Stránkové hodiny na OÚ Kátlovce od 30. marca 2020

Obecný úrad Kátlovce bude od pondelka 30. marca 2020 otvorený pre verejnosť nasledovne: Pondelok 9:00 – 12:00 hod., Utorok nestránkový deň, Streda 14:00 – 17:00 hod., Štvrtok nestránkový deň, Piatok 9:00 – 12:00 hod. Prosíme občanov, aby rešpektovali vstup do obecného úradu, kde pri vstupe bude umiestnený zvonček, na zazvonenie príde pracovník obce otvoriť, pokiaľ bude možné, bude stránka vybavená „na počkanie“, pokiaľ nie, uvedené dokumenty budú doručené žiadateľovi. Zároveň Vás prosíme, aby ste v čo najväčšej miere využívali mailovú a telefonickú komunikáciu.

Oznam SPP-distribúcia

SPP-distribúcia oznamuje, že v mesiaci november a december 2019 bude v obci Kátlovce vykonávať údržbu, meranie a kontrolu tesnosti vysokotlakových rozvodov plynu, z toho dôvodu bude vstupovať aj na súkromné pozemky, ktorými VTL plyn do obce prechádza.

Likvidácia stavebného odpadu

Oznamujeme občanom, že stavebný odpad na zbernom dvore Kátlovce je možné odobrať len v malom množstve a to za poplatok v zmysle VZN č. 3 / 2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Kátlovce. Zároveň žiadame občanov, ktorí uvedený odpad už odovzdali, aby za uložený odpad prišli zaplatiť na Obecný úrad Kátlovce.