OSTATNÉ DOKUMENTY

Pre vyhľadanie dokumentu zadajte požadovaný textový reťazec do vyhľadávacieho okienka.

   Počet súborov na stránke 61, s celkovou veľkosťou 29,6 MiB počet stiahnutých súborov zo stránky 11 598

   Verejná vyhláška "IBV Kátlovce, 5 RD - Inž. siete a komunikácie (veľkosť: 1,3 MiB | pridané: 2021-12-27)

   Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2022 (veľkosť: 470,3 KiB | pridané: 2021-12-15)

   OBECNÝ ÚRAD KÁTLOVCE V BEZKONTAKTNOM REŽIME ! (veľkosť: 84,7 KiB | pridané: 2021-11-23)

   ZSE vyzýva na odstránenie stromov ohrozujúcich bezpečnosť (veľkosť: 539,7 KiB | pridané: 2021-11-10)

   PZ Dolina Kátlovce vyzýva na opatrnosť pri spoločných poľovkách (veľkosť: 134,9 KiB | pridané: 2021-11-05)

   Havarijné cvičenie v EBO J. Bohunice (veľkosť: 448,2 KiB | pridané: 2021-10-29)

   Obec Kátlovce a MO JDS pozývajú na brigádu (veľkosť: 154,5 KiB | pridané: 2021-10-25)

   ZŠ Kátlovce prechádza na dištančné vyučovanie ! (veľkosť: 92,9 KiB | pridané: 2021-10-22)

   PZ Dolina Kátlovce Vás pozýva na jelení guláš (veľkosť: 525,3 KiB | pridané: 2021-10-19)

   TJ FC Kátlovce Vás pozýva na majstrovské futbalové zápasy (veľkosť: 81,8 KiB | pridané: 2021-10-05)

   Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (veľkosť: 2,5 MiB | pridané: 2021-08-02)

   Informácia o projekte "Zdravý život pre všetkých" (veľkosť: 175,9 KiB | pridané: 2021-07-01)

   Plán práce hlavného kontrolóra na II. polrok 2021 (veľkosť: 67,7 KiB | pridané: 2021-06-17)

   Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (veľkosť: 315,8 KiB | pridané: 2021-05-28)

   Úradné hodiny pošty od 1.3.2021 (veľkosť: 84,0 KiB | pridané: 2021-02-25)

   Dovolenka na obecnom úrade počas Vianoc (veľkosť: 46,3 KiB | pridané: 2020-12-08)

   Zberný dvor Kátlovce bude cez vianoce zatvorený ! (veľkosť: 65,5 KiB | pridané: 2020-12-07)

   MŠ Kátlovce a školská jedáleň zatvorená (veľkosť: 349,2 KiB | pridané: 2020-12-05)

   Odčítať vodomer a nahlásiť TAVOS môžete sami ! (veľkosť: 74,4 KiB | pridané: 2020-12-03)

   ZSE vyzýva vlastníkov nehnuteľností na odstránenie stromov ohrozujúcich bezpečnosť (veľkosť: 563,2 KiB | pridané: 2020-12-02)

   Oznam pre deti MŠ a šk. stravovňu (veľkosť: 25,5 KiB | pridané: 2020-11-01)

   ORIENTAČNÝ HARMONOGRAM TESTOVANIA V OBCI KÁTLOVCE (veľkosť: 174,4 KiB | pridané: 2020-10-30)

   MIMORIADNY REŽIM NA OÚ KÁTLOVCE (veľkosť: 115,6 KiB | pridané: 2020-10-12)

   Informácia o sčítaní domov a bytov (veľkosť: 296,2 KiB | pridané: 2020-10-10)

   RÚVZ Trnava vyzýva na vykonanie deratizácie (veľkosť: 666,1 KiB | pridané: 2020-09-29)

   TJ FC Kátlovce vás pozýva na majstrovské zápasy 8. kola (veľkosť: 1,3 MiB | pridané: 2020-09-28)

   Sčítanie obyvateľov domov bytov 2020 (veľkosť: 321,3 KiB | pridané: 2020-08-17)

   POZOR - Postrek buriny na verejných priestranstvách (veľkosť: 26,0 KiB | pridané: 2020-05-20)

   Autobusová doprava v prázdninovom režime (veľkosť: 203,5 KiB | pridané: 2020-05-06)

   Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára (veľkosť: 9,9 MiB | pridané: 2020-05-04)

   Verejná vyhláška, Hasičská zbrojnica - Dechtice (veľkosť: 1,4 MiB | pridané: 2020-04-24)

   OBECNÝ ÚRAD KÁTLOVCE AŽ DO ODVOLANIA ZATVORENÝ (veľkosť: 26,0 KiB | pridané: 2020-03-13)

   Verejná vyhláška, Revitalizácia verejnej plochy zelene (veľkosť: 790,5 KiB | pridané: 2020-03-12)

   OBECNÝ ÚRAD KÁTLOVCE V MIMORIADNOM REŽIME (veľkosť: 26,0 KiB | pridané: 2020-03-09)

   Verejná vyhláška, upovedomenie o začatí konania, A. Jakubkova (veľkosť: 242,0 KiB | pridané: 2020-03-05)

   Plán obecných akcií a podujatí v r. 2020 (veľkosť: 41,5 KiB | pridané: 2020-02-17)

   Oznámenie o čase a mieste konanie volieb (veľkosť: 302,8 KiB | pridané: 2020-01-24)

   Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I, polrok 2020 (veľkosť: 520,1 KiB | pridané: 2019-12-13)

   Výzva pre vodičov motorových vozidiel (veľkosť: 37,1 KiB | pridané: 2019-12-03)

   Voľby NR SR - informácia pre voliča o podmienkach práva voliť a práva byť volený (veľkosť: 23,7 KiB | pridané: 2019-11-05)

   Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II, polrok 2019 (veľkosť: 291,0 KiB | pridané: 2019-06-27)

   Plagát k publicite projektu: Kátlovce – IBV pri Družstve (veľkosť: 476,4 KiB | pridané: 2019-05-10)

   Harmonogram vývozu KO a triedeného zberu na r. 2019 (veľkosť: 203,6 KiB | pridané: 2018-12-11)

   Žiadosť o registráciu chovu (veľkosť: 13,7 KiB | pridané: 2018-12-05)

   Registrácia chovu (veľkosť: 109,0 KiB | pridané: 2018-12-05)

   Ako správne nakladať s odpadom - Informácia pre občanov (veľkosť: 125,7 KiB | pridané: 2018-03-12)

   leták amo potraviny (veľkosť: 314,0 KiB | pridané: 2018-02-07)

   biologické zásady manipulovania ... (veľkosť: 1,2 MiB | pridané: 2018-02-07)

   amo leták, 3.časť (veľkosť: 87,5 KiB | pridané: 2018-02-07)

   grafické znázornenie, 2.časť (veľkosť: 1,2 MiB | pridané: 2018-02-07)

   usmernenie - 2. časť (veľkosť: 152,5 KiB | pridané: 2018-02-07)

   Zmena úradných hodín pošty Kátlovce (veľkosť: 80,0 KiB | pridané: 2017-06-01)

   Prísny zákaz vývozu bioodpadu na hnojiská PD Kátlovce (veľkosť: 52,0 KiB | pridané: 2017-05-16)

   Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2017 (veľkosť: 27,9 KiB | pridané: 2016-12-16)

   Výzva Západoslovenskej distribučnej, a.s. (veľkosť: 45,2 KiB | pridané: 2016-12-12)

   Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2016 (veľkosť: 33,8 KiB | pridané: 2016-06-16)

   Spoplatnenie drobného stavebného odpadu (veľkosť: 40,0 KiB | pridané: 2016-06-09)

   Čo do kanalizácie nepatrí, alebo výzva na dodržiavanie disciplíny ! (veľkosť: 504,1 KiB | pridané: 2016-05-12)

   Rady pre všetkých odberateľov zemného plynu pri starostlivosti o odberné plynové zariadenie (veľkosť: 258,1 KiB | pridané: 2013-10-30)

   Rady pre odberateľov ako sa chrániť pred rizikom neoprávneného odberu zemného plynu (veľkosť: 84,9 KiB | pridané: 2013-10-30)

   Monografia obce Kátlovce - OPRAVY A ZMENY (veľkosť: 76,2 KiB | pridané: 2010-03-12)Poznámka: Súbory si prevezmite kliknutím na názov súboru vedľa ikony typu súboru.