UDALOSTI V KÁTLOVCIACH

Dátum/Čas Udalosť - Miesto konania
18.12.2020 / 00:00 Ukončenie roka OcÚ - Zasadacia miestnosť obecného úradu
24.12.2020 / 00:00 Vývoz komunálneho odpadu - Obec Kátlovce
25.12.2020 / 00:00 Koledovanie Dobrá novina - Obec Kátlovce
28.12.2020 / 00:00 Stolnotenisový turnaj o pohár starostu obce - Telocvičňa
30.12.2020 / 00:00 Vývoz triedeného zberu - Obec Kátlovce
1 2 3