Výzva na orez stromov

Žiadame občanov, ktorím za záhradami od s.č. 273 po s.č. 292 presahujú konáre zo stromov nad miestnu komunikáciu pri PD Kátlovce, aby tieto orezali z dôvodu bránenia prejazdu vozidlu vyvážajúcemu komunálny odpad. Firma FCC Trnava dotiaľ na uvedenej ulici nebude vykonávať vývoz KO. Za pochopenie ďakujeme.