KULTÚRNO-SPOLOČENSKÉ AKCIE

Tradičnou prvou akciou obce na začiatku nového roka je jeho uvítanie ohňostrojom, ktoré sa konalo 1. januára 2020 o 17. hodine popoludní v športovom areáli TJ FC Kátlovce. Ohňostroj zakúpila obec a tento bol odpálený na miestnom futbalovom ihrisku, kde občania spoločne prišli privítať nový rok. Občania si medzi sebou navzájom podaním ruky, či symbolickou pusou želali blahopriania do nového roku. Dúšok vareného vínka, grogu, alebo čaju si prišla vychutnať vyše stovka občanov. Vítanie nového roku sa stalo milou akciou, ktorej sa občania aj napriek chladnému počasiu zúčastňujú za čo im patrí poďakovanie. Zároveň chceme poďakovať občanom za disciplinované odpaľovanie ohňostrojov, delobuchov a tzv. pirátov, za používanie certifikovanej pyrotechniky, že počas vítania nového roku v obci neprišlo k žiadnej mimoriadnej udalosti.

V sobotu 14. decembra obec po prvýkrát zorganizovala v kultúrnom dome vianočné trhy. Snažili sme sa ich zorganizovať čo najlepšie. Myslím si, že občanom sa podujatie páčilo, zúčastnilo sa ho veľa predajcov s rôznym tovarom, bolo zabezpečené bohaté občerstvenie a kultúrny program. Touto cestou chcem vyjadriť poďakovanie za prípravu trhov pani riaditeľke ZŚ s MŠ P.U.Olivu Kátlovce Mgr. Elene Kátlovskej, poslancom obecného zastupiteľstva v Kátlovciach, pracovníkom obce a všetkým, ktorí kultúrnym programom prispeli k vianočnej atmosfére trhov (žiaci ZŠ, Chrámový spevokol Kátlovce a MSS Kátlovani).

Napriek veľkej snahe detí a pedagogickému kolektívu MŠ, ktorí si tradične pripravili svoj program na privítanie Mikuláša, z dôvodu vysokej chorobnosti svoj program nemohli v nedeľu 8. decembra 2019 predviesť. S kultúrnym programom ich zastúpili herci ochotníckeho divadla Herci z Hrnca z Hrnčiaroviec nad Parnou. Hravým spôsobom v úlohe snehuliakov zapojili do programu nielen prítomné deti a rodičov, ale i starostu obce, vdp. farára farnosti a riaditeľku ZŠ s MŠ. Snehuliacky program sa všetkým páčil, zaujal prítomných a navodil príjemnú zimno-vianočnú atmosféru. V úvode všetkých krátko privítal starosta obce Pavol Johanes. Na záver kultúrneho programu zavítal do kátlovského kultúrneho domu Mikuláš, ktorý všetky deti aj so sprievodom svojich pomocníkov – snehuliakov, odmenil sladkými balíčkami, ktoré zakúpila obec Kátlovce. Na záver Mikuláš s deťmi rozsvietil vianočný stromček na parkovisku pred obecným úradom. Dospelím proti zime podával starosta obce s manželkou teplý čaj a varené víno. Touto cestou obec ďakuje Ochotníckemu divadlu Herci z Hrnca z Hrnčiaroviec nad Parnou a pani riaditeľke ZŠ s MŠ Kátlovce za spoluprácu. Ďakujeme aj všetkým zúčastneným rodičom s deťmi.

Dňa 11.11.2019 o 11:11 hodine si obecný úrad v spolupráci so ZŠ s MŠ P.U.Olivu Kátlovce, členmi MO JDS v Kátlovciach a občanmi našej obce pripomenuli obete padlých v oboch svetových vojnách. Prítomným sa prihovoril Ján Holický, predseda MO JDS v Kátlovciach. Toto podujatie sa u nás už stáva tradičnou akciou. Na záver podujatia žiaci ZŠ položili vlasnoručne vyrobené kytice k pomníku padlých a zapálili sviece a kahance pri pomníku. K nim sa pridali i členovia MO JDS v Kátlovciach a ďalší občania obce.

V mesiaci október už každoročne prejavujeme úctu k našim seniorom. Pri tejto príležitosti obec Kátlovce už tradične organizuje posedenie s dôchodcami, mužmi od veku 65 rokov a ženami od 60 rokov. V tomto roku sa konalo v utorok 22. októbra. Stretnutie začalo sv. omšou v miestnom kostole. Prítomným seniorom sa v homílii prihovoril farár v Kátlovciach, doc. vdp. Pavol Zemko. Program pokračoval v kultúrnom dome, ktorého sa seniori zúčastnili v hojnom počte, čo nás veľmi potešilo. Tu sa seniori spoločne mohli stretnúť a vzájomne porozprávať. V úvode stretnutia pracovníčky obce odovzdali prítomným seniorom zvýšený finančný príspevok. Seniorom sa prihovoril starosta obce Pavol Johanes. Vo svojom príhovore ich poinformoval o aktuálnom dianí zo života v obci, o aktivitách obecného úradu a poďakoval im za dobrú spoluprácu, za brigádnickú činnosť počas celého roku v prospech obce – osobitne za starostlivosť o verejné priestranstvo v okolí cintorína, domu smútku a pomníka padlých, ako i iné verejné priestranstvá. V závere príhovoru im do ďalšieho obdobia zaželal všetko dobré. Prítomných seniorov vo svojich príhovoroch ešte pozdravili hostia: predseda PD Kátlovce Jozef Suchánek a vdp. Pavol Zemko. Podujatia sa zúčastnila aj riaditeľka ZŠ s MŠ Mgr. Elena Kátlovská. Žiaci materskej a základnej školy obdarili seniorov nielen básničkami, pesničkami a tancom, ale i vlastnoručne vyrobeným pozdravom. Bodku za kultúrnym programom dala mužská spevácka skupina Kátlovani pod vedením Jozefa Krchnára kyticou ľudových piesní so sprievodom harmoniky Mariána Čerešnáka. Na záver podujatia si všetci pochutili na dobrom obede spod varechy kuchárky Martiny Domanovej, ktorý seniorom servírovali zamestnanci obce a žiaci ZŠ.