ZŠ Kátlovce prechádza na dištančné vyučovanie

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ P.U.Olivu Kátlovce oznamuje zákonným zástupcom žiakov, že z dôvodu šírenia sa COVIDu-19 na škole, žiaci prechádzajú od 25. 10. do 27. 10. 2021  na dištančné vyučovanie podľa rozvrhu hodín v jednotlivých ročníkoch, prípadne po konzultácii s vyučujúcimi. Žiaci a rodičia sú povinní sledovať  stránky : EduPage a Bez kriedy.sk. Zároveň žiada žiakov a ich rodinných príslušníkov, aby dodržiavali prísne  protiepidemiologické  opatrenia. Jesenné prázdniny začínajú od 28. 10. 2021, nástup do školy  – utorok 02. 11. 2021.

Meranie zrakovej ostrosti

OPTIKA  ANPEK Banská Bystrica príde dňa  20.10.2021 od 9.30. do 10.15.hod. v speváckej miestnosti ponúkať možnosť kompletného vyhotovenia dioptrických okuliarov, prípadne výmeny dioptrických skiel do vlastných rámov, za zvýhodnené ceny pre seniorov, spolu s  bezplatným meraním zrakovej ostrosti. Ak nosíte okuliare, prineste si ich pre porovnanie so sebou.

Zber papiera v ZŠ Kátlovce

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ P.U.Olivu Kátlovce oznamuje , že organizuje jesenný zber papiera v dňoch od 20. 09. 2021 – do 24. 09. 2021  /pondelok až piatok/ Zberáme: Noviny, časopisy, reklamné letáky, kancelársky papier a pod. Nie tvrdé obaly so sponkami! Osobitne Kartón a obaly z kartónu