VŠETKY DOKUMENTY

Pre vyhľadanie dokumentu zadajte požadovaný textový reťazec do vyhľadávacieho okienka.

   Počet súborov na stránke 361, s celkovou veľkosťou 210,8 MiB počet stiahnutých súborov zo stránky 82 228

   Farské oznamy od 23.09.2019 do 29.09.2019 (veľkosť: 93,4 KiB | pridané: 2019-09-21)

   Farské oznamy od 16.09.2019 do 22.09.2019 (veľkosť: 95,5 KiB | pridané: 2019-09-15)

   Oznam o úmrtí don Jozefa Kosmála, SDB (veľkosť: 105,5 KiB | pridané: 2019-09-15)

   Farské oznamy na týždeň od 09.09.2019 do 15.09.2019 (veľkosť: 86,9 KiB | pridané: 2019-09-09)

   Farské oznamy od 02.09.2019 do 08.09.2019 (veľkosť: 92,7 KiB | pridané: 2019-08-31)

   Farské oznamy od 26.08.2019 do 01.09.2019 (veľkosť: 113,2 KiB | pridané: 2019-08-25)

   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 14.08.2019 (veľkosť: 2,3 MiB | pridané: 2019-08-20)

   Uznesenie z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 14.08.2019 (veľkosť: 42,0 KiB | pridané: 2019-08-20)

   Farské oznamy od 19.08.2019 do 25.08.2019 - aktualizované (veľkosť: 281,7 KiB | pridané: 2019-08-19)

   Farské oznamy od 19.08.2019 do 25.08.2019 (veľkosť: 281,7 KiB | pridané: 2019-08-17)

   Obchodná verejná súťaž na prenájom majetku - Dom služieb (veľkosť: 733,8 KiB | pridané: 2019-08-16)

   VZN č. 1/2019 o zápise a výške mesačného príspevku ........ (veľkosť: 137,1 KiB | pridané: 2019-08-15)

   Farské oznamy od 12.08.2019 do 18.08.2019 (veľkosť: 115,0 KiB | pridané: 2019-08-11)

   Farské oznamy od 05.08.2019 do 11.08.2019 (veľkosť: 112,6 KiB | pridané: 2019-08-04)

   Farské oznamy od 29.07.2019 do 04.08.2019 (veľkosť: 109,2 KiB | pridané: 2019-07-28)

   Návrh VZN č. 1/2019 o zápise a výške mesačného príspevku ........ (veľkosť: 137,3 KiB | pridané: 2019-07-26)

   Farské oznamy od 22.07.2019 do 28.07.2019 (veľkosť: 112,4 KiB | pridané: 2019-07-21)

   Farské oznamy od 15.07.2019 do 21.07.2019 (veľkosť: 114,4 KiB | pridané: 2019-07-13)

   Farské oznamy na týždeň od 08.07.2019 do 14.07.2019 (veľkosť: 80,8 KiB | pridané: 2019-07-08)

   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 26.06.2019 (veľkosť: 2,3 MiB | pridané: 2019-07-01)

   Uznesenie z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 26.06.2019 (veľkosť: 43,0 KiB | pridané: 2019-07-01)

   Farské oznamy na týždeň od 01.07.2019 do 07.07.2019 (veľkosť: 85,6 KiB | pridané: 2019-06-29)

   Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II, polrok 2019 (veľkosť: 291,0 KiB | pridané: 2019-06-27)

   Farské oznamy od 24.06.2019 do 30.06.2019 (veľkosť: 120,0 KiB | pridané: 2019-06-23)

   Farské oznamy od 17.06.2019 do 23.06.2019 (veľkosť: 118,3 KiB | pridané: 2019-06-17)

   Farské oznamy na týždeň od 10.06.2019 do 16.06.2019 (veľkosť: 86,7 KiB | pridané: 2019-06-08)

   Farské oznamy na týždeň od 03.06.2019 do 09.06.2019 - aktualizované (veľkosť: 127,1 KiB | pridané: 2019-06-06)

   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 13.05.2019 (veľkosť: 2,3 MiB | pridané: 2019-05-16)

   Uznesenie z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 13.05.2019 (veľkosť: 43,0 KiB | pridané: 2019-05-16)

   Základné inf. o dedení, kontaktné údaje na notárov pôsobiacich v okr. Trnava a el. službu (veľkosť: 1,4 MiB | pridané: 2019-05-14)

   Obchodná verejná súťaž na prenájom majetku - Dom služieb (veľkosť: 36,5 KiB | pridané: 2019-05-13)

   Turistické výlety vlakom pre členov JDS (veľkosť: 384,0 KiB | pridané: 2019-05-10)

   Záverečný účet obce Kátlovce za rok 2018 (veľkosť: 1,0 MiB | pridané: 2019-05-02)

   Verejná vyhláška (veľkosť: 462,7 KiB | pridané: 2019-04-24)

   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 08.04.2019 (veľkosť: 2,3 MiB | pridané: 2019-04-15)

   Uznesenie z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 08.04.2019 (veľkosť: 53,0 KiB | pridané: 2019-04-15)

   Oznam o úmrtí vdp. Vendelína Kubíčka + životopis (veľkosť: 435,4 KiB | pridané: 2019-04-10)

   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 19.03.2019 (veľkosť: 2,3 MiB | pridané: 2019-03-22)

   Uznesenie z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 19.03.2019 (veľkosť: 34,5 KiB | pridané: 2019-03-22)

   Návrh záverečného účtu obce Kátlovce za rok 2018 (veľkosť: 1,1 MiB | pridané: 2019-03-19)

   Aktualizovaný Plán akcií, podujatí a spoločenských stretnutí v r. 2019 (veľkosť: 38,0 KiB | pridané: 2019-03-07)

   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 06.02.2019 (veľkosť: 2,3 MiB | pridané: 2019-02-13)

   Uznesenie z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 06.02.2019 (veľkosť: 49,0 KiB | pridané: 2019-02-12)

   SMS na číslo tiesňového volania (veľkosť: 344,2 KiB | pridané: 2019-02-06)

   Cestovný poriadok 2019 - zastávka Trnava stanica (veľkosť: 62,6 KiB | pridané: 2018-12-23)

   Cestovný poriadok 2019 - zastávka OcÚ Kátlovce (veľkosť: 67,4 KiB | pridané: 2018-12-23)

   Zápisnica z mimoriadneho zastupiteľstva konaného dňa 14.12.2018 (veľkosť: 2,3 MiB | pridané: 2018-12-18)

   Uznesenie z mimoriadneho rokovania obecného zastupiteľstva dňa 14.12.2018 (veľkosť: 44,0 KiB | pridané: 2018-12-18)

   Harmonogram vývozu KO a triedeného zberu na r. 2019 (veľkosť: 203,6 KiB | pridané: 2018-12-11)

   Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia OZ konaného dňa 05.12.2018 (veľkosť: 48,5 KiB | pridané: 2018-12-11)

   Uznesenie z ustanovujúceho rokovania obecného zastupiteľstva dňa 05.12.2018 (veľkosť: 37,5 KiB | pridané: 2018-12-11)

   Žiadosť o registráciu chovu (veľkosť: 13,7 KiB | pridané: 2018-12-05)

   Registrácia chovu (veľkosť: 109,0 KiB | pridané: 2018-12-05)

   Uznesenie z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 21.11.2018 (veľkosť: 42,5 KiB | pridané: 2018-11-27)

   Zápisnica z riadneho zastupiteľstva konaného dňa 21.11.2018 (veľkosť: 2,3 MiB | pridané: 2018-11-27)

   VZN č. 2/2018 o financovaní materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Kátlovce (veľkosť: 475,9 KiB | pridané: 2018-11-22)

   Schválený rozpočet príjmov obce Kátlovce na rok 2019 a roky 2020 a 2021 (veľkosť: 404,3 KiB | pridané: 2018-11-22)

   Schválený rozpočet výdavkov obce Kátlovce na rok 2019 a roky 2020 a 2021 (veľkosť: 465,1 KiB | pridané: 2018-11-22)

   VZN č. 3/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Kátlovce (veľkosť: 224,2 KiB | pridané: 2018-11-22)

   Výsledky volieb do orgánov samosprávy konaných 10.11.2018 v obci Kátlovce (veľkosť: 4,3 MiB | pridané: 2018-11-11)

   Návrh rozpočtu Obce Kátlovce na roky 2019 - 2021 (veľkosť: 21,4 KiB | pridané: 2018-11-07)

   NÁVRH VZN č. 2/2018 o financovaní materskej školy a školských zariadení zriaďovateľskej pôsobnosti obce Kátlovce (veľkosť: 16,6 KiB | pridané: 2018-11-07)

   Návrh VZN č. 3/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a drobné stav. odpady (veľkosť: 121,0 KiB | pridané: 2018-11-07)

   zmluva o bežnom účte (veľkosť: 484,1 KiB | pridané: 2018-10-24)

   Zápisnica z riadneho zastupiteľstva konaného dňa 03.10.2018 (veľkosť: 2,3 MiB | pridané: 2018-10-10)

   Uznesenie z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 03.10.2018 (veľkosť: 43,0 KiB | pridané: 2018-10-10)

   VZN 1 2018- o zápise a výške mesač.príspevku ........ (veľkosť: 18,6 KiB | pridané: 2018-08-08)

   Uznesenie z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 01.08.2018 (veľkosť: 43,5 KiB | pridané: 2018-08-06)

   Zápisnica z riadneho zastupiteľstva konaného dňa 01.08.2018 (veľkosť: 2,3 MiB | pridané: 2018-08-06)

   Žiadosť o pridelenie obecného nájomného bytu (veľkosť: 663,3 KiB | pridané: 2018-07-25)

   VZN 1/2018 o zápise na predprimárne a primárne vzdelávanie, a o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území obce Kátlovce (veľkosť: 18,6 KiB | pridané: 2018-07-17)

   Uznesenie z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 13.06.2018 (veľkosť: 45,5 KiB | pridané: 2018-06-18)

   Zápisnica z riadneho zastupiteľstva konaného dňa 13.06.2016 (veľkosť: 2,3 MiB | pridané: 2018-06-18)

   Rozpočtové opatrenie 4/2018 (veľkosť: 98,5 KiB | pridané: 2018-06-18)

   Rozpočtové opatrenie 5/2018 (veľkosť: 150,3 KiB | pridané: 2018-06-18)

   Rozpočtové opatrenie 6/2018 (veľkosť: 198,0 KiB | pridané: 2018-06-18)

   Záverečný účet obce Kátlovce za rok 2017 (veľkosť: 1,1 MiB | pridané: 2018-06-05)

   Zápisnica z ustanovujúce valného zhromaždenia (veľkosť: 18,3 KiB | pridané: 2018-05-15)

   Zakladacia listina (veľkosť: 3,9 MiB | pridané: 2018-05-15)

   Ustanovujúce valné zhromaždenie MO MS Kátlovce (veľkosť: 21,0 KiB | pridané: 2018-05-15)

   O záhradníctve a štepárstve - najlepší hlásateľ (veľkosť: 40,7 KiB | pridané: 2018-05-15)

   Biskup Moyses - prvý predseda Matice Slovenskej (dokument) (veľkosť: 3,2 MiB | pridané: 2018-05-15)

   Mapka pozemkového spoločenstva - urbár Kátlovce (veľkosť: 189,1 KiB | pridané: 2018-05-15)

   Zmluva o pozemkovom spoločenstve (veľkosť: 126,6 KiB | pridané: 2018-05-15)

   Stanovy pozemkového spoločenstva - urbár Kálovce (veľkosť: 372,9 KiB | pridané: 2018-05-15)

   Registrácia pozemkového spoločenstva (veľkosť: 104,5 KiB | pridané: 2018-05-15)

   Výročná správa obce Kátlovce za rok 2017 (veľkosť: 1,5 MiB | pridané: 2018-05-03)

   Uznesenie z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 12.04.2018 (veľkosť: 74,5 KiB | pridané: 2018-04-16)

   Zápisnica z riadneho zastupiteľstva konaného dňa 12.04.2016 (veľkosť: 2,3 MiB | pridané: 2018-04-16)

   Rozpočtové opatrenie 3/2018 (veľkosť: 189,8 KiB | pridané: 2018-04-16)

   Rozpočtové opatrenie 4/2018 (veľkosť: 113,9 KiB | pridané: 2018-04-16)

   Návrh Záverečného účtu obce Kátlovce za rok 2017 (veľkosť: 1,2 MiB | pridané: 2018-03-15)

   Ako správne nakladať s odpadom - Informácia pre občanov (veľkosť: 125,7 KiB | pridané: 2018-03-12)

   Uznesenie z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 07.03.2018 (veľkosť: 71,5 KiB | pridané: 2018-03-12)

   Zápisnica z mimoriadneho zastupiteľstva konaného dňa 07.03.2018 (veľkosť: 2,3 MiB | pridané: 2018-03-12)

   Uznesenie z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 15.02.2018 (veľkosť: 40,5 KiB | pridané: 2018-02-20)

   Zápisnica z riadneho zastupiteľstva konaného dňa 15.02.2018 (veľkosť: 2,3 MiB | pridané: 2018-02-20)

   Rozpočtové opatrenie 1/2018 (veľkosť: 124,2 KiB | pridané: 2018-02-20)

   Rozpočtové opatrenie 2/14.02.2018 (veľkosť: 124,8 KiB | pridané: 2018-02-20)

   Rozpočtové opatrenie 2/15.02.2018 (veľkosť: 109,7 KiB | pridané: 2018-02-20)

   leták amo potraviny (veľkosť: 314,0 KiB | pridané: 2018-02-07)

   biologické zásady manipulovania ... (veľkosť: 1,2 MiB | pridané: 2018-02-07)

   amo leták, 3.časť (veľkosť: 87,5 KiB | pridané: 2018-02-07)

   grafické znázornenie, 2.časť (veľkosť: 1,2 MiB | pridané: 2018-02-07)

   usmernenie - 2. časť (veľkosť: 152,5 KiB | pridané: 2018-02-07)

   Uznesenie z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 13.12.2017 (veľkosť: 37,0 KiB | pridané: 2017-12-18)

   Zápisnica z riadneho zastupiteľstva konaného dňa 13.12.2017 (veľkosť: 2,3 MiB | pridané: 2017-12-18)

   Rozpočtové opatrenie 13/2017 (veľkosť: 229,7 KiB | pridané: 2017-12-18)

   Rozpočtové opatrenie 14/2017 (veľkosť: 1,7 MiB | pridané: 2017-12-18)

   Schválený rozpočet na rok 2018 a roky 2019-2020 (veľkosť: 18,4 KiB | pridané: 2017-12-15)

   Cenník poplatkov od 01.01.2018 (veľkosť: 38,0 KiB | pridané: 2017-12-14)

   VZN 2/2017 o financovaní MŠ a školských zariadení ... (veľkosť: 18,0 KiB | pridané: 2017-12-14)

   Návrh VZN č. 2 o financovaní materskej školy a školských zariadení zriaďovateľskej pôsobnosti obce Kátlovce (veľkosť: 742,8 KiB | pridané: 2017-11-28)

   Návrh rozpočtu obce Kátlovce na rok 2018 a 2019-2020 (veľkosť: 704,2 KiB | pridané: 2017-11-28)

   Verejná vyhláška, Oznámenie o začatí správneho konania - Zásobovanie plynom (veľkosť: 57,6 KiB | pridané: 2017-11-16)

   Konsolidovaná výročná správa obce Kátlovce za rok 2016 (veľkosť: 519,4 KiB | pridané: 2017-11-14)

   Uznesenie z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 25.10.2017 (veľkosť: 36,0 KiB | pridané: 2017-10-30)

   ÚP - Oznámenie o strategickom dokumente (veľkosť: 105,3 KiB | pridané: 2017-10-30)

   ÚP - Grafická príloha č. 1 (veľkosť: 979,8 KiB | pridané: 2017-10-30)

   ÚP - Grafická príloha č. 2 (veľkosť: 223,2 KiB | pridané: 2017-10-30)

   ÚP - Komplexný návrh, regulatívy rozvoja (veľkosť: 2,3 MiB | pridané: 2017-10-30)

   ÚP - Riešenie dopravy (veľkosť: 1,1 MiB | pridané: 2017-10-30)

   ÚP - Vyhodnotenie záberov PPF (veľkosť: 1,1 MiB | pridané: 2017-10-30)

   ÚP - Zásobovanie el. energiou a plynom (veľkosť: 854,6 KiB | pridané: 2017-10-30)

   ÚP - Zásobovanie vodou, odkanalizovanie (veľkosť: 970,7 KiB | pridané: 2017-10-30)

   ÚP - Zmeny a doplnky č. 1, záväzná časť (veľkosť: 222,7 KiB | pridané: 2017-10-30)

   ÚP - Zmeny a doplnky č. 1, návrh riešenia (veľkosť: 355,1 KiB | pridané: 2017-10-30)

   ÚP - Zmeny funkčného využitia územia (veľkosť: 687,1 KiB | pridané: 2017-10-30)

   Zápisnica z riadneho zastupiteľstva konaného dňa 25.10.2017 (veľkosť: 2,3 MiB | pridané: 2017-10-30)

   Rozpočtové opatrenie 11/2017 (veľkosť: 244,1 KiB | pridané: 2017-10-30)

   Rozpočtové opatrenie 12/2017 (veľkosť: 239,5 KiB | pridané: 2017-10-30)

   VZN č. 3/2017 o nájomných bytoch a nakladaní s náj. bytmi (veľkosť: 226,7 KiB | pridané: 2017-10-26)

   Uznesenie z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 30.08.2017 (veľkosť: 36,0 KiB | pridané: 2017-09-06)

   Zápisnica z riadneho zastupiteľstva konaného dňa 30.08.2017 (veľkosť: 2,3 MiB | pridané: 2017-09-06)

   Rozpočtové opatrenie 8/2017 (veľkosť: 172,3 KiB | pridané: 2017-09-04)

   Rozpočtové opatrenie 9/2017 (veľkosť: 161,7 KiB | pridané: 2017-09-04)

   Rozpočtové opatrenie 10/2017 (veľkosť: 214,7 KiB | pridané: 2017-09-04)

   VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 1/2017 o zápise na predprimárne a primárne vzdelávanie, a o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území obce Kátlovce (veľkosť: 18,5 KiB | pridané: 2017-09-04)

   Návrh VZN č. 1/2017 - o zápise na predprimárne a primárne vzdelávanie, a o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území obce Kátlovce (veľkosť: 18,8 KiB | pridané: 2017-08-15)

   Uznesenie z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 28.06.2017 (veľkosť: 15,0 KiB | pridané: 2017-07-03)

   Zápisnica z riadneho zastupiteľstva konaného dňa 28.06.2017 (veľkosť: 2,3 MiB | pridané: 2017-07-03)

   Rozpočtové opatrenie 6/2017 (veľkosť: 162,7 KiB | pridané: 2017-07-03)

   Rozpočtové opatrenie 7/2017 (veľkosť: 232,7 KiB | pridané: 2017-07-03)

   Záverečný účet obce Kátlovce za rok 2016 (veľkosť: 867,7 KiB | pridané: 2017-06-29)

   Ohlásenie drobnej stavby (veľkosť: 54,5 KiB | pridané: 2017-06-20)

   Výročná správa obce Kátlovce za rok 2016 (veľkosť: 2,2 MiB | pridané: 2017-06-06)

   Zmena úradných hodín pošty Kátlovce (veľkosť: 80,0 KiB | pridané: 2017-06-01)

   Návrh Záverečného účtu obce Kátlovce za r. 2016 (veľkosť: 1,5 MiB | pridané: 2017-05-30)

   Oznamenie o strategickom dokumente_zmena 052017 (veľkosť: 131,0 KiB | pridané: 2017-05-27)

   ÚP obce Kátlovce, Zmeny a doplnky 2017 - Grafická časť 1 (veľkosť: 1,1 MiB | pridané: 2017-05-27)

   ÚP obce Kátlovce, Zmeny a doplnky 2017 - Grafická časť 2 (veľkosť: 192,2 KiB | pridané: 2017-05-27)

   Uznesenie z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 23.05.2017 (veľkosť: 67,0 KiB | pridané: 2017-05-26)

   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 23.05.2017 (veľkosť: 2,3 MiB | pridané: 2017-05-26)

   Prísny zákaz vývozu bioodpadu na hnojiská PD Kátlovce (veľkosť: 52,0 KiB | pridané: 2017-05-16)

   Uznesenie z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 26.04.2017 (veľkosť: 79,0 KiB | pridané: 2017-04-28)

   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 26.04.2017 (veľkosť: 2,3 MiB | pridané: 2017-04-28)

   Rozpočtové opatrenie č. 5 2017 (veľkosť: 1,3 MiB | pridané: 2017-04-26)

   Rozpočtové opatrenie č. 4 2017 (veľkosť: 1,2 MiB | pridané: 2017-04-26)

   Rozpočtové opatrenie č. 3 2017 (veľkosť: 1 009,5 KiB | pridané: 2017-04-26)

   Informácie pre verejnosť vyplývajúce zo zákona o CO (veľkosť: 182,0 KiB | pridané: 2017-03-10)

   Uznesenie z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 15.02.2017 (veľkosť: 75,5 KiB | pridané: 2017-02-17)

   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 15.02.2017 (veľkosť: 2,3 MiB | pridané: 2017-02-17)

   Rozpočtové opatrenie č. 1/2017 (veľkosť: 1,3 MiB | pridané: 2017-02-17)

   Rozpočtové opatrenie č. 2 2017 (veľkosť: 1,6 MiB | pridané: 2017-02-17)

   Cestovný poriadok - autobusová zastávka Kátlovce (veľkosť: 102,0 KiB | pridané: 2017-01-02)

   Cestovný poriadok - autobusová zastávka Trnava (veľkosť: 97,0 KiB | pridané: 2017-01-02)

   Uznesenie z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 16.12.2016 (veľkosť: 73,0 KiB | pridané: 2016-12-20)

   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 16.12.2016 (veľkosť: 2,3 MiB | pridané: 2016-12-19)

   Rozpočtové opatrenie č. 11/2016 (veľkosť: 228,7 KiB | pridané: 2016-12-19)

   Rozpočtové opatrenie č. 12/2016 (veľkosť: 540,5 KiB | pridané: 2016-12-19)

   Rozpočtové opatrenie č. 13/2016 (veľkosť: 246,3 KiB | pridané: 2016-12-19)

   Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2017 (veľkosť: 27,9 KiB | pridané: 2016-12-16)

   Rozpočet obce Kátlovce na roky 2017 - 2019 (veľkosť: 18,5 KiB | pridané: 2016-12-16)

   Cenník poplatkov za služby poskytovanéobcou na rok 2017 (veľkosť: 38,0 KiB | pridané: 2016-12-16)

   VZN č. 4/2016 o miestnych daniach a miestnom polatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Kátlovce (veľkosť: 119,5 KiB | pridané: 2016-12-16)

   VZN č. 3/2016 o financovaní MŠ a školských zariadení ... (veľkosť: 42,0 KiB | pridané: 2016-12-16)

   VZN č. 2/2016 upravenie niektorých podmienok držania psov (veľkosť: 65,5 KiB | pridané: 2016-12-16)

   Výzva Západoslovenskej distribučnej, a.s. (veľkosť: 45,2 KiB | pridané: 2016-12-12)

   Návrh rozpočtu na roky 2017 - 2019 (veľkosť: 18,2 KiB | pridané: 2016-11-28)

   Konsolidovaná výročná správa obce Kátlovce za rok 2015 (veľkosť: 1,6 MiB | pridané: 2016-11-23)

   Výročná správa obce Kátlovce za rok 2015 (veľkosť: 2,6 MiB | pridané: 2016-11-11)

   Info pre občanov - rekonštrukcie-budovanie vjazdov, rigolov, park. miest (veľkosť: 379,5 KiB | pridané: 2016-11-11)

   ÚP obce Kátlovce, Zmeny a doplnky 2016 - Grafická časť (veľkosť: 939,4 KiB | pridané: 2016-10-27)

   ÚP obce Kátlovce, Zmeny a doplnky 2016 - Oznámenie o strategickom dokumente (veľkosť: 124,5 KiB | pridané: 2016-10-27)

   Uznesenie z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 20.10.2016 (veľkosť: 71,0 KiB | pridané: 2016-10-25)

   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 20.10.2016 (veľkosť: 2,3 MiB | pridané: 2016-10-24)

   Rozpočtové opatrenie č. 10/2016 (veľkosť: 177,4 KiB | pridané: 2016-10-24)

   Uznesenie z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 21.09.2016 (veľkosť: 67,5 KiB | pridané: 2016-09-24)

   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 21.09.2016 (veľkosť: 2,3 MiB | pridané: 2016-09-23)

   Rozpočtové opatrenie č. 8/2016 (veľkosť: 1,1 MiB | pridané: 2016-09-23)

   Rozpočtové opatrenie č. 9/2016 (veľkosť: 1,4 MiB | pridané: 2016-09-23)

   Uznesenie z rokovania mimoriadneho obecného zastupiteľstva dňa 27.06.2016 (veľkosť: 64,0 KiB | pridané: 2016-06-30)

   Zápisnica z rokovania mimoriadneho obecného zastupiteľstva dňa 27.06.2016 (veľkosť: 2,3 MiB | pridané: 2016-06-29)

   Uznesenie z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 15.06.2016 (veľkosť: 79,0 KiB | pridané: 2016-06-20)

   Zápisnica z riadneho zastupiteľstva konaného dňa 15.06.2016 (veľkosť: 2,3 MiB | pridané: 2016-06-19)

   Rozpočtové opatrenie č. 6/2016 (veľkosť: 1 007,2 KiB | pridané: 2016-06-19)

   Rozpočtové opatrenie č. 7/2016 (veľkosť: 1,2 MiB | pridané: 2016-06-19)

   Program rozvoja obce Kátlovce 2015 - 2020 (veľkosť: 2,2 MiB | pridané: 2016-06-17)

   Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2016 (veľkosť: 33,8 KiB | pridané: 2016-06-16)

   Záverečný účet obce Kátlovce za rok 2015 (veľkosť: 1,4 MiB | pridané: 2016-06-16)

   VZN č. 1/2016 o nakladaní s kom. odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi (veľkosť: 1 017,0 KiB | pridané: 2016-06-15)

   Spoplatnenie drobného stavebného odpadu (veľkosť: 40,0 KiB | pridané: 2016-06-09)

   Návrh Programu rozvoja obce Kátlovce na roky 2015 - 2020 (veľkosť: 2,9 MiB | pridané: 2016-06-01)

   Výzva na podávanie podnetov a návrhov k Územnému plánu obce (veľkosť: 83,5 KiB | pridané: 2016-05-18)

   Čo do kanalizácie nepatrí, alebo výzva na dodržiavanie disciplíny ! (veľkosť: 504,1 KiB | pridané: 2016-05-12)

   Uznesenie z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 21.04.2016 (veľkosť: 71,5 KiB | pridané: 2016-04-26)

   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 21.04.2016 (veľkosť: 2,3 MiB | pridané: 2016-04-25)

   Rozpočtové opatrenie č. 4/2016 (veľkosť: 1,3 MiB | pridané: 2016-04-25)

   Rozpočtové opatrenie č. 5/2016 (veľkosť: 1,6 MiB | pridané: 2016-04-25)

   Návrh Záverečného účtu obce Kátlovce za r. 2015 (veľkosť: 1,3 MiB | pridané: 2016-03-19)

   Uznesenie z rokovania mimoriadneho obecného zastupiteľstva dňa 14.03.2016 (veľkosť: 67,0 KiB | pridané: 2016-03-18)

   Zápisnica z rokovania mimoriadneho obecného zastupiteľstva dňa 14.03.2016 (veľkosť: 2,3 MiB | pridané: 2016-03-17)

   Rozpočtové opatrenie č. 2/2016 (veľkosť: 1,3 MiB | pridané: 2016-03-17)

   Rozpočtové opatrenie č. 3/2016 (veľkosť: 1,3 MiB | pridané: 2016-03-17)

   Cenník poplatkov za služby poskytované obcou Kátlovce na rok 2016 (veľkosť: 39,0 KiB | pridané: 2016-02-24)

   Uznesenie z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 17.2.2016 (veľkosť: 79,0 KiB | pridané: 2016-02-23)

   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 17.2.2016 (veľkosť: 2,3 MiB | pridané: 2016-02-22)

   Rozpočtové opatrenie č. 1/2016 (veľkosť: 1,2 MiB | pridané: 2016-02-22)

   Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie (veľkosť: 44,5 KiB | pridané: 2016-01-13)

   Rozpočet obce Kátlovce na rok 2016 (veľkosť: 42,0 KiB | pridané: 2016-01-05)

   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 12.12.2015 (veľkosť: 2,3 MiB | pridané: 2015-12-15)

   Uznesenie z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 12.12.2015 (veľkosť: 70,5 KiB | pridané: 2015-12-15)

   VZN č. 5/2015 o financovaní škôl a školských zariadení (veľkosť: 40,0 KiB | pridané: 2015-12-13)

   VZN č. 4/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku (veľkosť: 133,5 KiB | pridané: 2015-12-12)

   Uznesenie z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 25.11.2015 (veľkosť: 74,0 KiB | pridané: 2015-11-27)

   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 25.11.2015 (veľkosť: 2,3 MiB | pridané: 2015-11-27)

   Uznesenie z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 23.9.2015 (veľkosť: 77,0 KiB | pridané: 2015-09-24)

   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 23.9.2015 (veľkosť: 2,3 MiB | pridané: 2015-09-23)

   Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením (veľkosť: 59,0 KiB | pridané: 2015-07-04)

   Žiadosť o vydanie súhlasu na povolenie zmeny techn. zariadenia, funkčného využitia, umiestnenia stavby malého zdroja zneč. ovzdušia v zmysle § 17 ods.1 písm. a) zákona NR SR č. 137/2010 Z.z. o ovzduší (veľkosť: 20,5 KiB | pridané: 2015-07-04)

   Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny v zmysle § 47 ods.3 zákona č.543/2002 Z.z. o ochr. prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a vyhl. MŽP SR č.24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon (veľkosť: 38,0 KiB | pridané: 2015-07-04)

   Žiadosť o vydanie súhlasu na umiestnenie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia v zmysle § 17 ods.1 písm. a) zákona NR SR č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov (veľkosť: 21,0 KiB | pridané: 2015-07-04)

   Žiadosť o vydanie súhlasu na uvedenie do prevádzky malého zdroja znečisťovania ovzdušia v zmysle § 17 ods.1 písm. a) zákona NR SR č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov (veľkosť: 22,0 KiB | pridané: 2015-07-04)

   Žiadosť o určenie použitia dopravných značiek a dopravných zariadení (veľkosť: 20,0 KiB | pridané: 2015-07-04)

   Žiadosť o stavebné povolenie stavby (Žiadosť o dodatočné stavebné povolenie stavby/Žiadosť o dodatočné SP spojené s užívaním) (veľkosť: 72,5 KiB | pridané: 2015-07-04)

   Žiadosť o stavebné povolenie na vodnú stavbu (veľkosť: 10,0 KiB | pridané: 2015-07-04)

   Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia (veľkosť: 17,5 KiB | pridané: 2015-07-04)

   Žiadosť o predĺženie lehoty výstavby (veľkosť: 16,5 KiB | pridané: 2015-07-04)

   Žiadosť o povolenie zmeny v užívaní stavby (veľkosť: 44,0 KiB | pridané: 2015-07-04)

   Žiadosť o povolenie informačného, reklamného, propagačného zariadenia (veľkosť: 31,5 KiB | pridané: 2015-07-04)

   Žiadosť o povolenie na pripojenie komunikácie na miestnu komunikáciu (veľkosť: 16,5 KiB | pridané: 2015-07-04)

   Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby (veľkosť: 51,5 KiB | pridané: 2015-07-04)

   Vyhlásenie stavebného dozoru (veľkosť: 30,0 KiB | pridané: 2015-07-04)

   Oznámenie o výrube (veľkosť: 34,0 KiB | pridané: 2015-07-04)

   Ohlásenie udržiavacích prác podľa § 57 zákona č. 50/1976 Zb. - stavebný zákon a § 6 vyhl. č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ust. stavebného zákona (veľkosť: 45,5 KiB | pridané: 2015-07-04)

   Ohlásenie stavby podľa §57 zákona č.50/1976 Zb. - stavebný zákon a §5 vyhl. č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ust. stavebného zákona (veľkosť: 47,0 KiB | pridané: 2015-07-04)

   Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia (veľkosť: 67,0 KiB | pridané: 2015-07-04)

   Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby (veľkosť: 41,0 KiB | pridané: 2015-07-04)

   Výročná správa obce Kátlovce za rok 2014 (veľkosť: 1,7 MiB | pridané: 2015-07-01)

   Uznesenie z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 24.6.2015 (veľkosť: 72,5 KiB | pridané: 2015-06-26)

   VZN č. 3/2015 o zápise detí a úhrade mesačného príspevku nastravu (veľkosť: 48,5 KiB | pridané: 2015-06-25)

   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 23.6.2015 (veľkosť: 2,3 MiB | pridané: 2015-06-23)

   Návrh VZN č. 2/2015 o názvoch ulíc a verejných priestranstiev (veľkosť: 448,5 KiB | pridané: 2015-06-08)

   VZN č. 1/2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb (veľkosť: 83,5 KiB | pridané: 2015-05-09)

   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 23.4.2015 (veľkosť: 2,3 MiB | pridané: 2015-04-23)

   Uznesenie z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 23.4.2015 (veľkosť: 70,5 KiB | pridané: 2015-04-23)

   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 18.2.2015 (veľkosť: 2,3 MiB | pridané: 2015-02-18)

   Uznesenie z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 18.2.2015 (veľkosť: 76,5 KiB | pridané: 2015-02-18)

   Záverečný účet obce Kátlovce za rok 2014 (veľkosť: 1,3 MiB | pridané: 2015-02-02)

   Rozpočet obce Kátlovce na rok 2015 (veľkosť: 68,5 KiB | pridané: 2015-01-05)

   Oznámenie, že ohlásená drobná stavba (stavebné úpravy alebo udržiavacie práce ) podlieha stavebnému povoleniu (veľkosť: 62,5 KiB | pridané: 2015-01-04)

   Oznámenie stavebného úradu k ohláseniu (veľkosť: 88,0 KiB | pridané: 2015-01-04)

   Oznámenie, že ohlásená stavba (stavebné úpravy alebo udržiavacie práce) nespĺňa zákonné podmienky pre ohlásenie (veľkosť: 84,0 KiB | pridané: 2015-01-04)

   VZN č. 3/2014 - o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (veľkosť: 657,6 KiB | pridané: 2014-12-30)

   VZN č. 2/2014 - o financovaní materskej školy a školských zariadení zriaďovateľskej pôsobnosti obce Kátlovce (veľkosť: 926,6 KiB | pridané: 2014-12-30)

   VZN č. 1/2014 - o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Kátlovce (veľkosť: 481,5 KiB | pridané: 2014-12-30)

   Uznesenie z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 12.12.2014 (veľkosť: 62,5 KiB | pridané: 2014-12-15)

   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 12.12.2014 (veľkosť: 43,0 KiB | pridané: 2014-12-12)

   Uznesenie z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 12.12.2014 (veľkosť: 66,5 KiB | pridané: 2014-12-12)

   Uznesenia z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 26.11.2014 (veľkosť: 38,5 KiB | pridané: 2014-11-26)

   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 26.11.2014 (veľkosť: 2,3 MiB | pridané: 2014-11-26)

   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 6.8.2014 (veľkosť: 2,3 MiB | pridané: 2014-08-06)

   Uznesenia z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 6.8.2014 (veľkosť: 73,0 KiB | pridané: 2014-08-06)

   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 4.6.2014 (veľkosť: 2,3 MiB | pridané: 2014-06-04)

   Uznesenia z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 4.6.2014 (veľkosť: 72,0 KiB | pridané: 2014-06-04)

   Záverečný účet obce Kátlovce za rok 2013 (veľkosť: 1,2 MiB | pridané: 2014-04-24)

   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 19.3.2014 (veľkosť: 2,3 MiB | pridané: 2014-03-19)

   Uznesenia z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 19.3.2014 (veľkosť: 71,5 KiB | pridané: 2014-03-19)

   Výročná správa obce Kátlovce za rok 2013 (veľkosť: 1,5 MiB | pridané: 2014-03-12)

   Rozpočet obce Kátlovce na rok 2014 (veľkosť: 31,5 KiB | pridané: 2014-01-04)

   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 13.12.2013 (veľkosť: 2,3 MiB | pridané: 2013-12-13)

   Uznesenia z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 13.12.2013 (veľkosť: 71,0 KiB | pridané: 2013-12-13)

   Rady pre všetkých odberateľov zemného plynu pri starostlivosti o odberné plynové zariadenie (veľkosť: 258,1 KiB | pridané: 2013-10-30)

   Rady pre odberateľov ako sa chrániť pred rizikom neoprávneného odberu zemného plynu (veľkosť: 84,9 KiB | pridané: 2013-10-30)

   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 23.10.2013 (veľkosť: 2,3 MiB | pridané: 2013-10-23)

   Uznesenia z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 23.10.2013 (veľkosť: 69,5 KiB | pridané: 2013-10-23)

   Informačný leták k číslu tiesňového volania 112 (veľkosť: 1,4 MiB | pridané: 2013-10-20)

   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 25.9.2013 (veľkosť: 2,3 MiB | pridané: 2013-09-25)

   Uznesenia z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 25.9.2013 (veľkosť: 81,5 KiB | pridané: 2013-09-25)

   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 26.6.2013 (veľkosť: 85,5 KiB | pridané: 2013-06-26)

   Uznesenia z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 26.6.2013 (veľkosť: 67,5 KiB | pridané: 2013-06-26)

   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 24.4.2013 (veľkosť: 88,5 KiB | pridané: 2013-04-24)

   Uznesenia z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 24.4.2013 (veľkosť: 61,0 KiB | pridané: 2013-04-24)

   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 21.3.2013 (veľkosť: 90,5 KiB | pridané: 2013-03-21)

   Uznesenia z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 21.3.2013 (veľkosť: 60,5 KiB | pridané: 2013-03-21)

   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 27.2.2013 (veľkosť: 97,5 KiB | pridané: 2013-02-27)

   Uznesenia z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 27.2.2013 (veľkosť: 58,5 KiB | pridané: 2013-02-27)

   Rozpočet obce Kátlovce na rok 2013 (veľkosť: 89,0 KiB | pridané: 2013-01-03)

   Uznesenie z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 14.12.2012 (veľkosť: 65,5 KiB | pridané: 2012-12-17)

   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 14.12.2012 (veľkosť: 96,0 KiB | pridané: 2012-12-14)

   VZN č. 6/2012 - o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Kátlovce (veľkosť: 128,0 KiB | pridané: 2012-10-20)

   VZN č. 5/2012 - o podmienkach držania a vodenia psov na území obce Kátlovce (veľkosť: 84,5 KiB | pridané: 2012-10-19)

   VZN č. 4/2012 - o zápise na predprimárne a primárne vzdelávanie, a o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území obce Kátlovce (veľkosť: 53,5 KiB | pridané: 2012-10-19)

   Sadzobník správnych poplatkov (veľkosť: 29,0 KiB | pridané: 2012-10-11)

   VZN č. 3/2012 - Štatút obce Kátlovce (veľkosť: 1,5 MiB | pridané: 2012-10-10)

   VZN č. 2/2012 - Zásady hospodárenia s majetkom obce Kátlovce (veľkosť: 436,0 KiB | pridané: 2012-10-10)

   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 26.9.2012 (veľkosť: 108,0 KiB | pridané: 2012-09-26)

   Uznesenia z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 26.9.2012 (veľkosť: 64,5 KiB | pridané: 2012-09-26)

   Žiadosť o ukončenie dochádky dieťaťa do materskej školy (veľkosť: 25,0 KiB | pridané: 2012-09-25)

   Žiadosť o prerušenie dochádzky dieťaťa do materskej školy (veľkosť: 25,5 KiB | pridané: 2012-09-25)

   Splnomocnenie na prevzatie dieťaťa (veľkosť: 26,0 KiB | pridané: 2012-09-25)

   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 27.6.2012 (veľkosť: 99,5 KiB | pridané: 2012-06-27)

   Uznesenia z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 27.6.2012 (veľkosť: 66,5 KiB | pridané: 2012-06-27)

   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 11.4.2012 (veľkosť: 79,5 KiB | pridané: 2012-04-11)

   Uznesenia z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 11.4.2012 (veľkosť: 59,5 KiB | pridané: 2012-04-11)

   Štatút obce Kátlovce (veľkosť: 1,5 MiB | pridané: 2012-04-08)

   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 15.2.2012 (veľkosť: 76,0 KiB | pridané: 2012-02-15)

   Uznesenia z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 15.2.2012 (veľkosť: 57,0 KiB | pridané: 2012-02-15)

   VZN č. 3/2011 - o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Kátlovce (veľkosť: 98,5 KiB | pridané: 2012-01-16)

   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 16.12.2011 (veľkosť: 418,5 KiB | pridané: 2011-12-16)

   Uznesenia z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 16.12.2011 (veľkosť: 48,5 KiB | pridané: 2011-12-16)

   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 30.11.2011 (veľkosť: 105,0 KiB | pridané: 2011-11-30)

   Uznesenia z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 30.11.2011 (veľkosť: 58,0 KiB | pridané: 2011-11-30)

   Správa o výchovno - vzdelávacom procese v školskom roku 2010/2011 (veľkosť: 76,0 KiB | pridané: 2011-09-25)

   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 14.9.2011 (veľkosť: 105,0 KiB | pridané: 2011-09-14)

   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 14.9.2011 (veľkosť: 105,0 KiB | pridané: 2011-09-14)

   Uznesenia z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 14.9.2011 (veľkosť: 56,0 KiB | pridané: 2011-09-14)

   Trvalo vysvetľujúca tabuľa - rekonštrukcia VO (veľkosť: 522,5 KiB | pridané: 2011-08-10)

   Informácia o podporenom projekte o poskytnutí NFP (veľkosť: 364 bytes | pridané: 2011-08-10)

   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 23.6.2011 (veľkosť: 94,5 KiB | pridané: 2011-06-23)

   Uznesenia z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 23.6.2011 (veľkosť: 56,0 KiB | pridané: 2011-06-23)

   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 18.5.2011 (veľkosť: 53,5 KiB | pridané: 2011-05-18)

   Uznesenia z mimoriadneho rokovania obecného zastupiteľstva dňa 18.5.2011 (veľkosť: 40,0 KiB | pridané: 2011-05-18)

   Zápisnica z mimoriadneho rokovania obecného zastupiteľstva dňa 27.4.2011 (veľkosť: 52,0 KiB | pridané: 2011-04-27)

   Uznesenia z mimoriadneho rokovania obecného zastupiteľstva dňa 27.4.2011 (veľkosť: 39,5 KiB | pridané: 2011-04-27)

   Zápisnica z mimoriadneho rokovania obecného zastupiteľstva dňa 12.4.2011 (veľkosť: 52,5 KiB | pridané: 2011-04-12)

   Uznesenia z mimoriadneho rokovania obecného zastupiteľstva dňa 12.4.2011 (veľkosť: 39,5 KiB | pridané: 2011-04-12)

   VZN č. 1/2011 - o spôsobe určenia úhrady, výšky úhrady a spôsobe platenia úhrady za opatrovateľskú službu (veľkosť: 45,5 KiB | pridané: 2011-04-11)

   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 6.4.2011 (veľkosť: 123,0 KiB | pridané: 2011-04-06)

   Uznesenia z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 6.4.2011 (veľkosť: 50,0 KiB | pridané: 2011-04-06)

   VZN č. 1/2011 - Cenník poplatkov za služby poskytované obcou Kátlovce (veľkosť: 186,0 KiB | pridané: 2011-03-15)

   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 9.2.2011 (veľkosť: 127,5 KiB | pridané: 2011-02-09)

   Uznesenia z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 9.2.2011 (veľkosť: 49,0 KiB | pridané: 2011-02-09)

   VZN č. 3/2010 - o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Kátlovce (veľkosť: 90,5 KiB | pridané: 2011-01-27)

   Uznesenia z ustanovujúceho rokovania obecného zastupiteľstva dňa 15.12.2010 (veľkosť: 31,0 KiB | pridané: 2010-12-15)

   Uznesenia z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 10.12.2010 (veľkosť: 42,5 KiB | pridané: 2010-12-10)

   Uznesenia z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 30.9.2010 (veľkosť: 38,5 KiB | pridané: 2010-09-30)

   Uznesenia z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 25.8.2010 (veľkosť: 42,5 KiB | pridané: 2010-08-25)

   Trvalá tabuľa Program separovaného zberu (veľkosť: 743,5 KiB | pridané: 2010-07-12)

   Uznesenia z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 23.6.2010 (veľkosť: 44,5 KiB | pridané: 2010-06-23)

   Uznesenia z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 14.4.2010 (veľkosť: 37,5 KiB | pridané: 2010-04-14)

   Uznesenia z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 24.3.2010 (veľkosť: 42,5 KiB | pridané: 2010-03-24)

   Monografia obce Kátlovce - OPRAVY A ZMENY (veľkosť: 76,2 KiB | pridané: 2010-03-12)

   Uznesenia z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 27.1.2010 (veľkosť: 37,0 KiB | pridané: 2010-01-27)

   VZN č. 1/2010 - Cenník poplatkov za služby poskytované obcou Kátlovce (veľkosť: 176,0 KiB | pridané: 2010-01-18)

   Farské oznamy od 03.06.2019 do 09.06.2019 (veľkosť: 120,6 KiB | pridané: 2009-06-02)

   Kronika obce Kátlovce - rok 2005 (veľkosť: 665,5 KiB | pridané: 2009-01-04)

   Kronika obce Kátlovce - rok 2004 (veľkosť: 862,5 KiB | pridané: 2009-01-04)

   Kronika obce Kátlovce - rok 2003 (veľkosť: 981,5 KiB | pridané: 2009-01-04)

   Kronika obce Kátlovce - rok 2002 (veľkosť: 881,5 KiB | pridané: 2009-01-04)

   Kronika obce Kátlovce - rok 2001 (veľkosť: 403,0 KiB | pridané: 2009-01-04)Poznámka: Súbory si prevezmite kliknutím na názov súboru vedľa ikony typu súboru.