ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE

Fill for looking...

   Files 17, total 11,3 MiB

   ÚP - Oznámenie o strategickom dokumente (large: 105,3 KiB | add: 2017-10-30 | count: 183x)
   ÚP - Grafická príloha č. 1 (large: 979,8 KiB | add: 2017-10-30 | count: 100x)
   ÚP - Grafická príloha č. 2 (large: 223,2 KiB | add: 2017-10-30 | count: 82x)
   ÚP - Komplexný návrh, regulatívy rozvoja (large: 2,3 MiB | add: 2017-10-30 | count: 76x)
   ÚP - Riešenie dopravy (large: 1,1 MiB | add: 2017-10-30 | count: 34x)
   ÚP - Vyhodnotenie záberov PPF (large: 1,1 MiB | add: 2017-10-30 | count: 23x)
   ÚP - Zásobovanie el. energiou a plynom (large: 854,6 KiB | add: 2017-10-30 | count: 26x)
   ÚP - Zásobovanie vodou, odkanalizovanie (large: 970,7 KiB | add: 2017-10-30 | count: 27x)
   ÚP - Zmeny a doplnky č. 1, záväzná časť (large: 222,7 KiB | add: 2017-10-30 | count: 31x)
   ÚP - Zmeny a doplnky č. 1, návrh riešenia (large: 355,1 KiB | add: 2017-10-30 | count: 30x)
   ÚP - Zmeny funkčného využitia územia (large: 687,1 KiB | add: 2017-10-30 | count: 26x)
   Oznamenie o strategickom dokumente_zmena 052017 (large: 131,0 KiB | add: 2017-05-27 | count: 190x)
   ÚP obce Kátlovce, Zmeny a doplnky 2017 - Grafická časť 1 (large: 1,1 MiB | add: 2017-05-27 | count: 280x)
   ÚP obce Kátlovce, Zmeny a doplnky 2017 - Grafická časť 2 (large: 192,2 KiB | add: 2017-05-27 | count: 171x)
   ÚP obce Kátlovce, Zmeny a doplnky 2016 - Grafická časť (large: 939,4 KiB | add: 2016-10-27 | count: 181x)
   ÚP obce Kátlovce, Zmeny a doplnky 2016 - Oznámenie o strategickom dokumente (large: 124,5 KiB | add: 2016-10-27 | count: 223x)
   Výzva na podávanie podnetov a návrhov k Územnému plánu obce (large: 83,5 KiB | add: 2016-05-18 | count: 222x)


Notice: Download the file by clicking the file name next to the icon file type.