Archív mesiaca: február 2021

Výsledky testovania dňa 27.02.2021

Testovací tím v obci Kátlovce počas testovania dňa 27.02.2021 odobral a vyhodnotil 612 vzoriek, z toho 1 pozitívnu.  Poďakovanie patrí celému testovaciemu tímu, starostovi a pracovníkom obce, ktorí testovanie dobre pripravili a všetkým zúčastneným za zodpovedné dodržiavanie orientačného harmonogramu a príkladnú disciplínu a trpezlivosť.

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Kátlovce ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 24.2.2021 začala na základe žiadosti navrhovateľa konanie č. KAT-11/2021 o vydanie súhlasu na výrub stromov – 1 ks orech – rastúci na pozemku registra “C” parc. č. 331/2 v k. ú Kátlovce z dôvodu zlého zdravotného stavu dreviny. Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. ... viac

Jarná škola žiakov ZŠ sa neuskutoční !

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ P.U.Olivu Kátlovce oznamuje rodičom žiakov základnej školy, že vzhľadom na nepriaznivé zverejnené informácie  ohľadom aktuálnej epidemickej  situácie v našom okrese,  plánovaná JARNÁ ŠKOLA  (od 01. 03. 2021 – 05. 03. 2021) pre žiakov 1. – 9. ročníka sa  NEUSKUTOČNÍ. Ďakujeme za pochopenie.

Výsledky testovania dňa 20.02.2021

Testovací tím v obci Kátlovce počas testovania dňa 20.02.2021 odobral a vyhodnotil 598 vzoriek, z toho 0 pozitívych.  Poďakovanie patrí celému testovaciemu tímu, starostovi a pracovníkom obce, ktorí testovanie dobre pripravili a všetkým zúčastneným za zodpovedné dodržiavanie orientačného harmonogramu a príkladnú disciplínu a trpezlivosť.

Odpočet elektromerov

V dňoch od 18.2. do 26.2. 2021 bude prebiehať v obci Kátlovce, odpočet elektromerov domácností. Prosím obyvateľov, aby stav elektromera umiestnili do okna alebo na bránu. Stav elektromera možno nahlásiť aj na tel. číslo: 0950 757 130 alebo WhatsApp, alebo poslať fotku elektromera na email: odpocty.tt@gmail.com. 

Ďalší termín testovania je sobota 20.02.2021

Oznamujeme občanom, že ďalší termín testovania na COVID 19 v obci Kátlovce je sobota 20. február 2021 v čase 8:00 – 20:00 hod. Konkrétne pokyny Vám už nebudeme vkladať do poštových schránok, nakoľko časový harmonogram sa nemení oproti predchádzajúcemu týždňu. Harmonogram z minulého testovania nájdete na hlavnej stránke obce Kátlovce. Žiadame Vás o jeho dodržiavanie, aby sme predišli zbytočnému dlhému čakaniu.

Výsledky testovania 13.02.2021

Testovací tím v obci Kátlovce počas testovania dňa 13.02.2021 odobral a vyhodnotil 608 vzoriek, z toho 3 boli pozitívne. Testovania sa zúčastnili vo veľkej miere občania našej obce, veľmi malý podiel tvorili obyvatelia z blízkeho okolia. Poďakovanie patrí celému testovaciemu tímu, starostovi a pracovníkom obce, ktorí testovanie dobre pripravili (hlavne ohrievače) a všetkým zúčastneným za zodpovedné dodržiavanie orientačného harmonogramu a príkladnú disciplínu a trpezlivosť.

Výsledky testovania dňa 06.02.2021

Dobrovoľný testovací tím v obci Kátlovce počas testovania dňa 06.02.2021 odobral a vyhodnotil 605 vzoriek , z toho 4 boli pozitívne. Testovania sa zúčastnili vo veľkej miere občania našej obce, veľmi malý podiel tvorili obyvatelia z blízkeho okolia. Poďakovanie patrí celému testovaciemu tímu, starostovi a pracovníkom obce, ktorí testovanie dobre pripravili a všetkým zúčastneným za zodpovedné dodržiavanie orientačného harmonogramu a príkladnú disciplínu a trpezlivosť.

ZŠ a MŠ Kátlovce ostávajú naďalej ZATVORENÉ !

Na základe Uznesenia Vlády Slovenskej republiky č. 78/2021 je okres Trnava, v súlade s COVID automatom, zaradený  vo štvrtom stupni varovania. Podľa informácií z tlačovej besedy po rokovaní vlády, v piatok 5. februára 2021 o 19:15 hod.  a na základe uznesení vlády a rozhodnutia ministra školstva, budú školy v obciach zaradených do štvrtého stupňa  od pondelka 8. februára 2021 ZATVORENÉ ! Prezenčné vyučovanie sa v žiadnom ročníku v základnej škole od 8. februára 2021 NEOBNOVÍ ! Vyučovanie na ZŠ bude naďalej prebiehať dištančným spôsobom.  Materská škola sa ... viac