Archív mesiaca: apríl 2021

Asistované sčítanie obyvateľov

Od 3. mája 2021 prebieha asistované sčítanie obyvateľov určené všetkým, ktorí sa nemohli sčítať sami elektronicky. Občania majú možnosť splniť si svoju povinnosť, a to sčítaním sa na kontaktnom mieste v obci na obecnom úrade, alebo požiadajú o mobilného asistenta. Sčítať sa treba do 13. júna 2021. Viac informácií dostanete na tel. č. 033/5576133.

Odstávka vodovodnej siete v časti ulica smer PD Kátlovce

Z dôvodu spustenia novej vetvy vodovodnej siete v časti ulica smer na PD Kátlovce bude v piatok 30. apríla 2021 v čase 9:00 – 13:00 hod. odstávka vodovodnej siete TAVOS, a.s. Piešťany. Z toho dôvodu žiadame občanov, bývajúcich v uvedenej časti, aby sa podľa uvedeného zariadili a vopred si na uvedený čas zabezpečili dostatok potrebnej vody. Za pochopenie ďakujeme !

Najbližšie testovanie v sobotu 1. mája dopoludnia

Vzhľadom k tomu, že v súčasnej dobe je certifikát z testovania platný po dobu 14 dní, avšak rodičia detí, ktoré navštevujú školské zariadenie a rodičia, ktorí pracujú v oblasti zdravotníctva, sociálnych služieb a potravinárstva majú platnosť testu iba 7 dní. Preto pre týchto občanov je potrebné mať certifikát platný najviac 7 dní.  Oznamujeme občanom, že testovanie v našej obci sa uskutoční v sobotu 1. mája 2021 v čase od 8:00 do 12:00 hod. !

Výsledky testovania dňa 24.04.2021

Testovací tím v obci Kátlovce počas testovania dňa 24.04.2021 odobral a vyhodnotil 562 vzoriek, z toho 3 pozitívne. Testovania sa zúčastnili vo veľkej miere občania našej obce. Poďakovanie patrí celému testovaciemu tímu, všetkým ktorí tímu akýmkoľvek spôsobom prejavili svoju priazeň, starostovi a pracovníkom obce, ktorí testovanie dobre pripravili a všetkým zúčastneným za príkladnú disciplínu a trpezlivosť.

Obnovenie prezenčného vyučovania aj pre žiakov 5. až 7. ročníka

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Pavla Ušáka Olivu oznamuje, že na základe Rozhodnutia ministra  školstva, vedy, výskumu a športu  SR sa od  26. 04. 2021 obnovuje  prezenčné vyučovanie  aj pre žiakov 5. až 7. ročníka. Podmienkou nástupu žiaka do školy je negatívny výsledok PCR alebo AG testu. Žiadame zákonných zástupcov žiakov, aby záujem o testovanie svojich detí potvrdili na www.zskatlovce.edupage.org   V ZŠ Kátlovce budeme robiť  v stredu 21. 04. 2021  pre žiakov 5. –  9. ročníka   kloktacie testy. Kloktacie testy sa budú vykonávať  v ... viac

Výsledky testovania zo dňa 17.04.2021

Testovací tím v obci Kátlovce počas testovania dňa 17.04.2021 odobral a vyhodnotil 311 vzoriek, z toho 0 pozitívnych. Testovania sa zúčastnili vo veľkej miere občania našej obce. Poďakovanie patrí celému testovaciemu tímu, všetkým ktorí tímu akýmkoľvek spôsobom prejavili svoju priazeň, starostovi a pracovníkom obce, ktorí testovanie dobre pripravili a všetkým zúčastneným za príkladnú disciplínu a trpezlivosť.

Výsledky testovania MOM Kátlovce zo dňa 10.04.2021

Testovací tím v obci Kátlovce počas testovania dňa 10.04.2021 odobral a vyhodnotil 660 vzoriek, z toho 0 pozitívnych. Testovania sa zúčastnili vo veľkej miere občania našej obce. Poďakovanie patrí celému testovaciemu tímu, všetkým ktorí tímu akýmkoľvek spôsobom prejavili svoju priazeň, starostovi a pracovníkom obce, ktorí testovanie dobre pripravili a všetkým zúčastneným za príkladnú disciplínu a trpezlivosť.

Výsledky testovania MOM Kátlovce dňa 03.04.2021

Testovací tím v obci Kátlovce počas testovania dňa 03.04.2021 odobral a vyhodnotil 670 vzoriek, z toho 1 pozitívnu. Testovania sa zúčastnili vo veľkej miere občania našej obce, veľmi malý podiel tvorili obyvatelia z blízkeho okolia. Poďakovanie patrí celému testovaciemu tímu, všetkým ktorí tímu akýmkoľvek spôsobom prejavili svoju priazeň, starostovi a pracovníkom obce, ktorí testovanie dobre pripravili a všetkým zúčastneným za príkladnú disciplínu a trpezlivosť.

Veľkonočná omša v káblovke a na youtube

Záznam veľkonočnej sv. omše z nášho kostola môžete sledovať v káblovej televízii na Veľkonočnú nedeľu a Veľkonočný pondelok o 10:30 hod. a okrem toho vo veľkonočnom období aj v náhodnom čase pri prehrávaní videí. Veľkonočnú sv. omšu si môžete taktiež kedykoľvek pozrieť aj na youtube – https://www.youtube.com/watch?v=hsVKJWM0dwc