KULTÚRNO-SPOLOČENSKÉ AKCIE

Dňa 19. októbra ráno to veru vyzeralo tak, že plánovanej šarkaniáde počasie priať vôbec nebude. Nepohol sa ani lístok na strome a príjemne svietilo slniečko. Letisko však, tak ako aj minulý rok, nesklamalo a podmienky na púšťanie šarkanov boli nakoniec viac ako ideálne. Rozprávať by o tom mohlo pár účastníkov, ktorým šarkanov odfúklo až ďaleko do polí. Počasie teda vyšlo perfektne a za malú chvíľku už obloha hrala všetkými farbami. Ako inak, činili sa najmä rodičia, ale deti sa spolu vybláznili, tešili sa z krásnych šarkanov a ochutnávali koláčiky a dobroty, ktoré už tradične priniesli šikovné maminky. Venovali sa im aj hasiči z DHZ Kátlovce, ktorým za to patrí veľká vďaka. Deti si mohli vyskúšať prilby, motať hadice a popozerať hasičskú techniku. Aj tohtoročná šarkaniáda bola znova dôkazom toho, že niekedy stačí málo. Ľudia sa stretnú v dobrej nálade pri čaji či varenom víne, ktorý zabezpečil OÚ, porozprávajú, deti sa vybláznia a strávia spolu príjemné popoludnie. Dúfame, že sa spolu vidíme aj o rok.

Na ihrisku sa 21.9., v posledný letný víkend zišli deti všetkých vekových kategórií a spolu s rodičmi sa práve pomocou vysvietených vyrezaných tekvíc rozhodli privítať jeseň. Vyzbrojení dobrou náladou a najkrajšími kúskami zo svojej tohtoročnej úrody spoločne strávili príjemné , už takmer jesenné, popoludnie. Počasie bolo stále priam letné a účasť skutočne hojná. Vyrezávaniu samotných tekvičiek sa z pochopiteľných bezpečnostných dôvodov venovali najmä rodičia, ale pomáhali aj tí úplne najmenší. Neodmysliteľnou súčasťou každej akcie podobného druhu je aj opekačka, ktorá má u detí úspech zaručený. Veď aj vatry a opekačky k jeseni akosi prirodzene patria rovnako ako veselé farby, ktorými deti pomaľovali celé ihrisko. Aby akcií nechýbal zdravý súťaživý duch, nezávislá porota vyhodnotila tri najkreatívnejšie tekvice a ich tvorcovia dostali malú ručne vyrobenú odmenu. Ale ani ostatní neodišli naprázdno. Minimálne si pochutnali na tom, čo nachystali šikovné gazdinky a užili si spoločné zapálenie všetkých svetlonosov, ktorých bolo okolo 40 a dokonca vypustenie lampiónov šťastia. Poďakovanie rodičov, ktorí akciu organizovali, patrí Obecnému úradu za pomoc a zabezpečenie opekačky, rovnako ako všetkým, ktorí akokoľvek pomohli tomu, že akcia dopadla na výbornú. Či už tým, ktorí pomohli pripraviť občerstvenie, Hornému šenku za sponzorské džúsy pre deti a samozrejme všetkým, ktorí sa zúčastnili.

Don Jozef Kosmál, SDB – čestný dekan nás predišiel do večnosti (2.júla 1929 Kátlovce – 13.septembra 2019 Dubnica n.Váhom). Pochoval ho vo štvrtok 19.septembra 2019 Mons. prof. ThDr. Viliam Judák, PhD – nitriansky diecézny biskup v Dubnici nad Váhom za účasti rodiny a veriacich, ktorí prišli autami ako i spoločne autobusom. Spolubratia saleziáni o ňom natočili video, ktoré si môžeme pozrieť na internetovej adrese: http://saldub.sk/video-o-jozkovi-kosmalovi-sdb/

Slávnostné otvorenie školského roka 2019/2020 pre žiakov Základnej školy s materskou školou Pavla Ušáka Olivu Kátlovce sa uskutočnilo dňa 02. 09. 2019 v KD v Kátlovciach. Školu navštevuje 116 žiakov. Riaditeľka školy – Mgr. Elena Kátlovská Zástupkyňa riaditeľky školy - Mgr. Marta Líšková Výchovná poradkyňa - Marta Sadloňová Bez triednictva: Mgr. Miroslava Fuknová. doc. Mgr. Pavol Zemko, Th.D., PhD. Asistent učiteľa – Elena Hrachová. Školský klub detí navštevuje 18 žiakov 1. – 4. ročníka, vychovávateľkou je p. Eva Suchánková.

Náš rodák vdp. Don Jozef Kosmál, SDB sa narodil 2.júla 1929 v Kátlovciach rodičom Antonovi a Františke Vagovičovej, ktorí bývali na čísle domu 96. V ten istý deň ho dekan a kátlovský farár Ján Plechlo pokrstil v našom Farskom kostole Svätého Ducha. Krstnými rodičmi mu boli Pavol Chrvala a Helena Vagovičová. Na birmovke bol 29.septembra v Dechticiach. Za kňaza bol vysvätený tajne v čase komunistickej totality 5.októbra 1959 v Bratislave, v rodinnom dome na Karpatskej ulici, vtedajším biskupom tzv. Umlčanej cirkvi Jánom Chryzostom Korcom, neskorším nitrianskym biskupom a kardinálom. Hovorí o tom záznam v našej krstnej farskej matrike – MB I, Pag. 150, Nr. curr. 18. Rovnako tajne vstúpil aj do rehole saleziánov. Pracoval v Bratislave a potom v Charite. Vtedajší štátny súhlas na výkon duchovnej činnosti získal pre Nitriansku diecézu ako kaplán a potom farár v Adamovských Kochanovciach. Po tzv. Nežnej revolúcii v roku 1989 sa začlenil do saleziánskej komunity a pastoračnej práce vo farnosti Dubnica nad Váhom v roku 1995, kde v nedeľu 7.júla 2019 v kruhu najbližších oslávil svoju životnú deväťdesiatku.

Organizátori podujatia Žijeme spolu – Obec Kátlovce, Farnosť Kátlovce , Rodičovské združenie pri ZŠ s MŠ P.U.Olivu Kátlovce a všetky dobrovoľné organizácie v obci pripravili na začiatku prázdnin pre deti, mládež i dospelých veľkolepý program. Na sviatok sv. Cyrila a Metoda 5. júla 2019 boli pre deti pripravené rôzne hry, futbal, kreatívne dielne, ďalšie atraktívne súťaže, nafukovacie atrakcie, maľovanie na tvár, vybíjaná, hokejbalový turnaj a rôzne ďalšie súťaže, na konci ktorých boli všetci účastníci odmenení. Obohatením podujatia bola ochutnávka jedál našich starých materí – zemiakových placiek a palaciniek s domácim lekvárom, či nutelou v réžii MO JDS Kátlovce. Nechýbali ani ukážky záchranárskej techniky okresných hasičov Trnava a Obvodného oddelenia PZ Jaslovské Bohunice. Po slávnostnej sv. omši, ktorú celebroval vdp. Pavol Zemko, farár v Kátlovciach, za prítomnosti starostu obce Pavla Johanesa s manželkou a ďalších domácich predstaviteľov inštitúcií obce a občanov posvätil pri východe z cintorína smerom na časť Lipina zrekonštruovanú a novoinštalovanú sochu Krista nesúceho kríž. Sv. omše a posviacky sa aktívne zúčastnili aj hostia z družobnej obce Hradčovice – exstarosta Jan Popelka s manželkou, nový starosta obce Antonín Ondrůšek s manželkou, Mužský spevácky zbor Hradčovjané a dychová hudba Hradčovjanka. Podujatie Žijeme spolu pokračovalo večerným programom v športovom areáli TJ FC Kátlovce, ktorý odštartovala opekačka pre deti. Zámer pokračovať v rozbehnutej spolupráci medzi oboma družobnými obcami Kátlovce a Hradčovice deklarovali starostovia oboch týchto obcí vo svojich príhovoroch. Milovníci ľudovej hudby a folklóru si prišli na svoje na večernej folklórnej prehliadke MSS Kátlovanov a Mužského speváckeho zboru z družobných Hradčovíc. Záverom ich vystúpenia odovzdal starosta Hradčovíc Antonín Ondrůšek svojmu kolegovi Pavlovi Johanesovi dar v podobe erbu obce Hradčovice. Potom už dychová hudba Hradčovjanka vytvorila výbornú náladu formou ľudovej zábavy, na ktorej sa všetci dobre zabávali až do neskorého večera. Záverom celodennej akcie veľké poďakovanie patrí Obci Kátlovce, dobrovoľným organizáciám v obci, Farnosti Kátlovce v zasúpení vdp. Pavlom Zemkom, ktorí si rozdelili úlohy na zabezpečení podujatia a aj ich zodpovedne plnili. Tiež ďakujeme Rodičovskému združeniu pri ZŠ a Rodičovskému združeniu pri MŠ za vecné ceny pre deti. Poďakovanie za dobrú spoluprácu patrí aj PD Kátlovce na čele s predsedom Jozefom Suchánkom a tiež družobnej obci Hradčovice a jej starostovi Antonínovi Ondrůškovi s manželkou a ostatným hosťom z družobnej obce a samozrejme aj pracovníkom obecného úradu Kátlovce.

V školskom roku 2018/2019 navštevovalo ZŠ s MŠ P.U.Olivu 112 žiakov.

Celookresná akcia JDS vo varení gulášu bola veľmi úspešná. Zúčastnilo sa jej 22 päťčlenných družstiev a s nimi prišlo 450 nahlásených členov JDS. Veľká vďaka patrí starostovi obce Pavlovi Johanesovi, ktorý bol naším hlavným sponzorom, zabezpečil materiál na guláš, občerstvenie každému družstvu venoval reprezentačné predmety v krásnej taške obce Kátlovce. Guláš bol zdarma a hlavne všetkým sa ušiel. Poďakovanie patrí aj firme Autoservis Petra Martinoviča a firme Jozefa Vagoviča, ktorí nám na túto akciu sponzorsky prispeli čiastkou každý po 100 €. Ďakujeme ! Reprezentácia našej obce zožala veľký úspech, počasie nám vrátilo svoju priazeň.

Som hrdý na to, že som Kátlovan! Ďakujem za to Pánu Bohu, rodičom, rodine a všetkým občanom i farníkom, za to všetko, čo spolu prežívame. Z príležitosti mojej kňazskej 25 – ky ako i 200.výročia našej farnosti s úctou a s láskou zvolávam na všetkých Božie požehnanie na príhovor sv. Jána Pavla II., patróna farnosti. A teším sa vždy domov a na stretnutie s vami všetkými...