Spoplatnenie drobného stavebného odpadu

Oznamujeme občanom, že v zmysle zákona 79/2015 o odpadoch a v súlade s VZN č. 3/2015 o daniach a miestnych poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavenými odpadmi na území obce Kátlovce, bude s účinnosťou od 1. júla 2016 uloženie drobného stavebného odpadu na zbernom dvore Kátlovce spoplatnené sumou 0,025 €/kg podľa Orientačnej prepočtovej tabuľky Ministerstva životného prostredia SR. Údaje o pôvodcovi odpadu, charaktere odpadu a jeho množstve budú zapísané do evidencie a následne doručené na Obecný úrad Kátlovce, kde do 7 dní je pôvodca tohto odpadu povinný uhradiť poplatok za uloženie odpadu.

  Spoplatnenie drobného stavebného odpadu large: 40,0 KiB, 184x views)