Archív mesiaca: júl 2019

Oznámenie o uložení listovej zásielky – J. Fekoňa

Obec Kátlovce v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov v znení neskorších predpisov oznamuje, že J. Fekoňa bytom Kátlovce, má uloženú zásielku č. 24/2019 odosielateľ D. STREDA na Pošte v Kátlovciach. Uvedenú zásielku si môžete prevziať v úradných hodinách do 18 kalendárnych dní. V Kátlovciach, dňa 29.07.2019

Upozornenie na chemický postrek

Obec Kátlovce upozorňuje občanov, že v utorok 16. júla 2019 začne s postrekom buriny na verejných priestranstvách a v okolí obecných budov (obecný úrad, požiarna zbrojnica, ZŠ, MŠ, telocvičňa, kostol a pod.) Nakoľko bude postrek aplikovaný aj v okolí detských ihrísk, žiadame najmä rodičov, aby deťom nedovolili sa hrať v okolí týchto ihrísk.