NÁBOŽENSKÉ TRADÍCIE

Kazateľ vdp. Puvák s vdp. Uváčkom - 25.05.2015

Hodový kazateľ vdp. Marcel Puvák s rodákom vdp. Marianom Uváčkom

Kňazské rekolekcie v Kátlovciach 07.06.2016

Tak ako mnohí iní kňazi vysvätení v mesiaci Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, tak aj kňazi smolenického dekanátu v Trnavskej arcidiecéze si obnovili svoje kňazské sľuby na svojich pravidelných mesačných rekolekciách 7.júna 2016 v Kátlovciach pod vedením svojho dekana Petra Šimka, farára v Smoleniciach na pozvanie miestneho farára Pavla Zemka. Hlásateľ Božieho slova, František Bačík, farár v Hornej Krupej, všetkým spolubratom pripomenul, že ich duchovná obnova sa koná v Svätom roku milosrdenstva. O čom si kňazi aj vypočuli prednášku asesora Milana Červeňanského, farára z Horných Orešian, ktorého témou bola encyklika sv. Jána Pavla II. Dives in misericordia. Prítomných kňazov pozdravil aj starosta obce Kátlovce, Pavol Johanes.

Priamy prenos sv. omše v TV NOE

V nedeľu 3. januára 2016 sa konal z nášho kostola Svätého Ducha priamy prenos sv. omše v kresťanskej televízii NOE. Omšu celebroval vdp. Pavol Zemko, farár v Kátlovciach a vdp. Zdeněk Gerhard Klimeš, farár družobnej obce Hradčovice, odkiaľ na omši bola prítomná aj delegácia obce vedená starostom RSDr. Janom Popelkom s manželkou. Omše sa tiež zúčastnil starosta obce Kátlovce Pavol Johanes, poslanec NR SR Mgr. Alojz Přidal, predseda PD Kátlovce Jozef Suchánek, všetci s manželkami a ďalší vzácni hostia. Bohaté obetné dary zabezpečili jednotlivé dobrovoľné organizácie obce. Spevom omšu obohatila Mužská spevácka skupina Kátlovani, Chrámový spevokol doplnený členmi Mládežníckeho spevokolu a sólista SND Mgr. Daniel Čapkovič.