Archív mesiaca: máj 2020

Odpočet vodomerov

Trnavská vodárenská spoločnosť vás informuje, že v mesiaci jún budú jej pracovníci realizovať odpočet meradiel  na všetkých odberných miestach.  Odberateľov, ktorých v súvislosti s pretrvávajúcimi bezpečnostnými opatreniami v čase šírenia nákazy COVID19, alebo neprítomnosti v čase konania odpočtu  nezastihnú,  budú pracovníci TAVOSu informovať zanechaním oznamového lístka. Prosíme preto týchto občanov o  nahlásenie stavu meradla do 5 pracovných dní,  najneskôr do 30.6.2020 podľa inštrukcií na ozname.  Odpočet bude vykonaný pre účely vystavenia vyúčtovacích faktúr za predchádzajúce obdobie.

Bezplatné meranie zrakovej ostrosti

Očná OPTIKA ANPEK Banská Bystrica príde v utorok,  26.5.2020 od 10:30  do 11:15 hod. na obecný úrad Kátlovce  ponúkať možnosť kompletného vyhotovenia dioptrických okuliarov, prípadne výmeny dioptrických skiel do vlastných rámov, za zvýhodnené ceny pre seniorov, spolu s  bezplatným meraním zrakovej ostrosti. Ak nosíte okuliare, prineste si ich pre porovnanie so sebou.

Pošta bude zatvorená

Vedúca poštového úradu oznamuje, že dňa 28. a 29. mája 2020, t.j. štvrtok a piatok, bude pošta po celý deň zatvorená. Preto žiada občanov, aby si všetky záležitosti, či sú to vklady, alebo výbery Poštovej banky, alebo iné poštové záležitosti vybavili do stredy 27. mája 2020.