Pozor ! Odstávka vody dňa 4.5.2021

Oznamujeme občanom, že z dôvodu napojenia novej vodovodnej siete v časti IBV pri Družstve bude v celej obci Kátlovce dňa 4. mája 2021, t.j. zajtra, v čase 8:00 – 13:00 hod. odstávka vodovodnej siete TAVOS, a.s. Piešťany. Z toho dôvodu žiadame občanov, aby sa podľa uvedeného zariadili a vopred si na uvedený čas zabezpečili dostatok potrebnej vody.  Ďakujeme za pochopenie ! 

Výsledky testovania dňa 24.04.2021

Testovací tím v obci Kátlovce počas testovania dňa 24.04.2021 odobral a vyhodnotil 562 vzoriek, z toho 3 pozitívne. Testovania sa zúčastnili vo veľkej miere občania našej obce. Poďakovanie patrí celému testovaciemu tímu, všetkým ktorí tímu akýmkoľvek spôsobom prejavili svoju priazeň, starostovi a pracovníkom obce, ktorí testovanie dobre pripravili a všetkým zúčastneným za príkladnú disciplínu a trpezlivosť.

Obnovenie prezenčného vyučovania aj pre žiakov 5. až 7. ročníka

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Pavla Ušáka Olivu oznamuje, že na základe Rozhodnutia ministra  školstva, vedy, výskumu a športu  SR sa od  26. 04. 2021 obnovuje  prezenčné vyučovanie  aj pre žiakov 5. až 7. ročníka. Podmienkou nástupu žiaka do školy je negatívny výsledok PCR alebo AG testu. Žiadame zákonných zástupcov žiakov, aby záujem o testovanie svojich detí potvrdili na www.zskatlovce.edupage.org   V ZŠ Kátlovce budeme robiť  v stredu 21. 04. 2021  pre žiakov 5. –  9. ročníka   kloktacie testy. Kloktacie testy sa budú vykonávať  v ... viac