Oznámenie o určení počtu poslancov, utvorení volebných obvodov a rozsah výkonu funkcie starostu

OZNÁMENIE

o určení počtu poslancov a o utvorení volebných obvodov
pre voľby do orgánov samosprávy obcí 10. novembra 2018

Obecné  zastupiteľstvo v Kátlovciach

podľa § 166 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

uznesením č. 609/2018  zo dňa 13.06.2018 určilo,  že Obecné
zastupiteľstvo v Kátlovciach
bude mať 9  poslancov, ktorí sa budú voliť v 1 volebnom obvode,

a určilo rozsah výkonu funkcie starostu plný úväzok.

  Oznámenie o určení počtu poslancov a utvorení volebných obvodov (788,0 KiB, 109 zobrazení)