ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE

Fill for looking...

   Files 4, total 1,5 MiB

   Verejná vyhláška Územné rozhodnutie Kátlovce-IBV pri družstve - vodovod, kanalizácia (large: 420,7 KiB | add: 2017-05-19 | count: 13x)
   ÚP obce Kátlovce, Zmeny a doplnky 2016 - Grafická časť (large: 939,4 KiB | add: 2016-10-27 | count: 101x)
   ÚP obce Kátlovce, Zmeny a doplnky 2016 - Oznámenie o strategickom dokumente (large: 124,5 KiB | add: 2016-10-27 | count: 118x)
   Výzva na podávanie podnetov a návrhov k Územnému plánu obce (large: 83,5 KiB | add: 2016-05-18 | count: 162x)


Notice: Download the file by clicking the file name next to the icon file type.