KULTÚRNO-SPOLOČENSKÉ AKCIE

Voľby do VÚC sa konali 4. novembra 2017. Volebnou miestnosťou v obci Kátlovce bol kultúrny dom a občania mohli prísť voliť v čase od 7:00 do 22:00 hodiny. Počet voličov zapísaných v zozname voličov bol 937. Na hlasovaní sa zúčastnilo 331 voličov, ktorí odovzdali 329 obálok s hlasovacími lístkami. Z toho okrsková volebná komisia narátala 326 platných hlasovacích lístkov pre voľby do zastupiteľstva samosprávneho kraja a 322 platných hlasovacích lístkov pre voľby predsedu samosprávneho kraja. V obci Kátlovce pre voľby predsedu TTSK najviac hlasov získali: Ing. Tibor Mikuš – 182 a Mgr. Jozef Viskupič – 131. Vo voľbách na poslancov zastupiteľstva TTSK najviac hlasov získali: riaditeľka ZŠ Mgr. Elena Kátlovská – 173, náš občan- povolaním vodič, Peter Šimončič – 149 a starosta obce Dechtice Mgr. Karol Zachar – 147. Voľby sa konali v pokojnej atmosfére, okrsková volebná komisia nezaznamenala žiadny priestupok.

V mesiaci október už každoročne prejavujeme úctu k našim seniorom. Pri tejto príležitosti obec Kátlovce už tradične organizuje posedenie s dôchodcami, mužmi od veku 65 rokov a ženami od 60 rokov. V tomto roku sa konalo v stredu 25. októbra. Stretnutie začalo sv. omšou v miestnom kostole. Prítomným seniorom sa v homílii prihovoril farár v Kátlovciach, doc. vdp. Pavol Zemko. Program pokračoval v kultúrnom dome, kde sa prítomným seniorom prihovoril starosta obce Pavol Johanes. Vo svojom príhovore ich poinformoval o aktuálnych informáciách zo života v obci, o aktivitách obecného úradu a poďakoval im za dobrú spoluprácu, za brigádnickú činnosť počas celého roku v prospech obce – osobitne za starostlivosť o verejné priestranstvo v okolí cintorína, domu smútku a pomníka padlých, ako i iné verejné priestranstvá. V závere príhovoru im do ďalšieho obdobia zaželal všetko dobré. Prítomných seniorov vo svojich príhovoroch ešte pozdravili hostia: podpredseda TTSK a poslanec NR SR Augustín Hambálek, predseda PD Kátlovce Jozef Suchánek, vdp. Bohumil Mikula a vdp. Pavol Zemko, ktorý prítomných povzbudil k účasti na voľbách do samosprávneho kraja. Podujatia sa zúčastnila aj riaditeľka ZŠ s MŠ Mgr. Elena Kátlovská. Žiaci materskej a základnej školy obdarili seniorov nielen básničkami, pesničkami a tancom, ale i vlastnoručne vyrobeným pozdravom. Bodku za kultúrnym programom dala mužská spevácka skupina Kátlovani pod vedením Jozefa Krchnára kyticou ľudových piesní so sprievodom harmoniky Mariána Čerešnáka. Na záver podujatia si všetci pochutili na dobrom obede.

Pri príležitosti 182. výročia posvätenia farského kostola Zoslania Svätého Ducha v Kátlovciach a blížiaceho sa 200. výročia zriadenia farnosti Kátlovce, usporiadal dňa 15. októbra 2017 Chrámový spevokol Kátlovce v spolupráci s Farnosťou a Obecným úradom Kátlovce koncert pod názvom „Boh nás počúva ... včera, dnes i zajtra“. Koncert sa konal vo farskom kostole v Kátlovciach a okrem domáceho spevokolu sa predstavili hostia: Lachaj Roi z Hlohovca a TEDEUM z Dobrej Vody. Zaplnený chrám znel kresťanskými piesňami na oslavu Boha, sprevádzanými hovoreným slovom. Keďže v tomto čase kedysi bývali v Kátlovciach „Hodky“, po ukončení koncertu vdp. Pavol Zemko požehnal dobroty, na ktorých si všetci účastníci koncertu pochutnali na nádvorí kostola. Poďakovanie patrí Trnavskému samosprávnemu kraju, Obci Kátlovce a Farnosti Kátlovce, ktorí koncert sponzorsky podporili.

Výročie posviacky nášho Farského kostola Sv. Ducha si každoročne pripomíname 11.októbra, ale podľa liturgických predpisov je možné slávnosť preniesť na najbližšiu nedeľu, čo sme aj vykonali a 15.októbra 2017 sme si jubileum pripomenuli; a to na prvej sv. omši o 8.00 hod spolu so spevokolom CorJesuzo Záhorskej Bystrice, ktorý vedie JUDr. Štefan Martinkovič – rodák z neďalekých Malženíc, ktorého babka pochádzala z Kátloviec. Na sv. omši sa zúčastnila i PhDr. Libuša Klučková, predsedníčka Krajskej rady Matice slovenskej v Trnavskom kraji. Našich hostí po sv. omši pozdravil aj starosta obce Pavol Johanes s manželkou Gitkou.

V sobotu 26. augusta 2017 v aréne KHL športového areálu TJ FC Kátlovce usporiadala obec Kátlovce II. ročník súťaže o najlepší kátlovský guláš. Cieľom podujatia je stretnutie sa občanov, ich pobavenie formou súťaže a celkové zabavenie sa pri hudbe, nápojoch a ochutnávke dobrých gulášov. O najlepší kátlovský guláš prišlo súťažiť spolu 9 súťažných družstiev nielen z Kátloviec, ale i blízkeho okolia. Kvalitu gulášov hodnotili všetci návštevníci prostredníctvom zakúpeného gulášového poukazu. Treba povedať, že kvalita gulášov bola na vysokej úrovni, pretože všetky družstvá získali v priemere od 20 do 30 hlasov. Najlepší kátlovský guláš uvarilo družstvo PZ Dolina Kátlovce v zložení bratov Pavol a Rastislav Johanes, za asistencie mamy Margity. Víťazné družstvo získalo kotlík na varenie gulášu. Druhé miesto obsadilo domáce družstvo Miesiči pod vedením Ing. Branislava Machoviča a bronzovú priečku získalo taktiež domáce družstvo Metation team pod taktovkou Petra Šimončiča. Všetky družstvá boli odmenené vecnými cenami, ktoré venovala firma Slov-Mart Ing. Petra Martinoviča. Ceny víťazom odovzdal starosta obce Pavol Johanes. Súčasťou akcie bolo aj prvé zapálenie vatry zvrchovanosti v obci. Po tónoch slovenskej hymny sa prítomným prihovorila predsedníčka MO MS Kátlovce prof. dr. Štefana Vagoviča Mgr. Emília Chrvalová. Modlitbu predniesol člen výboru MO MS a farár v Kátlovciach doc. Pavol Zemko. Potom spolu s tajomníčkou MO MS Annou Lackovičovou a starostom obce Pavlom Johanesom pri príležitosti 25. výročia vyhlásenia Deklarácie SNR zapálili vatru zvrchovanosti, ktorá sa stala symbolom národnej suverenity, nezávislosti a samostatnosti SR. Plamene dohasínajúcej vatry využili deti na opekačku, ktorú pre nich pripravil obecný úrad. Poďakovanie za prípravu a organizáciu oboch podujatí patrí starostovi obce Pavlovi Johanesovi, všetkým zúčastnením a sponzorom.

Organizátori podujatia Žijeme spolu – Obec Kátlovce, Farnosť Kátlovce a všetky dobrovoľné organizácie v obci pripravili na začiatku prázdnin pre deti, mládež i dospelých veľkolepý program. V sobotu 8. júla 2017 boli pre deti pripravené rôzne hry, futbal, kreatívne dielne, ďalšie atraktívne súťaže, nafukovacie atrakcie, maľovanie na tvár, modelovanie z balónikov, vybíjaná, hokejbalový turnaj, trblietavé tetovanie, kúpeľ v hasičskej pene a rôzne ďalšie súťaže, na konci ktorých boli všetci účastníci odmenení. Obohatením podujatia bola ochutnávka jedál našich starých materí - lokšov a palaciniek v réžii MO JDS Kátlovce. Nechýbali ani ukážky záchranárskej techniky okresných hasičov Trnava. Súčasťou akcie Žijeme spolu bola aj oslava 30. výročia založenia MSS Kátlovani. V úvode oslavy si súčasní členovia uctili pamiatku zosnulých členov MSS. Po slávnostnej sv. omši, na ktorej vdp. Pavol Zemko odovzdal vedúcemu MSS požehnanie od pápeža Františka pre MSS, nasledovalo odovzdanie ocenení hosťom v KD. Milovníci ľudovej hudby a folklóru si prišli na svoje na večernej folklórnej prehliadke MSS Kátlovanov, žiakov ZUŠ Jaslovské Bohunice, FS Prvosienka z Dobrej Vody, FS Blavanka z Jaslovských Bohuníc, FS Podhoranka z Kočína Lančára a Mužského speváckeho zboru z družobných Hradčovíc v sprievode dychovej hudby Hradčovjanka. Tá vytvorila výbornú náladu formou ľudovej zábavy. Veľké poďakovanie patrí všetkým dobrovoľným organizáciám v obci, farnosti, ktorí si rozdelili úlohy na zabezpečení podujatia a aj ich zodpovedne plnili. Tiež ďakujeme Rodičovskému združeniu pri ZŠ a Rodičovskému združeniu pri MŠ za vecné ceny pre deti. Poďakovanie za dobrú spoluprácu patrí aj PD Kátlovce a tiež družobnej obci Hradčovice a jej starostovi Jánovi Popelkovi s manželkou.

V sobotu 27. augusta 2016 v aréne KHL športového areálu usporiadala obec Kátlovce ďaľší ročník súťaže o najlepší kátlovský guláš. Cieľom podujatia je stretnutie sa občanov, ich pobavenie formou súťaže a celkové zabavenie sa pri hudbe, nápojoch a ochutnávke dobrých gulášov. O najlepší kátlovský guláš prišlo súťažiť spolu 12 súťažných družstiev nielen z Kátloviec, ale i blízkeho okolia. Kvalitu gulášov hodnotili všetci návštevníci prostredníctvom zakúpeného gulášového poukazu. Najlepší kátlovský guláš uvarilo družstvo dobrovoľných hasičov v zložení: Ing. Ivan Švec, Pavol Krchnár a Ján Daniš - všetci s manželkami. Víťazné družstvo získalo kotlík na varenie guláš. Druhé miesto obsadilo družstvo Metation team a bronzovú priečku získalo družstvo MO JDS Kátlovce. Päť najlepších družstiev bolo odmenených vecnými cenami. Ceny víťazom odovzdal starosta obce Pavol Johanes za asistencie manželky. Výťažok z tohto podujatia bude použitý na výstavbu detského ihriska v priestoroch bývalého tenisového kurtu v športovom areáli TJ F Kátlovce. Poďakovanie patrí všetkým organizátorom, zúčastnením a sponzorom podujatia.

Organizátori dvojdňového podujatia Žijeme spolu – Obec Kátlovce, Farnosť Kátlovce, ZŠ s MŠ P.U.Olivu Kátlovce a všetky dobrovoľné organizácie v obci pripravili na začiatku prázdnin pre deti, mládež i dospelých veľkolepý program. Počas víkendu 1. a 2. júla 2016 boli pre deti pripravené rôzne hry, futbal na multifunkčnom ihrisku, kreatívne dielne, futsal v telocvični, ďalšie atraktívne súťaže, nafukovacie atrakcie, opekačka spojená s diskotékou, maľovanie na tvár, modelovanie z balónikov, vybíjaná, hokejbalový turnaj, trblietavé tetovanie, minidisco na ihrisku, kúpeľ v hasičskej pene a rôzne ďalšie súťaže, na konci ktorých boli všetci účastníci odmenení. Obohatením podujatia bola ochutnávka jedál našich starých materí v réžii MO JDS Kátlovce. Nechýbali ani ukážky záchranárskej techniky okresných hasičov Trnava, zoskok parašutistov, či interaktívna výstava ZSE spojená s vizualizáciou prostredníctvom virtuálnych okuliarov. Milovníci ľudovej i modernej hudby a folklóru si prišli na svoje na sobotňajšej folklórnej prehliadke MSS Kátlovanov, žiakov ZUŠ Jaslovské Bohunice, FS Prvosienka z Dobrej Vody a Mužského speváckeho zboru z družobných Hradčovíc v sprievode dychovej hudby Hradčovjanka. Tá vytvorila výbornú náladu formou ľudovej zábavy. Večer si ešte otestovali svoje vedomosti o obci Kátlovce a družobných Hradčoviciach zástupcovia oboch obcí. Výborné podujatie predčasne ukončila blížiaca sa búrka. Veľké poďakovanie patrí všetkým dobrovoľným organizáciám v obci, farnosti i ZŠ s MŠ P.U.Olivu, ktorí si rozdelili úlohy na zabezpečení podujatia a aj ich zodpovedne plnili. Tiež ďakujeme Rodičovskému združeniu pri ZŠ a Rodičovskému združeniu pri MŠ za vecné ceny pre deti. Poďakovanie za dobrú spoluprácu patrí aj PD Kátlovce a tiež družobnej obci Hradčovice a jej starostovi Jánovi Popelkovi s manželkou.

Hody v Kátlovciach sa konávajú medzi prvými v našom regióne, na sviatok Svätého Ducha, ktorému je zasvätený náš kostol (mesiac máj - jún). Pretože sú tak skoro hovorí sa im "šalátové hody". Tradične sú sprevádzané hodovými atrakciami na parkovisku pred obecným úradom a hodovými zábavami v športovom areáli. Na hody sa v obci žije aj športom, hlavne futbalom. V nedeľu futbalové Áčko deklasovalo Naháč 6 : 0. V pondelok sa konal tradičný futbal starých pánov, v ktorom domáci zdolali Cestárov 8 : 3. Na hodový pondelok o 9.00 hod dopoludnia odslúžil sv. omšu v našom kostole náš rodák, vdp. Marian Uváček, farár v Bábe, ktorý požehnal lipu pred kostolom a tak spolu s naším farárom vdp. Pavlom Zemkom obnovili tradíciu, keď naši predkovia na hody dávali konáriky lipy do okien pre ochranu príbytku od zla, alebo ich kládli na hroby príbuzných, aby im pomáhali dostať sa čo najskôr do neba. Hody sú jedinečnou príležitosťou na spoločné stretnutie sa rodín, príbuzných, priateľov, alebo známych.

Obec Kátlovce v spolupráci so ZŠ a MŠ a MSS Kátlovani pripravili v druhú májovú nedeľu už tradične našim mamičkám pestrý program. Každá mamička pri vstupe dostala krehkú pozornosť – kvet od obce Kátlovce. V úvode slávnosti sa prítomným mamičkám a babičkám prihovoril starosta obce Pavol Johanes. Potom žiaci materskej školy pozdravili prítomné mamy milým pásmom, za čo sa im mamičky poďakovali veľkým potleskom. Nechýbali ani básničky a pesničky. Pásmom ľudových i moderných tancov a hovoreným slovom sa predstavili žiaci základnej školy. Potom v mene eRka mariánskou piesňou vzdali úctu mamám žiaci 6. ročníka ZŠ v sprievode varhanov Faustíny Chrvalovej. Na záver deti obdarovali svojich rodičov darčekmi vlastnej výroby. Ľudové piesne o láske našich matiek v podaní Mužskej speváckej skupiny Kátlovani dali záverečnú bodku za vydareným podujatím.