KULTÚRNO-SPOLOČENSKÉ AKCIE

Súťaž o najlepší guláš + vatra zvrchovanosti 26.08.2017

V sobotu 26. augusta 2017 v aréne KHL športového areálu TJ FC Kátlovce usporiadala obec Kátlovce II. ročník súťaže o najlepší kátlovský guláš. Cieľom podujatia je stretnutie sa občanov, ich pobavenie formou súťaže a celkové zabavenie sa pri hudbe, nápojoch a ochutnávke dobrých gulášov. O najlepší kátlovský guláš prišlo súťažiť spolu 9 súťažných družstiev nielen z Kátloviec, ale i blízkeho okolia. Kvalitu gulášov hodnotili všetci návštevníci prostredníctvom zakúpeného gulášového poukazu. Treba povedať, že kvalita gulášov bola na vysokej úrovni, pretože všetky družstvá získali v priemere od 20 do 30 hlasov. Najlepší kátlovský guláš uvarilo družstvo PZ Dolina Kátlovce v zložení bratov Pavol a Rastislav Johanes, za asistencie mamy Margity. Víťazné družstvo získalo kotlík na varenie gulášu. Druhé miesto obsadilo domáce družstvo Miesiči pod vedením Ing. Branislava Machoviča a bronzovú priečku získalo taktiež domáce družstvo Metation team pod taktovkou Petra Šimončiča. Všetky družstvá boli odmenené vecnými cenami, ktoré venovala firma Slov-Mart Ing. Petra Martinoviča. Ceny víťazom odovzdal starosta obce Pavol Johanes. Súčasťou akcie bolo aj prvé zapálenie vatry zvrchovanosti v obci. Po tónoch slovenskej hymny sa prítomným prihovorila predsedníčka MO MS Kátlovce prof. dr. Štefana Vagoviča Mgr. Emília Chrvalová. Modlitbu predniesol člen výboru MO MS a farár v Kátlovciach doc. Pavol Zemko. Potom spolu s tajomníčkou MO MS Annou Lackovičovou a starostom obce Pavlom Johanesom pri príležitosti 25. výročia vyhlásenia Deklarácie SNR zapálili vatru zvrchovanosti, ktorá sa stala symbolom národnej suverenity, nezávislosti a samostatnosti SR. Plamene dohasínajúcej vatry využili deti na opekačku, ktorú pre nich pripravil obecný úrad. Poďakovanie za prípravu a organizáciu oboch podujatí patrí starostovi obce Pavlovi Johanesovi, všetkým zúčastnením a sponzorom.

Žijeme spolu 8.7.2017

Organizátori podujatia Žijeme spolu – Obec Kátlovce, Farnosť Kátlovce a všetky dobrovoľné organizácie v obci pripravili na začiatku prázdnin pre deti, mládež i dospelých veľkolepý program. V sobotu 8. júla 2017 boli pre deti pripravené rôzne hry, futbal, kreatívne dielne, ďalšie atraktívne súťaže, nafukovacie atrakcie, maľovanie na tvár, modelovanie z balónikov, vybíjaná, hokejbalový turnaj, trblietavé tetovanie, kúpeľ v hasičskej pene a rôzne ďalšie súťaže, na konci ktorých boli všetci účastníci odmenení. Obohatením podujatia bola ochutnávka jedál našich starých materí - lokšov a palaciniek v réžii MO JDS Kátlovce. Nechýbali ani ukážky záchranárskej techniky okresných hasičov Trnava. Súčasťou akcie Žijeme spolu bola aj oslava 30. výročia založenia MSS Kátlovani. V úvode oslavy si súčasní členovia uctili pamiatku zosnulých členov MSS. Po slávnostnej sv. omši, na ktorej vdp. Pavol Zemko odovzdal vedúcemu MSS požehnanie od pápeža Františka pre MSS, nasledovalo odovzdanie ocenení hosťom v KD. Milovníci ľudovej hudby a folklóru si prišli na svoje na večernej folklórnej prehliadke MSS Kátlovanov, žiakov ZUŠ Jaslovské Bohunice, FS Prvosienka z Dobrej Vody, FS Blavanka z Jaslovských Bohuníc, FS Podhoranka z Kočína Lančára a Mužského speváckeho zboru z družobných Hradčovíc v sprievode dychovej hudby Hradčovjanka. Tá vytvorila výbornú náladu formou ľudovej zábavy. Veľké poďakovanie patrí všetkým dobrovoľným organizáciám v obci, farnosti, ktorí si rozdelili úlohy na zabezpečení podujatia a aj ich zodpovedne plnili. Tiež ďakujeme Rodičovskému združeniu pri ZŠ a Rodičovskému združeniu pri MŠ za vecné ceny pre deti. Poďakovanie za dobrú spoluprácu patrí aj PD Kátlovce a tiež družobnej obci Hradčovice a jej starostovi Jánovi Popelkovi s manželkou.

Súťaž vo varení gulášu 27.08.2016

V sobotu 27. augusta 2016 v aréne KHL športového areálu usporiadala obec Kátlovce ďaľší ročník súťaže o najlepší kátlovský guláš. Cieľom podujatia je stretnutie sa občanov, ich pobavenie formou súťaže a celkové zabavenie sa pri hudbe, nápojoch a ochutnávke dobrých gulášov. O najlepší kátlovský guláš prišlo súťažiť spolu 12 súťažných družstiev nielen z Kátloviec, ale i blízkeho okolia. Kvalitu gulášov hodnotili všetci návštevníci prostredníctvom zakúpeného gulášového poukazu. Najlepší kátlovský guláš uvarilo družstvo dobrovoľných hasičov v zložení: Ing. Ivan Švec, Pavol Krchnár a Ján Daniš - všetci s manželkami. Víťazné družstvo získalo kotlík na varenie guláš. Druhé miesto obsadilo družstvo Metation team a bronzovú priečku získalo družstvo MO JDS Kátlovce. Päť najlepších družstiev bolo odmenených vecnými cenami. Ceny víťazom odovzdal starosta obce Pavol Johanes za asistencie manželky. Výťažok z tohto podujatia bude použitý na výstavbu detského ihriska v priestoroch bývalého tenisového kurtu v športovom areáli TJ F Kátlovce. Poďakovanie patrí všetkým organizátorom, zúčastnením a sponzorom podujatia.

Žijeme spolu 1. a 2. júl 2016

Organizátori dvojdňového podujatia Žijeme spolu – Obec Kátlovce, Farnosť Kátlovce, ZŠ s MŠ P.U.Olivu Kátlovce a všetky dobrovoľné organizácie v obci pripravili na začiatku prázdnin pre deti, mládež i dospelých veľkolepý program. Počas víkendu 1. a 2. júla 2016 boli pre deti pripravené rôzne hry, futbal na multifunkčnom ihrisku, kreatívne dielne, futsal v telocvični, ďalšie atraktívne súťaže, nafukovacie atrakcie, opekačka spojená s diskotékou, maľovanie na tvár, modelovanie z balónikov, vybíjaná, hokejbalový turnaj, trblietavé tetovanie, minidisco na ihrisku, kúpeľ v hasičskej pene a rôzne ďalšie súťaže, na konci ktorých boli všetci účastníci odmenení. Obohatením podujatia bola ochutnávka jedál našich starých materí v réžii MO JDS Kátlovce. Nechýbali ani ukážky záchranárskej techniky okresných hasičov Trnava, zoskok parašutistov, či interaktívna výstava ZSE spojená s vizualizáciou prostredníctvom virtuálnych okuliarov. Milovníci ľudovej i modernej hudby a folklóru si prišli na svoje na sobotňajšej folklórnej prehliadke MSS Kátlovanov, žiakov ZUŠ Jaslovské Bohunice, FS Prvosienka z Dobrej Vody a Mužského speváckeho zboru z družobných Hradčovíc v sprievode dychovej hudby Hradčovjanka. Tá vytvorila výbornú náladu formou ľudovej zábavy. Večer si ešte otestovali svoje vedomosti o obci Kátlovce a družobných Hradčoviciach zástupcovia oboch obcí. Výborné podujatie predčasne ukončila blížiaca sa búrka. Veľké poďakovanie patrí všetkým dobrovoľným organizáciám v obci, farnosti i ZŠ s MŠ P.U.Olivu, ktorí si rozdelili úlohy na zabezpečení podujatia a aj ich zodpovedne plnili. Tiež ďakujeme Rodičovskému združeniu pri ZŠ a Rodičovskému združeniu pri MŠ za vecné ceny pre deti. Poďakovanie za dobrú spoluprácu patrí aj PD Kátlovce a tiež družobnej obci Hradčovice a jej starostovi Jánovi Popelkovi s manželkou.

Kátlovské HODY 15. a 16.05.2016

Hody v Kátlovciach sa konávajú medzi prvými v našom regióne, na sviatok Svätého Ducha, ktorému je zasvätený náš kostol (mesiac máj - jún). Pretože sú tak skoro hovorí sa im "šalátové hody". Tradične sú sprevádzané hodovými atrakciami na parkovisku pred obecným úradom a hodovými zábavami v športovom areáli. Na hody sa v obci žije aj športom, hlavne futbalom. V nedeľu futbalové Áčko deklasovalo Naháč 6 : 0. V pondelok sa konal tradičný futbal starých pánov, v ktorom domáci zdolali Cestárov 8 : 3. Na hodový pondelok o 9.00 hod dopoludnia odslúžil sv. omšu v našom kostole náš rodák, vdp. Marian Uváček, farár v Bábe, ktorý požehnal lipu pred kostolom a tak spolu s naším farárom vdp. Pavlom Zemkom obnovili tradíciu, keď naši predkovia na hody dávali konáriky lipy do okien pre ochranu príbytku od zla, alebo ich kládli na hroby príbuzných, aby im pomáhali dostať sa čo najskôr do neba. Hody sú jedinečnou príležitosťou na spoločné stretnutie sa rodín, príbuzných, priateľov, alebo známych.

Deň matiek - 08.05.2016

Obec Kátlovce v spolupráci so ZŠ a MŠ a MSS Kátlovani pripravili v druhú májovú nedeľu už tradične našim mamičkám pestrý program. Každá mamička pri vstupe dostala krehkú pozornosť – kvet od obce Kátlovce. V úvode slávnosti sa prítomným mamičkám a babičkám prihovoril starosta obce Pavol Johanes. Potom žiaci materskej školy pozdravili prítomné mamy milým pásmom, za čo sa im mamičky poďakovali veľkým potleskom. Nechýbali ani básničky a pesničky. Pásmom ľudových i moderných tancov a hovoreným slovom sa predstavili žiaci základnej školy. Potom v mene eRka mariánskou piesňou vzdali úctu mamám žiaci 6. ročníka ZŠ v sprievode varhanov Faustíny Chrvalovej. Na záver deti obdarovali svojich rodičov darčekmi vlastnej výroby. Ľudové piesne o láske našich matiek v podaní Mužskej speváckej skupiny Kátlovani dali záverečnú bodku za vydareným podujatím.

Stavanie mája - 30.04.2016

V sobotu 30. apríla 2016 sa na parkovisku pred Obecným úradom už tradične zišli občania na každoročné stavanie mája. Aj tento rok sa s májom hravo „popasovali“ muži z domáceho dobrovoľného hasičského zboru a ľudovými melódiami a spevom prítomných rozveselili chlapi z Mužskej speváckej skupiny Kátlovani v sprievode ľudových umelcov: Marián Čerešnák – harmonika, Karol Demovič – bubon a Ján Kubiš – saxofón, pod taktovkou ich vedúceho Jozefa Krchnára. Dobrým vínkom účastníkov akcie častovala prvá dáma obce Margita Johanesová.

Sadenie Stromu života - 31.03.2016

Do našej obce zavítal dňa 31. marca 2016 starosta družobnej obce Hradčovice Jan Popelka s manželkou, riaditeľom ZŠ Hradčovice Josefom Hrubošom a autorom Stromu života p. Jaroslavom Štukovcom, obyvateľom Hradčovíc, aby tento strom osadili ako symbol priateľstva a dobrej spolupráce medzi oboma obcami. Táto myšlienka sa zrodila na návšteve našej delegácie v Hradčoviciach, kde takýto strom majú zasadený v priestore medzi obecným úradom a základnou školou. Po rekonštrukcii chodníka okolo ZŠ v Kátlovciach vznikol vhodný priestor pre zasadenie tohto stromu. Starosta družobnej obce Hradčovice s potešením prijal toto prianie a na náklady ich obce dal zhotoviť uvedený strom. Spod šikovných rúk obyvateľa Hradčovíc, p. Jaroslava Štukovca vyrástol tento Strom života, ktorý aj sám autor spolu s delegáciou zasadil v Kátlovciach. Strom je umeleckým dielom a je vyrobený zo železných prútov, na ktorých ako na konároch sedia farebné sklenené vtáčiky. Občania Kátloviec sú vďační za tento milý darček – symbol priateľstva a dobrej spolupráce a pevne veria, že tak, ako toto priateľstvo obcí, aj tento strom vydrží veľmi veľmi dlho neporušený.

Ochutnávka klobás a paštét - 12.03.2016

Štartovací, čiže nultý ročník ochutnávky klobás a paštét usporiadala Obec Kátlovce v sobotu 12. marca 2016. Svojimi výrobkami – domácimi klobásami a paštétami, sa v kultúrnom dome v Kátlovciach prezentovalo 18 prihlásených účastníkov ochutnávky. Okrem toho, že tieto výrobky hodnotila odborná komisia v zložení: Pavol Zemko, Martina Domanová, Jozef Suchánek a Peter Martinovič, mohli bezplatne ochutnať aj občania, ktorí do KD prišli nielen z Kátloviec, ale i zo širokého okolia v hojnom počte, čo svedčí o úspešnosti tohto podujatia. Veríme, že dobrý chýr o tejto akcii sa roznesie ďaleko a v budúcom ročníku sa počet vystavovateľov rozšíri a pribudne aj ochutnávačov. Hlavný cieľ podujatia bol naplnený vo výmene skúseností medzi jednotlivými výrobcami ohľadom spracovávania, mletia, údenia, varenia a celkovej výroby mäsových produktov. Odborná porota vyhodnotila výrobky a udelila ocenenia nasledovne: O najlepšiu klobásu: 1. miesto - Ján Púčik, Ružindol, 2. miesto – Peter Klukay, Kátlovce, 3. miesto – Vlastimil Gašpar, Dechtice. O najlepšiu paštétu: 1. miesto – Ján Púčik, Ružindol, 2. miesto – Jozef Krchnár, Kátlovce, 3. miesto - Rudolf Braniša, Dlhá. Čestné uznania: Pavol Lackovič, Dechtice – za pesto – medvedí cesnak, Štefan Garaj, Trnava – za hríbovú pomazánku, Jozef a Katarína Chmeloví, Dobrá Voda – za najkrajšiu prezentáciu.

Voľby do NR SR

Volieb do NR SR sa dňa 5. marca 2016 v obci Kátlovce zúčastnilo 685 voličov, z celkového počtu zapísaných 937. Tí odovzdali 664 platných hlasovacích lístkov. Konkrétne výsledky volieb nájdete v oznamoch obce.