Porucha vodovodu

TAVOS a.s. Piešťany oznamuje občanom, bývajúcim v časti Lipina, od s.č. 288 – 292, od s.č. 394 – 398 a s.č. 364, že z dôvodu závažnosti poruchy vodovodu je predpoklad jeho opravy v utorok 11.05.2021 cca do 12:00 hod. Dotiaľ je potrebné v plnej miere využívať pristavenú cisternu s pitnou vodou.

Výsledky testovania zo dňa 01.05.2021

Testovací tím v obci Kátlovce počas testovania dňa 01.05.2021 odobral a vyhodnotil 253 vzoriek, z toho 0 pozitívnych. Testovania sa zúčastnili vo veľkej miere občania našej obce. Poďakovanie patrí celému testovaciemu tímu, všetkým ktorí tímu akýmkoľvek spôsobom prejavili svoju priazeň, starostovi a pracovníkom obce, ktorí testovanie dobre pripravili a všetkým zúčastneným za príkladnú disciplínu a trpezlivosť.

Asistované sčítanie obyvateľov

Od 3. mája 2021 prebieha asistované sčítanie obyvateľov určené všetkým, ktorí sa nemohli sčítať sami elektronicky. Občania majú možnosť splniť si svoju povinnosť, a to sčítaním sa na kontaktnom mieste v obci na obecnom úrade, alebo požiadajú o mobilného asistenta. Sčítať sa treba do 13. júna 2021. Viac informácií dostanete na tel. č. 033/5576133.

Odstávka vodovodnej siete v časti ulica smer PD Kátlovce

Z dôvodu spustenia novej vetvy vodovodnej siete v časti ulica smer na PD Kátlovce bude v piatok 30. apríla 2021 v čase 9:00 – 13:00 hod. odstávka vodovodnej siete TAVOS, a.s. Piešťany. Z toho dôvodu žiadame občanov, bývajúcich v uvedenej časti, aby sa podľa uvedeného zariadili a vopred si na uvedený čas zabezpečili dostatok potrebnej vody. Za pochopenie ďakujeme !

Najbližšie testovanie v sobotu 1. mája dopoludnia

Vzhľadom k tomu, že v súčasnej dobe je certifikát z testovania platný po dobu 14 dní, avšak rodičia detí, ktoré navštevujú školské zariadenie a rodičia, ktorí pracujú v oblasti zdravotníctva, sociálnych služieb a potravinárstva majú platnosť testu iba 7 dní. Preto pre týchto občanov je potrebné mať certifikát platný najviac 7 dní.  Oznamujeme občanom, že testovanie v našej obci sa uskutoční v sobotu 1. mája 2021 v čase od 8:00 do 12:00 hod. !

Obnovenie prezenčného vyučovania aj pre žiakov 5. až 7. ročníka

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Pavla Ušáka Olivu oznamuje, že na základe Rozhodnutia ministra  školstva, vedy, výskumu a športu  SR sa od  26. 04. 2021 obnovuje  prezenčné vyučovanie  aj pre žiakov 5. až 7. ročníka. Podmienkou nástupu žiaka do školy je negatívny výsledok PCR alebo AG testu. Žiadame zákonných zástupcov žiakov, aby záujem o testovanie svojich detí potvrdili na www.zskatlovce.edupage.org   V ZŠ Kátlovce budeme robiť  v stredu 21. 04. 2021  pre žiakov 5. –  9. ročníka   kloktacie testy. Kloktacie testy sa budú vykonávať  v ... viac