v obci Kátlovce bol kultúrny dom a občania mohli prísť voliť v čase od 7:00 do 22:00 hodiny. Počet voličov zapísaných v zozname voličov bol 920. Na hlasovaní sa zúčastnilo 566 voličov, ktorí odovzdali 561 platných hlasov: Béla Bugár 3, Zuzana Čaputová 199, Štefan Harabín 78, Eduard Chmelár 22, Marian Kotleba 67, Milan Krajniak 16, František Mikloško 40, Maroš Šefčovič 134 a Ivan Zuzula 2.

Karneval ZŠ s MŠ P. U. Olivu Kátlovce sa uskutočnil v nedeľu 17.02.2019 v KD Kátlovce. Organizačne ho pripravili pedagógovia ZŠ Kátlovce a žiaci IX. ročníka. Karnevalu sa zúčastnilo vyše 50 masiek, z toho bolo vyhodnotených a odmenených 15 najkreatívnejších masiek. Vďaka nápaditosti a tvorivosti rodičov boli masky veľmi originálne a nápadité. Za podporu karnevalu poďakovanie patrí týmto sponzorom: PD Kátlovce, Obec Kátlovce, p. B. Puczok, Planeo – Elektro, p. Mária Danová a p. Martina Domanová. Do bohatej tomboly prispeli najmä rodičia žiakov. O dobrú hudbu a náladu sa postarali žiaci 9. ročníka.

I v tomto roku Obecný úrad Kátlovce zorganizoval uvítanie detí do života dňa 30. januára 2019 v zasadacej miestnosti obecného úradu. Slávnostný príhovor predniesol starosta obce Pavol Johanes, ku ktorému sa pripojil krásnym úryvkom vdp. Pavol Zemko. Starosta obce vyzval rodičov na zápis do Pamätnej knihy a odovzdal im malú pozornosť obce s blahoprajným telegramom. Po slávnostnom prípitku sa spoločne na pamiatku odfotili. Pri malom občerstvení pokračovali spoločné rozhovory o obci, o deťoch a pod. Do života našej obce boli uvítaní: Zdenka Mršťáková, Daniel Gajarský, Nina Strečanská, Eliška Szalaiová, Viktória Čerešňáková, Martin Ďuračka, Michael Hlavatovič, Jakub a Peter Jamrichoví, Matúš Krajčovič, Samuel Sorentíny, Adam Procháska a Nikolas Fančovič

Karneval ZŠ s MŠ P. U. Olivu Kátlovce sa uskutočnil v nedeľu 28.01.2018 v KD Kátlovce. Organizačne ho pripravili pedagógovia ZŠ Kátlovce a žiaci IX. ročníka. Karnevalu sa zúčastnilo spolu53 masiek, z toho bolo vyhodnotených a odmenených 15 najkreatívnejších masiek. Na prvých troch miestach sa umiestnili masky: Vianočný stromček – Mia Brestovanská, Balón – Ema Minarovičová a Náhrobný Kameň – Samuel Salay. Vďaka nápaditosti a tvorivosti rodičov boli masky veľmi originálne a nápadité. Za podporu karnevalu poďakovanie patrí týmto sponzorom: PD Kátlovce, Obec Kátlovce, p. B. Puczok, p. P. Šteruský. Do bohatej tomboly prispeli najmä rodičia žiakov. O dobrú hudbu a náladu sa postarala p. uč. Fuknová a žiaci 9. ročníka s triednou p. uč. Sandloňovou.

Na pozvanie starostu obce sa dňa 24. januára 2018 konalo stretnutie rodičov a ich malých ratolestí, ktoré sa narodili v roku 2017. Celkovo sa v našej obci v uplynulom roku narodilo 9 detí – 5 chlapcov a 4 dievčatá: Samuel Boledovič, Nicolas Hanzel, Jozef Sliva, Stela Polakovičová, Zuzana Gvistová, Alžbeta Martinovičová, Agáta Valentová, Daniel Vagovič a Michal Gyűrke. Na úvod predniesol starosta obce slávnostný príhovor na uvítanie detí do života, taktiež vyjadril svoju radosť z vysokej účasti rodičov s deťmi a obdaroval deťúrence plyšovou hračkou a pamätným telegramom. Rodičom sa prihovoril aj vdp. Pavol Zemko, farár v Kátlovciach. Cieľom tohto stretnutia bolo okrem oficiálneho privítania malých občanov medzi obyvateľmi Kátloviec aj vzájomné spoznávanie sa rodičov, keďže niektorí z nich sa do našej obce prisťahovali z iných obcí. Napokon sa pri malom občerstvení rozprúdila debata, v ktorej starosta obce odpovedal na otázky rodičov o aktuálnom dianí v obci a vzájomná diskusia rodičov, v ktorej si odovzdávali svoje doterajšie rodičovské skúsenosti.