VŠETKY DOKUMENTY

Pre vyhľadanie dokumentu zadajte požadovaný textový reťazec do vyhľadávacieho okienka.

   Počet súborov na stránke 573, s celkovou veľkosťou 300,5 MiB počet stiahnutých súborov zo stránky 136 301

   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 25.9.2013 (veľkosť: 2,3 MiB | pridané: 2013-09-25)

   Uznesenia z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 25.9.2013 (veľkosť: 81,5 KiB | pridané: 2013-09-25)

   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 26.6.2013 (veľkosť: 85,5 KiB | pridané: 2013-06-26)

   Uznesenia z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 26.6.2013 (veľkosť: 67,5 KiB | pridané: 2013-06-26)

   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 24.4.2013 (veľkosť: 88,5 KiB | pridané: 2013-04-24)

   Uznesenia z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 24.4.2013 (veľkosť: 61,0 KiB | pridané: 2013-04-24)

   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 21.3.2013 (veľkosť: 90,5 KiB | pridané: 2013-03-21)

   Uznesenia z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 21.3.2013 (veľkosť: 60,5 KiB | pridané: 2013-03-21)

   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 27.2.2013 (veľkosť: 97,5 KiB | pridané: 2013-02-27)

   Uznesenia z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 27.2.2013 (veľkosť: 58,5 KiB | pridané: 2013-02-27)

   Rozpočet obce Kátlovce na rok 2013 (veľkosť: 89,0 KiB | pridané: 2013-01-03)

   Uznesenie z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 14.12.2012 (veľkosť: 65,5 KiB | pridané: 2012-12-17)

   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 14.12.2012 (veľkosť: 96,0 KiB | pridané: 2012-12-14)

   VZN č. 6/2012 - o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Kátlovce (veľkosť: 128,0 KiB | pridané: 2012-10-20)

   VZN č. 5/2012 - o podmienkach držania a vodenia psov na území obce Kátlovce (veľkosť: 84,5 KiB | pridané: 2012-10-19)

   VZN č. 4/2012 - o zápise na predprimárne a primárne vzdelávanie, a o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území obce Kátlovce (veľkosť: 53,5 KiB | pridané: 2012-10-19)

   Sadzobník správnych poplatkov (veľkosť: 29,0 KiB | pridané: 2012-10-11)

   VZN č. 3/2012 - Štatút obce Kátlovce (veľkosť: 1,5 MiB | pridané: 2012-10-10)

   VZN č. 2/2012 - Zásady hospodárenia s majetkom obce Kátlovce (veľkosť: 436,0 KiB | pridané: 2012-10-10)

   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 26.9.2012 (veľkosť: 108,0 KiB | pridané: 2012-09-26)

   Uznesenia z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 26.9.2012 (veľkosť: 64,5 KiB | pridané: 2012-09-26)

   Žiadosť o ukončenie dochádky dieťaťa do materskej školy (veľkosť: 25,0 KiB | pridané: 2012-09-25)

   Žiadosť o prerušenie dochádzky dieťaťa do materskej školy (veľkosť: 25,5 KiB | pridané: 2012-09-25)

   Splnomocnenie na prevzatie dieťaťa (veľkosť: 26,0 KiB | pridané: 2012-09-25)

   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 27.6.2012 (veľkosť: 99,5 KiB | pridané: 2012-06-27)

   Uznesenia z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 27.6.2012 (veľkosť: 66,5 KiB | pridané: 2012-06-27)

   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 11.4.2012 (veľkosť: 79,5 KiB | pridané: 2012-04-11)

   Uznesenia z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 11.4.2012 (veľkosť: 59,5 KiB | pridané: 2012-04-11)

   Štatút obce Kátlovce (veľkosť: 1,5 MiB | pridané: 2012-04-08)

   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 15.2.2012 (veľkosť: 76,0 KiB | pridané: 2012-02-15)

   Uznesenia z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 15.2.2012 (veľkosť: 57,0 KiB | pridané: 2012-02-15)

   VZN č. 3/2011 - o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Kátlovce (veľkosť: 98,5 KiB | pridané: 2012-01-16)

   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 16.12.2011 (veľkosť: 418,5 KiB | pridané: 2011-12-16)

   Uznesenia z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 16.12.2011 (veľkosť: 48,5 KiB | pridané: 2011-12-16)

   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 30.11.2011 (veľkosť: 105,0 KiB | pridané: 2011-11-30)

   Uznesenia z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 30.11.2011 (veľkosť: 58,0 KiB | pridané: 2011-11-30)

   Správa o výchovno - vzdelávacom procese v školskom roku 2010/2011 (veľkosť: 76,0 KiB | pridané: 2011-09-25)

   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 14.9.2011 (veľkosť: 105,0 KiB | pridané: 2011-09-14)

   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 14.9.2011 (veľkosť: 105,0 KiB | pridané: 2011-09-14)

   Uznesenia z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 14.9.2011 (veľkosť: 56,0 KiB | pridané: 2011-09-14)

   Trvalo vysvetľujúca tabuľa - rekonštrukcia VO (veľkosť: 522,5 KiB | pridané: 2011-08-10)

   Informácia o podporenom projekte o poskytnutí NFP (veľkosť: 364 bytes | pridané: 2011-08-10)

   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 23.6.2011 (veľkosť: 94,5 KiB | pridané: 2011-06-23)

   Uznesenia z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 23.6.2011 (veľkosť: 56,0 KiB | pridané: 2011-06-23)

   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 18.5.2011 (veľkosť: 53,5 KiB | pridané: 2011-05-18)

   Uznesenia z mimoriadneho rokovania obecného zastupiteľstva dňa 18.5.2011 (veľkosť: 40,0 KiB | pridané: 2011-05-18)

   Zápisnica z mimoriadneho rokovania obecného zastupiteľstva dňa 27.4.2011 (veľkosť: 52,0 KiB | pridané: 2011-04-27)

   Uznesenia z mimoriadneho rokovania obecného zastupiteľstva dňa 27.4.2011 (veľkosť: 39,5 KiB | pridané: 2011-04-27)

   Zápisnica z mimoriadneho rokovania obecného zastupiteľstva dňa 12.4.2011 (veľkosť: 52,5 KiB | pridané: 2011-04-12)

   Uznesenia z mimoriadneho rokovania obecného zastupiteľstva dňa 12.4.2011 (veľkosť: 39,5 KiB | pridané: 2011-04-12)

   VZN č. 1/2011 - o spôsobe určenia úhrady, výšky úhrady a spôsobe platenia úhrady za opatrovateľskú službu (veľkosť: 45,5 KiB | pridané: 2011-04-11)

   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 6.4.2011 (veľkosť: 123,0 KiB | pridané: 2011-04-06)

   Uznesenia z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 6.4.2011 (veľkosť: 50,0 KiB | pridané: 2011-04-06)

   VZN č. 1/2011 - Cenník poplatkov za služby poskytované obcou Kátlovce (veľkosť: 186,0 KiB | pridané: 2011-03-15)

   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 9.2.2011 (veľkosť: 127,5 KiB | pridané: 2011-02-09)

   Uznesenia z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 9.2.2011 (veľkosť: 49,0 KiB | pridané: 2011-02-09)

   VZN č. 3/2010 - o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Kátlovce (veľkosť: 90,5 KiB | pridané: 2011-01-27)

   Uznesenia z ustanovujúceho rokovania obecného zastupiteľstva dňa 15.12.2010 (veľkosť: 31,0 KiB | pridané: 2010-12-15)

   Uznesenia z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 10.12.2010 (veľkosť: 42,5 KiB | pridané: 2010-12-10)

   Uznesenia z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 30.9.2010 (veľkosť: 38,5 KiB | pridané: 2010-09-30)

   Uznesenia z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 25.8.2010 (veľkosť: 42,5 KiB | pridané: 2010-08-25)

   Trvalá tabuľa Program separovaného zberu (veľkosť: 743,5 KiB | pridané: 2010-07-12)

   Uznesenia z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 23.6.2010 (veľkosť: 44,5 KiB | pridané: 2010-06-23)

   Uznesenia z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 14.4.2010 (veľkosť: 37,5 KiB | pridané: 2010-04-14)

   Uznesenia z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 24.3.2010 (veľkosť: 42,5 KiB | pridané: 2010-03-24)

   Monografia obce Kátlovce - OPRAVY A ZMENY (veľkosť: 76,2 KiB | pridané: 2010-03-12)

   Uznesenia z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 27.1.2010 (veľkosť: 37,0 KiB | pridané: 2010-01-27)

   VZN č. 1/2010 - Cenník poplatkov za služby poskytované obcou Kátlovce (veľkosť: 176,0 KiB | pridané: 2010-01-18)

   Kronika obce Kátlovce - rok 2005 (veľkosť: 665,5 KiB | pridané: 2009-01-04)

   Kronika obce Kátlovce - rok 2004 (veľkosť: 862,5 KiB | pridané: 2009-01-04)

   Kronika obce Kátlovce - rok 2003 (veľkosť: 981,5 KiB | pridané: 2009-01-04)

   Kronika obce Kátlovce - rok 2002 (veľkosť: 881,5 KiB | pridané: 2009-01-04)

   Kronika obce Kátlovce - rok 2001 (veľkosť: 403,0 KiB | pridané: 2009-01-04)Poznámka: Súbory si prevezmite kliknutím na názov súboru vedľa ikony typu súboru.
 Page 2 of 2  «  1  2