VŠETKY DOKUMENTY

Pre vyhľadanie dokumentu zadajte požadovaný textový reťazec do vyhľadávacieho okienka.

   Počet súborov na stránke 703, s celkovou veľkosťou 379,6 MiB počet stiahnutých súborov zo stránky 167 065

   Zmena úradných hodín pošty Kátlovce (veľkosť: 80,0 KiB | pridané: 2017-06-01)

   Návrh Záverečného účtu obce Kátlovce za r. 2016 (veľkosť: 1,5 MiB | pridané: 2017-05-30)

   Uznesenie z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 23.05.2017 (veľkosť: 67,0 KiB | pridané: 2017-05-26)

   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 23.05.2017 (veľkosť: 2,3 MiB | pridané: 2017-05-26)

   Prísny zákaz vývozu bioodpadu na hnojiská PD Kátlovce (veľkosť: 52,0 KiB | pridané: 2017-05-16)

   Uznesenie z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 26.04.2017 (veľkosť: 79,0 KiB | pridané: 2017-04-28)

   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 26.04.2017 (veľkosť: 2,3 MiB | pridané: 2017-04-28)

   Rozpočtové opatrenie č. 5 2017 (veľkosť: 1,3 MiB | pridané: 2017-04-26)

   Rozpočtové opatrenie č. 4 2017 (veľkosť: 1,2 MiB | pridané: 2017-04-26)

   Rozpočtové opatrenie č. 3 2017 (veľkosť: 1 009,5 KiB | pridané: 2017-04-26)

   Informácie pre verejnosť vyplývajúce zo zákona o CO (veľkosť: 182,0 KiB | pridané: 2017-03-10)

   Uznesenie z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 15.02.2017 (veľkosť: 75,5 KiB | pridané: 2017-02-17)

   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 15.02.2017 (veľkosť: 2,3 MiB | pridané: 2017-02-17)

   Rozpočtové opatrenie č. 1/2017 (veľkosť: 1,3 MiB | pridané: 2017-02-17)

   Rozpočtové opatrenie č. 2 2017 (veľkosť: 1,6 MiB | pridané: 2017-02-17)

   Uznesenie z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 16.12.2016 (veľkosť: 73,0 KiB | pridané: 2016-12-20)

   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 16.12.2016 (veľkosť: 2,3 MiB | pridané: 2016-12-19)

   Rozpočtové opatrenie č. 11/2016 (veľkosť: 228,7 KiB | pridané: 2016-12-19)

   Rozpočtové opatrenie č. 12/2016 (veľkosť: 540,5 KiB | pridané: 2016-12-19)

   Rozpočtové opatrenie č. 13/2016 (veľkosť: 246,3 KiB | pridané: 2016-12-19)

   Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2017 (veľkosť: 27,9 KiB | pridané: 2016-12-16)

   Rozpočet obce Kátlovce na roky 2017 - 2019 (veľkosť: 18,5 KiB | pridané: 2016-12-16)

   VZN č. 4/2016 o miestnych daniach a miestnom polatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Kátlovce (veľkosť: 119,5 KiB | pridané: 2016-12-16)

   VZN č. 3/2016 o financovaní MŠ a školských zariadení ... (veľkosť: 42,0 KiB | pridané: 2016-12-16)

   VZN č. 2/2016 upravenie niektorých podmienok držania psov (veľkosť: 65,5 KiB | pridané: 2016-12-16)

   Výzva Západoslovenskej distribučnej, a.s. (veľkosť: 45,2 KiB | pridané: 2016-12-12)

   Návrh rozpočtu na roky 2017 - 2019 (veľkosť: 18,2 KiB | pridané: 2016-11-28)

   Konsolidovaná výročná správa obce Kátlovce za rok 2015 (veľkosť: 1,6 MiB | pridané: 2016-11-23)

   Výročná správa obce Kátlovce za rok 2015 (veľkosť: 2,6 MiB | pridané: 2016-11-11)

   Info pre občanov - rekonštrukcie-budovanie vjazdov, rigolov, park. miest (veľkosť: 379,5 KiB | pridané: 2016-11-11)

   Uznesenie z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 20.10.2016 (veľkosť: 71,0 KiB | pridané: 2016-10-25)

   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 20.10.2016 (veľkosť: 2,3 MiB | pridané: 2016-10-24)

   Rozpočtové opatrenie č. 10/2016 (veľkosť: 177,4 KiB | pridané: 2016-10-24)

   Uznesenie z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 21.09.2016 (veľkosť: 67,5 KiB | pridané: 2016-09-24)

   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 21.09.2016 (veľkosť: 2,3 MiB | pridané: 2016-09-23)

   Rozpočtové opatrenie č. 8/2016 (veľkosť: 1,1 MiB | pridané: 2016-09-23)

   Rozpočtové opatrenie č. 9/2016 (veľkosť: 1,4 MiB | pridané: 2016-09-23)

   Uznesenie z rokovania mimoriadneho obecného zastupiteľstva dňa 27.06.2016 (veľkosť: 64,0 KiB | pridané: 2016-06-30)

   Zápisnica z rokovania mimoriadneho obecného zastupiteľstva dňa 27.06.2016 (veľkosť: 2,3 MiB | pridané: 2016-06-29)

   Uznesenie z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 15.06.2016 (veľkosť: 79,0 KiB | pridané: 2016-06-20)

   Zápisnica z riadneho zastupiteľstva konaného dňa 15.06.2016 (veľkosť: 2,3 MiB | pridané: 2016-06-19)

   Rozpočtové opatrenie č. 6/2016 (veľkosť: 1 007,2 KiB | pridané: 2016-06-19)

   Rozpočtové opatrenie č. 7/2016 (veľkosť: 1,2 MiB | pridané: 2016-06-19)

   Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2016 (veľkosť: 33,8 KiB | pridané: 2016-06-16)

   Záverečný účet obce Kátlovce za rok 2015 (veľkosť: 1,4 MiB | pridané: 2016-06-16)

   VZN č. 1/2016 o nakladaní s kom. odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi (veľkosť: 1 017,0 KiB | pridané: 2016-06-15)

   Spoplatnenie drobného stavebného odpadu (veľkosť: 40,0 KiB | pridané: 2016-06-09)

   Návrh Programu rozvoja obce Kátlovce na roky 2015 - 2020 (veľkosť: 2,9 MiB | pridané: 2016-06-01)

   Čo do kanalizácie nepatrí, alebo výzva na dodržiavanie disciplíny ! (veľkosť: 504,1 KiB | pridané: 2016-05-12)

   Uznesenie z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 21.04.2016 (veľkosť: 71,5 KiB | pridané: 2016-04-26)

   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 21.04.2016 (veľkosť: 2,3 MiB | pridané: 2016-04-25)

   Rozpočtové opatrenie č. 4/2016 (veľkosť: 1,3 MiB | pridané: 2016-04-25)

   Rozpočtové opatrenie č. 5/2016 (veľkosť: 1,6 MiB | pridané: 2016-04-25)

   Návrh Záverečného účtu obce Kátlovce za r. 2015 (veľkosť: 1,3 MiB | pridané: 2016-03-19)

   Uznesenie z rokovania mimoriadneho obecného zastupiteľstva dňa 14.03.2016 (veľkosť: 67,0 KiB | pridané: 2016-03-18)

   Zápisnica z rokovania mimoriadneho obecného zastupiteľstva dňa 14.03.2016 (veľkosť: 2,3 MiB | pridané: 2016-03-17)

   Rozpočtové opatrenie č. 2/2016 (veľkosť: 1,3 MiB | pridané: 2016-03-17)

   Rozpočtové opatrenie č. 3/2016 (veľkosť: 1,3 MiB | pridané: 2016-03-17)

   Uznesenie z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 17.2.2016 (veľkosť: 79,0 KiB | pridané: 2016-02-23)

   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 17.2.2016 (veľkosť: 2,3 MiB | pridané: 2016-02-22)

   Rozpočtové opatrenie č. 1/2016 (veľkosť: 1,2 MiB | pridané: 2016-02-22)

   Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie (veľkosť: 44,5 KiB | pridané: 2016-01-13)

   Rozpočet obce Kátlovce na rok 2016 (veľkosť: 42,0 KiB | pridané: 2016-01-05)

   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 12.12.2015 (veľkosť: 2,3 MiB | pridané: 2015-12-15)

   Uznesenie z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 12.12.2015 (veľkosť: 70,5 KiB | pridané: 2015-12-15)

   VZN č. 5/2015 o financovaní škôl a školských zariadení (veľkosť: 40,0 KiB | pridané: 2015-12-13)

   VZN č. 4/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku (veľkosť: 133,5 KiB | pridané: 2015-12-12)

   Uznesenie z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 25.11.2015 (veľkosť: 74,0 KiB | pridané: 2015-11-27)

   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 25.11.2015 (veľkosť: 2,3 MiB | pridané: 2015-11-27)

   Uznesenie z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 23.9.2015 (veľkosť: 77,0 KiB | pridané: 2015-09-24)

   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 23.9.2015 (veľkosť: 2,3 MiB | pridané: 2015-09-23)

   Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením (veľkosť: 59,0 KiB | pridané: 2015-07-04)

   Žiadosť o vydanie súhlasu na povolenie zmeny techn. zariadenia, funkčného využitia, umiestnenia stavby malého zdroja zneč. ovzdušia v zmysle § 17 ods.1 písm. a) zákona NR SR č. 137/2010 Z.z. o ovzduší (veľkosť: 20,5 KiB | pridané: 2015-07-04)

   Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny v zmysle § 47 ods.3 zákona č.543/2002 Z.z. o ochr. prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a vyhl. MŽP SR č.24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon (veľkosť: 38,0 KiB | pridané: 2015-07-04)

   Žiadosť o vydanie súhlasu na umiestnenie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia v zmysle § 17 ods.1 písm. a) zákona NR SR č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov (veľkosť: 21,0 KiB | pridané: 2015-07-04)

   Žiadosť o vydanie súhlasu na uvedenie do prevádzky malého zdroja znečisťovania ovzdušia v zmysle § 17 ods.1 písm. a) zákona NR SR č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov (veľkosť: 22,0 KiB | pridané: 2015-07-04)

   Žiadosť o určenie použitia dopravných značiek a dopravných zariadení (veľkosť: 20,0 KiB | pridané: 2015-07-04)

   Žiadosť o stavebné povolenie stavby (Žiadosť o dodatočné stavebné povolenie stavby/Žiadosť o dodatočné SP spojené s užívaním) (veľkosť: 72,5 KiB | pridané: 2015-07-04)

   Žiadosť o stavebné povolenie na vodnú stavbu (veľkosť: 10,0 KiB | pridané: 2015-07-04)

   Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia (veľkosť: 17,5 KiB | pridané: 2015-07-04)

   Žiadosť o predĺženie lehoty výstavby (veľkosť: 16,5 KiB | pridané: 2015-07-04)

   Žiadosť o povolenie zmeny v užívaní stavby (veľkosť: 44,0 KiB | pridané: 2015-07-04)

   Žiadosť o povolenie informačného, reklamného, propagačného zariadenia (veľkosť: 31,5 KiB | pridané: 2015-07-04)

   Žiadosť o povolenie na pripojenie komunikácie na miestnu komunikáciu (veľkosť: 16,5 KiB | pridané: 2015-07-04)

   Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby (veľkosť: 51,5 KiB | pridané: 2015-07-04)

   Vyhlásenie stavebného dozoru (veľkosť: 30,0 KiB | pridané: 2015-07-04)

   Oznámenie o výrube (veľkosť: 34,0 KiB | pridané: 2015-07-04)

   Ohlásenie udržiavacích prác podľa § 57 zákona č. 50/1976 Zb. - stavebný zákon a § 6 vyhl. č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ust. stavebného zákona (veľkosť: 45,5 KiB | pridané: 2015-07-04)

   Ohlásenie stavby podľa §57 zákona č.50/1976 Zb. - stavebný zákon a §5 vyhl. č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ust. stavebného zákona (veľkosť: 47,0 KiB | pridané: 2015-07-04)

   Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia (veľkosť: 67,0 KiB | pridané: 2015-07-04)

   Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby (veľkosť: 41,0 KiB | pridané: 2015-07-04)

   Výročná správa obce Kátlovce za rok 2014 (veľkosť: 1,7 MiB | pridané: 2015-07-01)

   Uznesenie z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 24.6.2015 (veľkosť: 72,5 KiB | pridané: 2015-06-26)

   VZN č. 3/2015 o zápise detí a úhrade mesačného príspevku nastravu (veľkosť: 48,5 KiB | pridané: 2015-06-25)

   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 23.6.2015 (veľkosť: 2,3 MiB | pridané: 2015-06-23)

   Návrh VZN č. 2/2015 o názvoch ulíc a verejných priestranstiev (veľkosť: 448,5 KiB | pridané: 2015-06-08)

   VZN č. 1/2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb (veľkosť: 83,5 KiB | pridané: 2015-05-09)

   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 23.4.2015 (veľkosť: 2,3 MiB | pridané: 2015-04-23)

   Uznesenie z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 23.4.2015 (veľkosť: 70,5 KiB | pridané: 2015-04-23)

   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 18.2.2015 (veľkosť: 2,3 MiB | pridané: 2015-02-18)

   Uznesenie z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 18.2.2015 (veľkosť: 76,5 KiB | pridané: 2015-02-18)

   Záverečný účet obce Kátlovce za rok 2014 (veľkosť: 1,3 MiB | pridané: 2015-02-02)

   Rozpočet obce Kátlovce na rok 2015 (veľkosť: 68,5 KiB | pridané: 2015-01-05)

   Oznámenie, že ohlásená drobná stavba (stavebné úpravy alebo udržiavacie práce ) podlieha stavebnému povoleniu (veľkosť: 62,5 KiB | pridané: 2015-01-04)

   Oznámenie stavebného úradu k ohláseniu (veľkosť: 88,0 KiB | pridané: 2015-01-04)

   Oznámenie, že ohlásená stavba (stavebné úpravy alebo udržiavacie práce) nespĺňa zákonné podmienky pre ohlásenie (veľkosť: 84,0 KiB | pridané: 2015-01-04)

   VZN č. 3/2014 - o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (veľkosť: 657,6 KiB | pridané: 2014-12-30)

   VZN č. 2/2014 - o financovaní materskej školy a školských zariadení zriaďovateľskej pôsobnosti obce Kátlovce (veľkosť: 926,6 KiB | pridané: 2014-12-30)

   VZN č. 1/2014 - o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Kátlovce (veľkosť: 481,5 KiB | pridané: 2014-12-30)

   Uznesenie z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 12.12.2014 (veľkosť: 62,5 KiB | pridané: 2014-12-15)

   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 12.12.2014 (veľkosť: 43,0 KiB | pridané: 2014-12-12)

   Uznesenie z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 12.12.2014 (veľkosť: 66,5 KiB | pridané: 2014-12-12)

   Uznesenia z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 26.11.2014 (veľkosť: 38,5 KiB | pridané: 2014-11-26)

   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 26.11.2014 (veľkosť: 2,3 MiB | pridané: 2014-11-26)

   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 6.8.2014 (veľkosť: 2,3 MiB | pridané: 2014-08-06)

   Uznesenia z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 6.8.2014 (veľkosť: 73,0 KiB | pridané: 2014-08-06)

   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 4.6.2014 (veľkosť: 2,3 MiB | pridané: 2014-06-04)

   Uznesenia z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 4.6.2014 (veľkosť: 72,0 KiB | pridané: 2014-06-04)

   Záverečný účet obce Kátlovce za rok 2013 (veľkosť: 1,2 MiB | pridané: 2014-04-24)

   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 19.3.2014 (veľkosť: 2,3 MiB | pridané: 2014-03-19)

   Uznesenia z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 19.3.2014 (veľkosť: 71,5 KiB | pridané: 2014-03-19)

   Výročná správa obce Kátlovce za rok 2013 (veľkosť: 1,5 MiB | pridané: 2014-03-12)

   Rozpočet obce Kátlovce na rok 2014 (veľkosť: 31,5 KiB | pridané: 2014-01-04)

   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 13.12.2013 (veľkosť: 2,3 MiB | pridané: 2013-12-13)

   Uznesenia z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 13.12.2013 (veľkosť: 71,0 KiB | pridané: 2013-12-13)

   Rady pre všetkých odberateľov zemného plynu pri starostlivosti o odberné plynové zariadenie (veľkosť: 258,1 KiB | pridané: 2013-10-30)

   Rady pre odberateľov ako sa chrániť pred rizikom neoprávneného odberu zemného plynu (veľkosť: 84,9 KiB | pridané: 2013-10-30)

   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 23.10.2013 (veľkosť: 2,3 MiB | pridané: 2013-10-23)

   Uznesenia z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 23.10.2013 (veľkosť: 69,5 KiB | pridané: 2013-10-23)

   Informačný leták k číslu tiesňového volania 112 (veľkosť: 1,4 MiB | pridané: 2013-10-20)

   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 25.9.2013 (veľkosť: 2,3 MiB | pridané: 2013-09-25)

   Uznesenia z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 25.9.2013 (veľkosť: 81,5 KiB | pridané: 2013-09-25)

   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 26.6.2013 (veľkosť: 85,5 KiB | pridané: 2013-06-26)

   Uznesenia z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 26.6.2013 (veľkosť: 67,5 KiB | pridané: 2013-06-26)

   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 24.4.2013 (veľkosť: 88,5 KiB | pridané: 2013-04-24)

   Uznesenia z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 24.4.2013 (veľkosť: 61,0 KiB | pridané: 2013-04-24)

   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 21.3.2013 (veľkosť: 90,5 KiB | pridané: 2013-03-21)

   Uznesenia z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 21.3.2013 (veľkosť: 60,5 KiB | pridané: 2013-03-21)

   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 27.2.2013 (veľkosť: 97,5 KiB | pridané: 2013-02-27)

   Uznesenia z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 27.2.2013 (veľkosť: 58,5 KiB | pridané: 2013-02-27)

   Rozpočet obce Kátlovce na rok 2013 (veľkosť: 89,0 KiB | pridané: 2013-01-03)

   Uznesenie z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 14.12.2012 (veľkosť: 65,5 KiB | pridané: 2012-12-17)

   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 14.12.2012 (veľkosť: 96,0 KiB | pridané: 2012-12-14)

   VZN č. 6/2012 - o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Kátlovce (veľkosť: 128,0 KiB | pridané: 2012-10-20)

   VZN č. 5/2012 - o podmienkach držania a vodenia psov na území obce Kátlovce (veľkosť: 84,5 KiB | pridané: 2012-10-19)

   VZN č. 4/2012 - o zápise na predprimárne a primárne vzdelávanie, a o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území obce Kátlovce (veľkosť: 53,5 KiB | pridané: 2012-10-19)

   Sadzobník správnych poplatkov (veľkosť: 29,0 KiB | pridané: 2012-10-11)

   VZN č. 3/2012 - Štatút obce Kátlovce (veľkosť: 1,5 MiB | pridané: 2012-10-10)

   VZN č. 2/2012 - Zásady hospodárenia s majetkom obce Kátlovce (veľkosť: 436,0 KiB | pridané: 2012-10-10)

   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 26.9.2012 (veľkosť: 108,0 KiB | pridané: 2012-09-26)

   Uznesenia z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 26.9.2012 (veľkosť: 64,5 KiB | pridané: 2012-09-26)

   Žiadosť o ukončenie dochádky dieťaťa do materskej školy (veľkosť: 25,0 KiB | pridané: 2012-09-25)

   Žiadosť o prerušenie dochádzky dieťaťa do materskej školy (veľkosť: 25,5 KiB | pridané: 2012-09-25)

   Splnomocnenie na prevzatie dieťaťa (veľkosť: 26,0 KiB | pridané: 2012-09-25)

   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 27.6.2012 (veľkosť: 99,5 KiB | pridané: 2012-06-27)

   Uznesenia z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 27.6.2012 (veľkosť: 66,5 KiB | pridané: 2012-06-27)

   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 11.4.2012 (veľkosť: 79,5 KiB | pridané: 2012-04-11)

   Uznesenia z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 11.4.2012 (veľkosť: 59,5 KiB | pridané: 2012-04-11)

   Štatút obce Kátlovce (veľkosť: 1,5 MiB | pridané: 2012-04-08)

   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 15.2.2012 (veľkosť: 76,0 KiB | pridané: 2012-02-15)

   Uznesenia z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 15.2.2012 (veľkosť: 57,0 KiB | pridané: 2012-02-15)

   VZN č. 3/2011 - o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Kátlovce (veľkosť: 98,5 KiB | pridané: 2012-01-16)

   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 16.12.2011 (veľkosť: 418,5 KiB | pridané: 2011-12-16)

   Uznesenia z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 16.12.2011 (veľkosť: 48,5 KiB | pridané: 2011-12-16)

   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 30.11.2011 (veľkosť: 105,0 KiB | pridané: 2011-11-30)

   Uznesenia z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 30.11.2011 (veľkosť: 58,0 KiB | pridané: 2011-11-30)

   Správa o výchovno - vzdelávacom procese v školskom roku 2010/2011 (veľkosť: 76,0 KiB | pridané: 2011-09-25)

   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 14.9.2011 (veľkosť: 105,0 KiB | pridané: 2011-09-14)

   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 14.9.2011 (veľkosť: 105,0 KiB | pridané: 2011-09-14)

   Uznesenia z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 14.9.2011 (veľkosť: 56,0 KiB | pridané: 2011-09-14)

   Trvalo vysvetľujúca tabuľa - rekonštrukcia VO (veľkosť: 522,5 KiB | pridané: 2011-08-10)

   Informácia o podporenom projekte o poskytnutí NFP (veľkosť: 364 bytes | pridané: 2011-08-10)

   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 23.6.2011 (veľkosť: 94,5 KiB | pridané: 2011-06-23)

   Uznesenia z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 23.6.2011 (veľkosť: 56,0 KiB | pridané: 2011-06-23)

   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 18.5.2011 (veľkosť: 53,5 KiB | pridané: 2011-05-18)

   Uznesenia z mimoriadneho rokovania obecného zastupiteľstva dňa 18.5.2011 (veľkosť: 40,0 KiB | pridané: 2011-05-18)

   Zápisnica z mimoriadneho rokovania obecného zastupiteľstva dňa 27.4.2011 (veľkosť: 52,0 KiB | pridané: 2011-04-27)

   Uznesenia z mimoriadneho rokovania obecného zastupiteľstva dňa 27.4.2011 (veľkosť: 39,5 KiB | pridané: 2011-04-27)

   Zápisnica z mimoriadneho rokovania obecného zastupiteľstva dňa 12.4.2011 (veľkosť: 52,5 KiB | pridané: 2011-04-12)

   Uznesenia z mimoriadneho rokovania obecného zastupiteľstva dňa 12.4.2011 (veľkosť: 39,5 KiB | pridané: 2011-04-12)

   VZN č. 1/2011 - o spôsobe určenia úhrady, výšky úhrady a spôsobe platenia úhrady za opatrovateľskú službu (veľkosť: 45,5 KiB | pridané: 2011-04-11)

   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 6.4.2011 (veľkosť: 123,0 KiB | pridané: 2011-04-06)

   Uznesenia z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 6.4.2011 (veľkosť: 50,0 KiB | pridané: 2011-04-06)

   VZN č. 1/2011 - Cenník poplatkov za služby poskytované obcou Kátlovce (veľkosť: 186,0 KiB | pridané: 2011-03-15)

   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 9.2.2011 (veľkosť: 127,5 KiB | pridané: 2011-02-09)

   Uznesenia z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 9.2.2011 (veľkosť: 49,0 KiB | pridané: 2011-02-09)

   VZN č. 3/2010 - o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Kátlovce (veľkosť: 90,5 KiB | pridané: 2011-01-27)

   Uznesenia z ustanovujúceho rokovania obecného zastupiteľstva dňa 15.12.2010 (veľkosť: 31,0 KiB | pridané: 2010-12-15)

   Uznesenia z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 10.12.2010 (veľkosť: 42,5 KiB | pridané: 2010-12-10)

   Uznesenia z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 30.9.2010 (veľkosť: 38,5 KiB | pridané: 2010-09-30)

   Uznesenia z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 25.8.2010 (veľkosť: 42,5 KiB | pridané: 2010-08-25)

   Trvalá tabuľa Program separovaného zberu (veľkosť: 743,5 KiB | pridané: 2010-07-12)

   Uznesenia z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 23.6.2010 (veľkosť: 44,5 KiB | pridané: 2010-06-23)

   Uznesenia z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 14.4.2010 (veľkosť: 37,5 KiB | pridané: 2010-04-14)

   Uznesenia z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 24.3.2010 (veľkosť: 42,5 KiB | pridané: 2010-03-24)

   Monografia obce Kátlovce - OPRAVY A ZMENY (veľkosť: 76,2 KiB | pridané: 2010-03-12)

   Uznesenia z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 27.1.2010 (veľkosť: 37,0 KiB | pridané: 2010-01-27)

   VZN č. 1/2010 - Cenník poplatkov za služby poskytované obcou Kátlovce (veľkosť: 176,0 KiB | pridané: 2010-01-18)

   Kronika obce Kátlovce - rok 2005 (veľkosť: 665,5 KiB | pridané: 2009-01-04)

   Kronika obce Kátlovce - rok 2004 (veľkosť: 862,5 KiB | pridané: 2009-01-04)

   Kronika obce Kátlovce - rok 2003 (veľkosť: 981,5 KiB | pridané: 2009-01-04)

   Kronika obce Kátlovce - rok 2002 (veľkosť: 881,5 KiB | pridané: 2009-01-04)

   Kronika obce Kátlovce - rok 2001 (veľkosť: 403,0 KiB | pridané: 2009-01-04)Poznámka: Súbory si prevezmite kliknutím na názov súboru vedľa ikony typu súboru.
 Page 2 of 2  «  1  2