Branno – športové hry seniorov

MO JDS v Kátlovciach oznamuje svojim členom, že dňa 18.09.2019 sa budú konať branno-športové hry seniorov okresu Trnava v obci Malženice. Záujemci sa môžu prihlásiť do 08.08.2019 u členov výboru. Propozície branno-športových hier nájdete na vývesnej tabuli pred obecným úradom.