ZVEREJNENIE POČTU OBYVATEĽOV

ZVEREJNENIE POČTU OBYVATEĽOV OBCE Kátlovce

 

Obec Kátlovce v súlade s § 171 ods. 9 a § 176 ods. 8 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

zverejňuje počet obyvateľov obce ku dňu vyhlásenia volieb:

 

1137.

 

                                                           Pavol Johanes – starosta obce