Zapisovateľ MVK pre voľby do orgánov samosprávy obce Kátlovce

 

V súlade s § 169 ods. 6 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu velebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov, starosta obce Kátlovce vymenoval za zapisovateľku miestnej volebnej komisie zamestnanca samosprávy Jarmilu Remenárovú

Tel.kontakt: 033/55 76133,

0918/479 426,

e-mail: obeckatlovce@stonline.sk,

remenarova@katlovce.sk