Archívy autora: Jarmila Remenárová

Oznámenie o uložení zásielky- Jozef Fekoňa

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk Pre: Jozef Fekoňa Od: TA Podacie číslo: OA 254638012SK                                OA 254638009SK Pod číslom: 9/2020 Menovaný si môže zásielku Oznámenie o uložení zásielky prevziať na stránkovom pracovisku miestneho úradu do 22. 2. 2020 Vyvesené: 5. 2. 2020