Porucha vodovodu

TAVOS a.s. Piešťany oznamuje občanom, bývajúcim v časti Lipina, od s.č. 288 – 292, od s.č. 394 – 398 a s.č. 364, že z dôvodu závažnosti poruchy vodovodu je predpoklad jeho opravy v utorok 11.05.2021 cca do 12:00 hod. Dotiaľ je potrebné v plnej miere využívať pristavenú cisternu s pitnou vodou.

Pozor ! Odstávka vody dňa 4.5.2021

Oznamujeme občanom, že z dôvodu napojenia novej vodovodnej siete v časti IBV pri Družstve bude v celej obci Kátlovce dňa 4. mája 2021, t.j. zajtra, v čase 8:00 – 13:00 hod. odstávka vodovodnej siete TAVOS, a.s. Piešťany. Z toho dôvodu žiadame občanov, aby sa podľa uvedeného zariadili a vopred si na uvedený čas zabezpečili dostatok potrebnej vody.  Ďakujeme za pochopenie ! 

Výsledky testovania zo dňa 01.05.2021

Testovací tím v obci Kátlovce počas testovania dňa 01.05.2021 odobral a vyhodnotil 253 vzoriek, z toho 0 pozitívnych. Testovania sa zúčastnili vo veľkej miere občania našej obce. Poďakovanie patrí celému testovaciemu tímu, všetkým ktorí tímu akýmkoľvek spôsobom prejavili svoju priazeň, starostovi a pracovníkom obce, ktorí testovanie dobre pripravili a všetkým zúčastneným za príkladnú disciplínu a trpezlivosť.

Asistované sčítanie obyvateľov

Od 3. mája 2021 prebieha asistované sčítanie obyvateľov určené všetkým, ktorí sa nemohli sčítať sami elektronicky. Občania majú možnosť splniť si svoju povinnosť, a to sčítaním sa na kontaktnom mieste v obci na obecnom úrade, alebo požiadajú o mobilného asistenta. Sčítať sa treba do 13. júna 2021. Viac informácií dostanete na tel. č. 033/5576133.

Odstávka vodovodnej siete v časti ulica smer PD Kátlovce

Z dôvodu spustenia novej vetvy vodovodnej siete v časti ulica smer na PD Kátlovce bude v piatok 30. apríla 2021 v čase 9:00 – 13:00 hod. odstávka vodovodnej siete TAVOS, a.s. Piešťany. Z toho dôvodu žiadame občanov, bývajúcich v uvedenej časti, aby sa podľa uvedeného zariadili a vopred si na uvedený čas zabezpečili dostatok potrebnej vody. Za pochopenie ďakujeme !

Najbližšie testovanie v sobotu 1. mája dopoludnia

Vzhľadom k tomu, že v súčasnej dobe je certifikát z testovania platný po dobu 14 dní, avšak rodičia detí, ktoré navštevujú školské zariadenie a rodičia, ktorí pracujú v oblasti zdravotníctva, sociálnych služieb a potravinárstva majú platnosť testu iba 7 dní. Preto pre týchto občanov je potrebné mať certifikát platný najviac 7 dní.  Oznamujeme občanom, že testovanie v našej obci sa uskutoční v sobotu 1. mája 2021 v čase od 8:00 do 12:00 hod. !

Výsledky testovania dňa 24.04.2021

Testovací tím v obci Kátlovce počas testovania dňa 24.04.2021 odobral a vyhodnotil 562 vzoriek, z toho 3 pozitívne. Testovania sa zúčastnili vo veľkej miere občania našej obce. Poďakovanie patrí celému testovaciemu tímu, všetkým ktorí tímu akýmkoľvek spôsobom prejavili svoju priazeň, starostovi a pracovníkom obce, ktorí testovanie dobre pripravili a všetkým zúčastneným za príkladnú disciplínu a trpezlivosť.