Upravené úradné hodiny Pošty

Slovenská pošta a.s. oznamuje že z dôvodu mimoriadnych opatrení budú úradné otváracie hodiny pošty Kátlovce až do odvolania nasledovne: Pondelok    8:00 – 11:00 Utorok        8:00 – 10:00 Streda        15:00 – 17:00 Štvrtok     8:00 – 11:00 Piatok       8:00 – 11:00

Informácie o koronavíruse v sekcii OBČAN – CIVILNÁ OCHRANA – DOKUMENTY

Upozorňujeme občanov, že na našej stránke obce v sekcii OBČAN – CIVILNÁ OCHRANA – DOKUMENTY nájdu informácie o tom, ako znížiť riziko infekcie koronavírusom, čo robiť, ak sa chystáte, alebo ste prišli z oblastí nakazených koronavírusom, či ak sa u Vás prejavujú príznaky nakazenia koronavírusom ! Tu nájdete aj verejné vyhlášky – rozhodnutia o izolácii v domácom prostredí, zákaze hromadných podujatí, usmernenie hl. hygienika SR a Uznesenie vlády, vyhlásenie mimoriadnej situácie !

OÚ KÁTLOVCE AŽ DO ODVOLANIA ZATVORENÝ

Obecný úrad Kátlovce v súvislosti s odporúčaním MZ SR, MV SR a  ÚVZ SR – na obmedzenie styku s verejnosťou oznamuje, že obecný úrad Kátlovce bude až do odvolania ZATVORENÝ !!! V súrnych prípadoch kontaktujte starostu obce – 0908 784 793, pracovníčku OU – 0918 479 426, pracovníka OU – 0917 597 084. Za pochopenie ďakujeme !

V kátlovskej farnosti nebudú sv. omše

Konferencia biskupov Slovenska rozhodla, že s platnosťou od 10. 3. do 23. 3. 2020 sa nesmú na území Slovenska sláviť verejné bohoslužby. Všetkých kňazov a veriacich žiadame, aby toto nariadenie uposlúchli! Zároveň sú všetci pozvaní k sledovaniu televíznych a rozhlasových prenosov bohoslužieb a k súkromným modlitbám.  KONKRÉTNE:  V našej kátlovskej farnosti nebudú sv. omše – veriacim sa udeľuje dišpenz, nemajú hriech, keď po dve nedele nebudú na sv. omši; krížové cesty; ba ani 19.marca nebude stretnutie prvoprijímajúcich detí; krsty a pohreby sa budú vysluhovať len bez ... viac

Výpočet úrovne triedenia odpadu za rok 2019

V súlade s § 4 ods. 7) zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov obec Kátlovce predkladá informácie o úrovni a spôsobe výpočtu úrovne vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2019 nasledovne (Príloha č. 2 k zákonu č. 329/2018 Z. z.). Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za kalendárny rok 2019 je 41,34 %

Informácia k projektu: Kátlovce – IBV pri Družstve

Obec Kátlovce realizuje projekt s názvom Kátlovce – IBV pri Družstve, ktorého cieľom je zvýšenie podielu obyvateľstva so zásobovaním pitnou vodou a odvádzaním odpadových vôd verejnou kanalizáciou bez negatívnych dopadov na životné prostredie obce Kátlovce. Projekt je realizovaný prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu a výzvy Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (IROP-PO4-SC421-2017-19). Projekt je financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, štátneho rozpočtu a vlastných zdrojov obce. 

Registrácia chovov hospodárskych zvierat

Na základe žiadosti Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Trnava sme dňa 7.2.2019 zverejnili nasledovné informácie: V prvej časti  informáciu  o domácich zabíjačkách, spôsobe ich nahlasovania a obecných zabíjačkách. Informácia a výzva na spoluprácu   V druhej časti  aktualizovaný postup registrácie, ktorý platí iba pre chovy s 1 kusom ošípanej na domácu spotrebu.   Usmernenie  Grafické znázornenie postupu registrácie a nákupu ošípanej  Príloha č.1  príloha č. 1 Príloha č. 2  príloha č. 2   Informácie k registrácii je možné nájsť aj na webovej stránke Štátnej veterinárnej s potravinovej správy SR  v Bratislave:  ... viac