ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE

Pre vyhľadanie dokumentu zadajte požadovaný textový reťazec do vyhľadávacieho okienka.

   Počet súborov na stránke 21, s celkovou veľkosťou 23,0 MiB počet stiahnutých súborov zo stránky 7 581

   Verejná vyhláška Prerokovanie ZaD 2/2020 ÚP Kátlovce (veľkosť: 365,2 KiB | pridané: 2021-02-23)

   Územný plán Obce Kátlovce Zmeny a doplnky 2/2020, textová časť (veľkosť: 4,2 MiB | pridané: 2021-02-23)

   Územný plán Obce Kátlovce Zmeny a doplnky 2/2020, grafická časť (veľkosť: 5,0 MiB | pridané: 2021-02-23)

   ÚP - Oznámenie o strategickom dokumente (veľkosť: 105,3 KiB | pridané: 2017-10-30)

   ÚP - Grafická príloha č. 1 (veľkosť: 979,8 KiB | pridané: 2017-10-30)

   ÚP - Grafická príloha č. 2 (veľkosť: 223,2 KiB | pridané: 2017-10-30)

   ÚP - Komplexný návrh, regulatívy rozvoja (veľkosť: 2,3 MiB | pridané: 2017-10-30)

   ÚP - Riešenie dopravy (veľkosť: 1,1 MiB | pridané: 2017-10-30)

   ÚP - Vyhodnotenie záberov PPF (veľkosť: 1,1 MiB | pridané: 2017-10-30)

   ÚP - Zásobovanie el. energiou a plynom (veľkosť: 854,6 KiB | pridané: 2017-10-30)

   ÚP - Zásobovanie vodou, odkanalizovanie (veľkosť: 970,7 KiB | pridané: 2017-10-30)

   ÚP - Zmeny a doplnky č. 1, záväzná časť (veľkosť: 222,7 KiB | pridané: 2017-10-30)

   ÚP - Zmeny a doplnky č. 1, návrh riešenia (veľkosť: 355,1 KiB | pridané: 2017-10-30)

   ÚP - Zmeny funkčného využitia územia (veľkosť: 687,1 KiB | pridané: 2017-10-30)

   Oznamenie o strategickom dokumente_zmena 052017 (veľkosť: 131,0 KiB | pridané: 2017-05-27)

   ÚP obce Kátlovce, Zmeny a doplnky 2017 - Grafická časť 1 (veľkosť: 1,1 MiB | pridané: 2017-05-27)

   ÚP obce Kátlovce, Zmeny a doplnky 2017 - Grafická časť 2 (veľkosť: 192,2 KiB | pridané: 2017-05-27)

   ÚP obce Kátlovce, Zmeny a doplnky 2016 - Grafická časť (veľkosť: 939,4 KiB | pridané: 2016-10-27)

   ÚP obce Kátlovce, Zmeny a doplnky 2016 - Oznámenie o strategickom dokumente (veľkosť: 124,5 KiB | pridané: 2016-10-27)

   Program rozvoja obce Kátlovce 2015 - 2020 (veľkosť: 2,2 MiB | pridané: 2016-06-17)

   Výzva na podávanie podnetov a návrhov k Územnému plánu obce (veľkosť: 83,5 KiB | pridané: 2016-05-18)Poznámka: Súbory si prevezmite kliknutím na názov súboru vedľa ikony typu súboru.