Pre záujemcov o žltú nádobu

Oznamujeme občanom, ktorí majú záujem o zakúpenie žltej 240 l plastovej nádoby na separovaný zber (pet fľaše od nápojov, fólia,obaly od čistiacich prostriedkov, igelitové tašky, konzervy od potravín a plechovky od potravín a nápojov), aby sa do 30.03.2017 nahlásili na obecnom úrade. Predpokladaná cena nádoby bude približne 30 €.