Archív mesiaca: január 2022

Výzva pre daňovníkov

Obec Kátlovce ako správca miestnych daní a poplatkov, vyzýva občanov a podnikateľov, u ktorých v roku 2021 prišlo k majetkovým zmenám, alebo nadobudli do vlastníctva nehnuteľnosti – pozemok, stavbu, byt, aby do konca januára 2022 na Obecný úrad v Kátlovciach podali Priznanie k dani z nehnuteľnosti ! Zároveň žiadame občanov, ktorí nemajú istotu v podaných daňových priznaniach, nakoľko tieto sa podávali pred 16-timi rokmi, či v daňovom priznaní majú uvedený všetok majetok (napr. garáž, prístavbu, hospodársku budovu, letnú kuchyňu, iné bytové časti … atď.), aby ... viac

Podpora zbierky Dobrá novina

Aj tento rok deti a mládež z našej farnosti Kátlovce zvestovali Dobrú Novinu. V rámci projektu Dobrá Novina koledovali počas svätých omší na sviatok Narodenia Pána 25. 12. 2021 v kostole svätého Ducha v Kátlovciach. Ak by ste chceli podporiť zbierku Dobrá novina, môžete tak urobiť na stránke https://www.dobranovina.sk/podporim/