Zmena vo vývoze KO v roku 2018

Vývozca komunálneho odpadu – FCC Trnava, s.r.o. oznamuje, že z dôvodu optimalizácie zvozových trás uskutoční prvý vývoz v roku 2018 ešte podľa pôvodného harmonogramu, teda v nepárnom týždni vo štvrtok 4.1.2018 a následne podľa nového harmonogramu – v párnom týždni 11.1.2018. Čiže v roku 2018 sa bude vývoz KO konať v každý párny týždeň ! Harmonogram vývozu KO v roku 2018 si môžete stiahnúť tu: 

  Harmonogram vývozu komunálneho odpadu 2018 large: 267,0 KiB, 39x views)