Oznámenie o uložení listovej zásielky – J. Kuruc

Obec Kátlovce  v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov v znení neskorších predpisov oznamuje, že pán/pani

J. Kuruc

bytom Kátlovce,  má uloženú zásielku č. 56/2017/UC226746118SK, odosielateľ BA12 na Poštovom úrade v Kátlovciach. Uvedenú zásielku si môžete prevziať v úradných hodinách v termíne do 18 dní.

V Kátlovciach, dňa 07.11.2017