ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE

Fill for looking...

   Files 6, total 2,5 MiB

   Oznamenie o strategickom dokumente_zmena 052017 (large: 131,0 KiB | add: 2017-05-27 | count: 127x)
   ÚP obce Kátlovce, Zmeny a doplnky 2017 - Grafická časť 1 (large: 1,1 MiB | add: 2017-05-27 | count: 115x)
   ÚP obce Kátlovce, Zmeny a doplnky 2017 - Grafická časť 2 (large: 192,2 KiB | add: 2017-05-27 | count: 68x)
   ÚP obce Kátlovce, Zmeny a doplnky 2016 - Grafická časť (large: 939,4 KiB | add: 2016-10-27 | count: 129x)
   ÚP obce Kátlovce, Zmeny a doplnky 2016 - Oznámenie o strategickom dokumente (large: 124,5 KiB | add: 2016-10-27 | count: 141x)
   Výzva na podávanie podnetov a návrhov k Územnému plánu obce (large: 83,5 KiB | add: 2016-05-18 | count: 175x)


Notice: Download the file by clicking the file name next to the icon file type.