ZÁPISNICE A UZNESENIA

Fill for looking...

   Files 138, total 96,9 MiB

   Uznesenie z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 07.03.2018 (large: 71,5 KiB | add: 2018-03-12 | count: 94x)
   Zápisnica z mimoriadneho zastupiteľstva konaného dňa 07.03.2018 (large: 2,3 MiB | add: 2018-03-12 | count: 75x)
   Uznesenie z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 15.02.2018 (large: 40,5 KiB | add: 2018-02-20 | count: 24x)
   Zápisnica z riadneho zastupiteľstva konaného dňa 15.02.2018 (large: 2,3 MiB | add: 2018-02-20 | count: 25x)
   Rozpočtové opatrenie 1/2018 (large: 124,2 KiB | add: 2018-02-20 | count: 7x)
   Rozpočtové opatrenie 2/14.02.2018 (large: 124,8 KiB | add: 2018-02-20 | count: 5x)
   Rozpočtové opatrenie 2/15.02.2018 (large: 109,7 KiB | add: 2018-02-20 | count: 9x)
   Uznesenie z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 13.12.2017 (large: 37,0 KiB | add: 2017-12-18 | count: 59x)
   Zápisnica z riadneho zastupiteľstva konaného dňa 13.12.2017 (large: 2,3 MiB | add: 2017-12-18 | count: 157x)
   Rozpočtové opatrenie 13/2017 (large: 229,7 KiB | add: 2017-12-18 | count: 38x)
   Rozpočtové opatrenie 14/2017 (large: 1,7 MiB | add: 2017-12-18 | count: 21x)
   Uznesenie z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 25.10.2017 (large: 36,0 KiB | add: 2017-10-30 | count: 21x)
   Zápisnica z riadneho zastupiteľstva konaného dňa 25.10.2017 (large: 2,3 MiB | add: 2017-10-30 | count: 18x)
   Rozpočtové opatrenie 11/2017 (large: 244,1 KiB | add: 2017-10-30 | count: 8x)
   Rozpočtové opatrenie 12/2017 (large: 239,5 KiB | add: 2017-10-30 | count: 8x)
   Uznesenie z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 30.08.2017 (large: 36,0 KiB | add: 2017-09-06 | count: 21x)
   Zápisnica z riadneho zastupiteľstva konaného dňa 30.08.2017 (large: 2,3 MiB | add: 2017-09-06 | count: 9x)
   Rozpočtové opatrenie 8/2017 (large: 172,3 KiB | add: 2017-09-04 | count: 9x)
   Rozpočtové opatrenie 9/2017 (large: 161,7 KiB | add: 2017-09-04 | count: 9x)
   Rozpočtové opatrenie 10/2017 (large: 214,7 KiB | add: 2017-09-04 | count: 8x)
   Uznesenie z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 28.06.2017 (large: 15,0 KiB | add: 2017-07-03 | count: 16x)
   Zápisnica z riadneho zastupiteľstva konaného dňa 28.06.2017 (large: 2,3 MiB | add: 2017-07-03 | count: 25x)
   Rozpočtové opatrenie 6/2017 (large: 162,7 KiB | add: 2017-07-03 | count: 10x)
   Rozpočtové opatrenie 7/2017 (large: 232,7 KiB | add: 2017-07-03 | count: 9x)
   Uznesenie z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 23.05.2017 (large: 67,0 KiB | add: 2017-05-26 | count: 118x)
   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 23.05.2017 (large: 2,3 MiB | add: 2017-05-26 | count: 141x)
   Uznesenie z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 26.04.2017 (large: 79,0 KiB | add: 2017-04-28 | count: 144x)
   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 26.04.2017 (large: 2,3 MiB | add: 2017-04-28 | count: 170x)
   Rozpočtové opatrenie č. 5 2017 (large: 1,3 MiB | add: 2017-04-26 | count: 52x)
   Rozpočtové opatrenie č. 4 2017 (large: 1,2 MiB | add: 2017-04-26 | count: 97x)
   Rozpočtové opatrenie č. 3 2017 (large: 1 009,5 KiB | add: 2017-04-26 | count: 44x)
   Uznesenie z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 15.02.2017 (large: 75,5 KiB | add: 2017-02-17 | count: 118x)
   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 15.02.2017 (large: 2,3 MiB | add: 2017-02-17 | count: 124x)
   Rozpočtové opatrenie č. 1/2017 (large: 1,3 MiB | add: 2017-02-17 | count: 66x)
   Rozpočtové opatrenie č. 2 2017 (large: 1,6 MiB | add: 2017-02-17 | count: 11x)
   Uznesenie z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 16.12.2016 (large: 73,0 KiB | add: 2016-12-20 | count: 66x)
   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 16.12.2016 (large: 2,3 MiB | add: 2016-12-19 | count: 71x)
   Rozpočtové opatrenie č. 11/2016 (large: 228,7 KiB | add: 2016-12-19 | count: 36x)
   Rozpočtové opatrenie č. 12/2016 (large: 540,5 KiB | add: 2016-12-19 | count: 44x)
   Rozpočtové opatrenie č. 13/2016 (large: 246,3 KiB | add: 2016-12-19 | count: 44x)
   Uznesenie z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 20.10.2016 (large: 71,0 KiB | add: 2016-10-25 | count: 65x)
   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 20.10.2016 (large: 2,3 MiB | add: 2016-10-24 | count: 130x)
   Rozpočtové opatrenie č. 10/2016 (large: 177,4 KiB | add: 2016-10-24 | count: 28x)
   Uznesenie z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 21.09.2016 (large: 67,5 KiB | add: 2016-09-24 | count: 81x)
   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 21.09.2016 (large: 2,3 MiB | add: 2016-09-23 | count: 82x)
   Rozpočtové opatrenie č. 8/2016 (large: 1,1 MiB | add: 2016-09-23 | count: 38x)
   Rozpočtové opatrenie č. 9/2016 (large: 1,4 MiB | add: 2016-09-23 | count: 34x)
   Uznesenie z rokovania mimoriadneho obecného zastupiteľstva dňa 27.06.2016 (large: 64,0 KiB | add: 2016-06-30 | count: 160x)
   Zápisnica z rokovania mimoriadneho obecného zastupiteľstva dňa 27.06.2016 (large: 2,3 MiB | add: 2016-06-29 | count: 238x)
   Uznesenie z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 15.06.2016 (large: 79,0 KiB | add: 2016-06-20 | count: 66x)
   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 15.06.2016 (large: 2,3 MiB | add: 2016-06-19 | count: 199x)
   Rozpočtové opatrenie č. 6/2016 (large: 1 007,2 KiB | add: 2016-06-19 | count: 40x)
   Rozpočtové opatrenie č. 7/2016 (large: 1,2 MiB | add: 2016-06-19 | count: 35x)
   Uznesenie z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 21.04.2016 (large: 71,5 KiB | add: 2016-04-26 | count: 71x)
   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 21.04.2016 (large: 2,3 MiB | add: 2016-04-25 | count: 144x)
   Rozpočtové opatrenie č. 4/2016 (large: 1,3 MiB | add: 2016-04-25 | count: 40x)
   Rozpočtové opatrenie č. 5/2016 (large: 1,6 MiB | add: 2016-04-25 | count: 33x)
   Uznesenie z rokovania mimoriadneho obecného zastupiteľstva dňa 14.03.2016 (large: 67,0 KiB | add: 2016-03-18 | count: 131x)
   Zápisnica z rokovania mimoriadneho obecného zastupiteľstva dňa 14.03.2016 (large: 2,3 MiB | add: 2016-03-17 | count: 131x)
   Rozpočtové opatrenie č. 2/2016 (large: 1,3 MiB | add: 2016-03-17 | count: 44x)
   Rozpočtové opatrenie č. 3/2016 (large: 1,3 MiB | add: 2016-03-17 | count: 40x)
   Uznesenie z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 17.2.2016 (large: 79,0 KiB | add: 2016-02-23 | count: 126x)
   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 17.2.2016 (large: 2,3 MiB | add: 2016-02-22 | count: 205x)
   Rozpočtové opatrenie č. 1/2016 (large: 1,2 MiB | add: 2016-02-22 | count: 36x)
   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 12.12.2015 (large: 2,3 MiB | add: 2015-12-15 | count: 206x)
   Uznesenie z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 12.12.2015 (large: 70,5 KiB | add: 2015-12-15 | count: 84x)
   Uznesenie z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 25.11.2015 (large: 74,0 KiB | add: 2015-11-27 | count: 32x)
   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 25.11.2015 (large: 2,3 MiB | add: 2015-11-27 | count: 14x)
   Uznesenie z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 23.9.2015 (large: 77,0 KiB | add: 2015-09-24 | count: 197x)
   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 23.9.2015 (large: 2,3 MiB | add: 2015-09-23 | count: 170x)
   Uznesenie z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 24.6.2015 (large: 72,5 KiB | add: 2015-06-26 | count: 104x)
   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 23.6.2015 (large: 2,3 MiB | add: 2015-06-23 | count: 280x)
   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 23.4.2015 (large: 2,3 MiB | add: 2015-04-23 | count: 263x)
   Uznesenie z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 23.4.2015 (large: 70,5 KiB | add: 2015-04-23 | count: 235x)
   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 18.2.2015 (large: 2,3 MiB | add: 2015-02-18 | count: 118x)
   Uznesenie z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 18.2.2015 (large: 76,5 KiB | add: 2015-02-18 | count: 86x)
   Uznesenie z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 12.12.2014 (large: 62,5 KiB | add: 2014-12-15 | count: 0x)
   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 12.12.2014 (large: 43,0 KiB | add: 2014-12-12 | count: 107x)
   Uznesenie z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 12.12.2014 (large: 66,5 KiB | add: 2014-12-12 | count: 109x)
   Uznesenia z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 26.11.2014 (large: 38,5 KiB | add: 2014-11-26 | count: 106x)
   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 26.11.2014 (large: 2,3 MiB | add: 2014-11-26 | count: 19x)
   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 6.8.2014 (large: 2,3 MiB | add: 2014-08-06 | count: 95x)
   Uznesenia z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 6.8.2014 (large: 73,0 KiB | add: 2014-08-06 | count: 88x)
   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 4.6.2014 (large: 2,3 MiB | add: 2014-06-04 | count: 126x)
   Uznesenia z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 4.6.2014 (large: 72,0 KiB | add: 2014-06-04 | count: 82x)
   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 19.3.2014 (large: 2,3 MiB | add: 2014-03-19 | count: 178x)
   Uznesenia z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 19.3.2014 (large: 71,5 KiB | add: 2014-03-19 | count: 75x)
   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 13.12.2013 (large: 2,3 MiB | add: 2013-12-13 | count: 147x)
   Uznesenia z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 13.12.2013 (large: 71,0 KiB | add: 2013-12-13 | count: 78x)
   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 23.10.2013 (large: 2,3 MiB | add: 2013-10-23 | count: 133x)
   Uznesenia z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 23.10.2013 (large: 69,5 KiB | add: 2013-10-23 | count: 77x)
   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 25.9.2013 (large: 2,3 MiB | add: 2013-09-25 | count: 253x)
   Uznesenia z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 25.9.2013 (large: 81,5 KiB | add: 2013-09-25 | count: 188x)
   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 26.6.2013 (large: 85,5 KiB | add: 2013-06-26 | count: 196x)
   Uznesenia z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 26.6.2013 (large: 67,5 KiB | add: 2013-06-26 | count: 88x)
   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 24.4.2013 (large: 88,5 KiB | add: 2013-04-24 | count: 118x)
   Uznesenia z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 24.4.2013 (large: 61,0 KiB | add: 2013-04-24 | count: 80x)
   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 21.3.2013 (large: 90,5 KiB | add: 2013-03-21 | count: 232x)
   Uznesenia z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 21.3.2013 (large: 60,5 KiB | add: 2013-03-21 | count: 91x)
   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 27.2.2013 (large: 97,5 KiB | add: 2013-02-27 | count: 97x)
   Uznesenia z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 27.2.2013 (large: 58,5 KiB | add: 2013-02-27 | count: 176x)
   Uznesenie z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 14.12.2012 (large: 65,5 KiB | add: 2012-12-17 | count: 41x)
   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 14.12.2012 (large: 96,0 KiB | add: 2012-12-14 | count: 141x)
   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 26.9.2012 (large: 108,0 KiB | add: 2012-09-26 | count: 128x)
   Uznesenia z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 26.9.2012 (large: 64,5 KiB | add: 2012-09-26 | count: 216x)
   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 27.6.2012 (large: 99,5 KiB | add: 2012-06-27 | count: 191x)
   Uznesenia z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 27.6.2012 (large: 66,5 KiB | add: 2012-06-27 | count: 100x)
   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 11.4.2012 (large: 79,5 KiB | add: 2012-04-11 | count: 166x)
   Uznesenia z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 11.4.2012 (large: 59,5 KiB | add: 2012-04-11 | count: 84x)
   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 15.2.2012 (large: 76,0 KiB | add: 2012-02-15 | count: 140x)
   Uznesenia z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 15.2.2012 (large: 57,0 KiB | add: 2012-02-15 | count: 103x)
   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 16.12.2011 (large: 418,5 KiB | add: 2011-12-16 | count: 102x)
   Uznesenia z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 16.12.2011 (large: 48,5 KiB | add: 2011-12-16 | count: 103x)
   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 30.11.2011 (large: 105,0 KiB | add: 2011-11-30 | count: 110x)
   Uznesenia z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 30.11.2011 (large: 58,0 KiB | add: 2011-11-30 | count: 94x)
   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 14.9.2011 (large: 105,0 KiB | add: 2011-09-14 | count: 264x)
   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 14.9.2011 (large: 105,0 KiB | add: 2011-09-14 | count: 0x)
   Uznesenia z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 14.9.2011 (large: 56,0 KiB | add: 2011-09-14 | count: 84x)
   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 23.6.2011 (large: 94,5 KiB | add: 2011-06-23 | count: 130x)
   Uznesenia z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 23.6.2011 (large: 56,0 KiB | add: 2011-06-23 | count: 83x)
   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 18.5.2011 (large: 53,5 KiB | add: 2011-05-18 | count: 116x)
   Uznesenia z mimoriadneho rokovania obecného zastupiteľstva dňa 18.5.2011 (large: 40,0 KiB | add: 2011-05-18 | count: 80x)
   Zápisnica z mimoriadneho rokovania obecného zastupiteľstva dňa 27.4.2011 (large: 52,0 KiB | add: 2011-04-27 | count: 74x)
   Uznesenia z mimoriadneho rokovania obecného zastupiteľstva dňa 27.4.2011 (large: 39,5 KiB | add: 2011-04-27 | count: 81x)
   Zápisnica z mimoriadneho rokovania obecného zastupiteľstva dňa 12.4.2011 (large: 52,5 KiB | add: 2011-04-12 | count: 91x)
   Uznesenia z mimoriadneho rokovania obecného zastupiteľstva dňa 12.4.2011 (large: 39,5 KiB | add: 2011-04-12 | count: 80x)
   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 6.4.2011 (large: 123,0 KiB | add: 2011-04-06 | count: 214x)
   Uznesenia z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 6.4.2011 (large: 50,0 KiB | add: 2011-04-06 | count: 92x)
   Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 9.2.2011 (large: 127,5 KiB | add: 2011-02-09 | count: 221x)
   Uznesenia z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 9.2.2011 (large: 49,0 KiB | add: 2011-02-09 | count: 133x)
   Uznesenia z ustanovujúceho rokovania obecného zastupiteľstva dňa 15.12.2010 (large: 31,0 KiB | add: 2010-12-15 | count: 89x)
   Uznesenia z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 10.12.2010 (large: 42,5 KiB | add: 2010-12-10 | count: 120x)
   Uznesenia z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 30.9.2010 (large: 38,5 KiB | add: 2010-09-30 | count: 81x)
   Uznesenia z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 25.8.2010 (large: 42,5 KiB | add: 2010-08-25 | count: 94x)
   Uznesenia z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 23.6.2010 (large: 44,5 KiB | add: 2010-06-23 | count: 103x)
   Uznesenia z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 14.4.2010 (large: 37,5 KiB | add: 2010-04-14 | count: 195x)
   Uznesenia z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 24.3.2010 (large: 42,5 KiB | add: 2010-03-24 | count: 106x)
   Uznesenia z rokovania obecného zastupiteľstva dňa 27.1.2010 (large: 37,0 KiB | add: 2010-01-27 | count: 90x)


Notice: Download the file by clicking the file name next to the icon file type.